|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

متن كامل لايحه سازمان نظام رسانه اي/ پيشكسوتان ياري كنندmagiran.com: متن كامل لايحه سازمان نظام رسانه اي/ پيشكسوتان ياري كنند
 
 

 ايرنا 14/8/96

متن كامل لايحه سازمان نظام رسانه اي/ پيشكسوتان ياري كنند

تهران - ايرنا - متن كامل لايحه سازمان نظام رسانه اي جمهوري اسلامي ايران كه هم اكنون با شش فصل و 66 ماده در حال رسيدگي در هيات دولت است، با هدف آگاهي عمومي و مشاركت كارشناسان و پيشكسوتان رسانه و حقوق انتشار يافت.
    به گزارش ايرنا، سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي روز شنبه در توييتي اعلام كرد: «لايحه سازمان رسانه اي براي بررسي برخي مواد به كميسيون فرهنگي دولت ارجاع شد. از ديدگاه هاي پيشكسوتان رسانه در تكميل لايحه سپاسگزار خواهم بود.»
    پس از آن، «محسن حاجي ميرزايي» دبير هيات دولت از فعالان رسانه اي خواست با توجه به اينكه اين لايحه هم اكنون در حال بررسي و تصويب در دولت قرار دارد، نظرات اصلاحي خود را براي كميسيون فرهنگي هيات دولت ارسال كنند.
    «حسين انتظامي» معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز امروز فرآيند تدوين لايحه نظام جامع رسانه را در طول چهار سال گذشته شرح داده و شماري از كارشناسان رسانه هم از روز گذشته از طريق رسانه ها از جمله ايرنا اقدام به انعكاس ديدگاههاي خود در اين زمينه كرده اند.
    ايرنا با هدف كمك به اين روند و آگاهي بيشتر اصحاب فرهنگ و رسانه و كارشناسان حقوق، متن كامل لايحه سازمان نظام رسانه اي را كه در سايت دفتر هيات دولت به نشاني http://cabinetoffice.ir/ در دسترس قرار گفته است، منتشر مي كند:
    
    
    ** مقدمه و مباني :
    در دنياي همواره گسترش يابنده و بيش از پيش پيچيده امروز نقش نهاد هاي مدني و موسسات حرفه اي براي انجام درست فعاليت ها ، هدف گزيني صحيح و تامين نيازها ضروري است. در همين راستا تاكيد فراواني بر ضرورت تدوين و عمل به 'اخلاق حرفه اي' توسط صاحب نظران اجتماعي وجود دارد. اين مهم در مورد فعاليتهاي رسانه اي در 'جهان رسانه اي شده' امروز بيش از پيش احساس مي گردد. اين لايحه در جهت پاسخ به اين نياز اساسي تهيه و تقديم شده است .امروزه تقريبا' در همه نظام هاي اجتماعي و حقوقي پذيرفته شده است كه فعاليت هاي رسانه اي بايستي بر اساس دو اصل آزادي و مسئوليت انجام گيرد. آزادي در حوزه هايي مانند: دسترسي به اطلاعات، بيان و نقد و نيز مسئوليت در مقابل قانون، حقوق ديگران، مصالح عمومي، امنيت ملي و ...
    مسئله مهم در اين ميان تامين تعادل و موازنه بين انجام مسئوليت از يكسو و آزادي بيان از سوي ديگر است. در اين زمينه پرسش اين است كه اين توازن و تعادل در 'جامعه ايران' چگونه قابل تامين است؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش بايستي سه عامل مردم و مخاطبان، حكومت و كنشگران رسانه را در نظر گرفت. از طريق تنظيم مناسبات اين سه مي توان قدمي در جهت تامين آزادي مسئولانه برداشت.
    اين لايحه براي تنظيم همين رابطه تقديم شده است. انتظار مي رود با نهادينه شدن فعاليت هاي حرفه اي روزنامه نگاران در چارچوب ضوابط روشن هم مسئوليت هاي روزنامه نگاري در چارچوب قانون معين شود و هم آزادي فعاليت هاي رسانه اي تامين گردد .
    مقررات گذاري در اين زمينه به سه صورت انجام مي گيرد :
    الف- خود مقررات گذاري
    
     ب- مقررات گذاري مشترك با دولتج- مقررات گذاري دولتي
    
    صرف نظر از اينكه مقررات گذاري با چه روشي انجام گيرد، دو منبع اصلي در اين زمينه وجود دارد:
    
     1- قواعدحقوقي و قانوني 2- فرهنگ وقواعد اخلاقي جامعه
    
    اين لايحه براساس اصل آزادي مسئولانه ، با روشي تركيبي و با استفاده ازهردو منبع مذكور تدوين شده است .
    
    
     *** لايحه سازمان نظام رسانه اي جمهوري اسلامي ايران
    
    ** فصل اول : اهداف، تعاريف و اصطلاحات * بخش اول: اهداف قانون
    ماده 1- به منظور حمايت از آزادي مسئولانه روزنامه نگاران ، آزادي اطلاعات، حق دسترسي همگاني به اطلاعات، ارتقاي رعايت موازين اخلاق حرفه اي در فعاليت هاي رسانه اي، تمهيدات لازم به منظور حمايت از ارزش هاي ديني و ملي، حمايت از حرفه اي شدن فعاليت روزنامه نگاري در كشور، ارتقاي سطح سواد و مهارت هاي روزنامه نگاري، حمايت از حقوق مخاطبان رسانه ها، حمايت از حقوق و منافع صنفي، استقلال و امنيت حرفه اي روزنامه نگاران و نظارت حرفه اي بر عملكرد آنها «سازمان نظام رسانه اي» تشكيل مي شود.
    
    
    * بخش دوم: تعاريف و اصطلاحات
    ماده 2- واژگان و اصطلاحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي شود:
    1. سازمان: سازمان نظام رسانه اي جمهوري اسلامي ايران است كه طبق اين قانون تشكيل مي شود .
    2. روزنامه نگار: شخص حقيقي است كه شغل اصلي او توليد و يا مديريت محتوا در رسانه ها است .
    3. رسانه: رسانه هاي داراي مجوز از هيئت نظارت بر مطبوعات يا ايجاد شده به موجب قوانين و مقررات خاص .
    4. شورايعالي: شورايعالي سازمان نظام رسانه اي
    
    
     ** فصل دوم : تشكيل سازمان و اركان آن
    ماده 3- سازمان، مؤسسه اي است حرفه اي، غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل كه به موجب اين قانون ايجاد مي شود.
    
     *بخش اول : وظايف و اختيارات سازمان
    ماده 4- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است :
    1. حمايت از آزادي بيان و آزادي اطلاعات روزنامه نگاران
    2. حمايت از حرفه اي شدن فعاليت روزنامه نگاري در كشور
    3. ارتقاي سطح سواد و مهارت هاي روزنامه نگاري
    4. حمايت از حقوق مخاطبان رسانه ها
    5. حمايت از تشكل هاي صنفي روزنامه نگاران
    6. حمايت از حقوق و استقلال حرفه اي، امنيت شغلي و منزلت اجتماعي روزنامه نگاران
    7. تنظيم مقررات حرفه اي روزنامه نگاران با رعايت قوانين مربوط
    8. تنظيم روابط حرفه اي روزنامه نگاران در تعامل با مؤسسات عمومي
    9. ميانجيگري و حل اختلاف بين روزنامه نگاران با يكديگر يا با مالكان و مديران رسانه هاي متبوع آنان و بين رسانه ها با يكديگر
    10 . صدور، تمديد و لغو پروانه روزنامه نگاري
    11 . تنظيم منشور اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري و نظارت بر حسن اجراي آن
    12 . نظارت بر عملكرد حرفه اي روزنامه نگاران و رسيدگي به تخلفات حرفه اي آنان
    13 . ارائه نظرات كارشناسي و مشورتي به مراجع سياستگذاري، تقنيني، اداري و قضايي
    14. فراهم كردن زمينه ارتباطات و تعاملات روزنامه نگاران و رسانه ها با مجامع رسانه اي ملي، منطقه اي و بين المللي با رعايت قوانين مربوط
    15 . همكاري با سازمانها و ترتيبات منطقه اي و بين المللي رسانه اي و در صورت لزوم، عضويت در آنها با رعايت قوانين مربوط
    16 . همكاري و مشاركت در جهت اشتغال روزنامه نگاران
    17 . اقدام براي رفع مشكلات رفاهي، مالي و تأمين اجتماعي روزنامه نگاران
    18 . پيشنهاد و مشاركت در وضع و اصلاح قوانين و مقررات رسانه اي مربوط
    19 . شفاف سازي نظام رسانه اي و مقابله با مظاهر فساد در آن با اولويت مديريت وضعيت هاي تعارض منافع
    20 . آموزش، پژوهش، اطلاع رساني و انتشار مطالب لازم در خصوص هر يك از موارد فوق
    21 . انجام مسئوليتها و وظايفي كه در ديگر قوانين و مقررات به سازمان محول مي شود
    
    ماده 5- سازمان در هر يك از استانها كه تعداد روزنامه نگاران حرفه اي آن بيش از يكصد نفر باشد تشكيل مي شود. روزنامه نگاران استان هاي فاقد حد نصاب تابع سازمان نزديك ترين مركز استان واجد شرايط است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بطور مستمر نسبت به تشخيص و اعلام تعداد روزنامه نگاران يا رسانه هاي استانها اقدام مي كند .
    
     * بخش دوم : اركان سازمان و وظايف و اختيارات آنها
    ماده 6 - اركان سازمان به شرح زير است :
    1. سازمان هاي نظام رسانه اي استاني
    2. شورايعالي
    3. هيئت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات حرفه اي روزنامه نگاران
    
    بند اول: سازمان هاي نظام رسانه اي استاني
    
     ماده 7 - اركان سازمان هاي نظام رسانه اي استاني به شرح زير است :
    1- مجمع عمومي
    2- هيئت مديره
    3- هيئت صدور پروانه روزنامه نگاري
    4- بازرسان
    5- هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي روزنامه نگاران
    6- مجمع عمومي
    
     ماده 8 - مجمع عمومي سازمان استان متشكل از كليه اعضاي سازمان است كه عضويت يا پروانه روزنامه نگاري معتبر داشته باشند.
    وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از :
    1. انتخاب و عزل رئيس و نايب رئيس مجمع عمومي
    2. انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره سازمان
    3. انتخاب اعضاي هيئت صدور پروانه روزنامه نگاري
    .4 انتخاب اعضاي هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي روزنامه نگاران
    5. انتخاب و عزل بازرسان سازمان
    6. تصويب بودجه سالانه سازمان
    7. تصويب صورت عملكرد مالي و گزارش هاي بازرسان سازمان
    8. رسيدگي و تصميم گيري در مورد هر امر ديگري كه در صلاحيت ساير اركان سازمان پيش بيني نشده باشد در چارچوب مصوبات شورايعالي
    
    ماده 9- در صورت فراهم بودن شرط مذكور در ماده (5) اين قانون، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مكلف است جلسه مجمع عمومي موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصي كه شرايط عضويت در سازمان را دارند برگزار كند. هر شخص واجد شرايط نيز مي تواند برگزاري اين جلسه را از مرجع مذكور بخواهد . در اين جلسه كه به رياست مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اداره مي شود اعضاي هيئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاري با رأي اكثريت نسبي حضار انتخاب مي شوند. اين هيئت بايد ظرف سه ماه، شرايط متقاضيان عضويت در سازمان را بر اساس ماده ( 45 ) بررسي كرده و پروانه موقت عضويت براي متقاضيان واجد شرايط صادر كند و از اعضا براي تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي دعوت به عمل آورد.
    ماده 10 - اولين مجمع عمومي سازمان استان مركب از اعضاي داراي پروانه موقت روزنامه نگاري و بنا به دعوت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي پس از تحقق موضوع ماده (9) اين قانون تشكيل مي گردد .
    ماده 11 - جلسات بعدي مجمع عمومي با دعوت هيئت مديره و به طور ساليانه و با حضور دوسوم اعضاي داراي حق رأي رسميت يافته و تصميمات مجمع عمومي با اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. در صورتي كه تعداد شركت كنندگان نوبت اول به حد نصاب نرسد، نوبت هاي بعدي در زمان هاي يك ماهه و با حضور حداقل نصف اعضا، رسميت يافته و تصميمات آن با آراي اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر است .
    ماده 12 - رييس، نائب رييس و منشي مجمع عمومي توسط مجمع انتخاب مي شوند . مسؤليت اداره جلسات مجمع عمومي با رييس مجمع و پيگيري اجراي مصوبات آن با رئيس مجمع عمومي و بر اساس آيين نامه است.
    ماده 13 - مجمع عمومي فوق العاده در صورت درخواست هيئت مديره، بازرس و يا يك سوم اعضاء مجمع عمومي براي رسيدگي به موضوعات پيشنهادي تشكيل مي شود. مسئوليت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده به عهده هيئت مديره است.
    ماده 14 - اعضاي مجمع حق دارند به اطلاعات، مصوبات و مشروح مذاكرات مجمع عمومي و ساير اركان سازمان در چارچوب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات –مصوب 1387 - دسترسي داشته و در روندهاي تصميم گيري آن در چارچوب اين قانون مشاركت كنند .
    
    
     2- هيئت مديره
    ماده 15 - هيئت مديره استان براي مدت سه سال انتخاب و به شرح زير تشكيل مي شود :
    1. استان هاي داراي تا 500 نفر عضو روزنامه نگار 7 عضو اصلي و 4 عضو علي البدل
    2. استان هاي داراي 500 تا 1000 نفر عضو روزنامه نگار 9 عضو اصلي و 5 عضو علي البدل
    3. استان هاي بالاي 1000 نفر عضو روزنامه نگار 13 عضو اصلي و 6 عضو علي البدل
    
     ماده 16 - وظايف و اختيارات هيئت مديره عبارت است از :
    1. انتخاب رئيس و نايب رئيس هيئت مديره
    2. اجراي مصوبات مجمع عمومي
    3. پيشنهاد بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومي
    4. پيشنهاد اصلاح آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان به شورايعالي
    5. پيشنهاد اصلاح نمودار تشكيلاتي سازمان، معاونتها و مديريتهاي سازمان به شورايعالي
    6. تهيه صورت عملكرد مالي سازمان و تقديم آن به مجمع عمومي
    7. ايجاد يا انحلال كميسيون هاي تخصصي
    8. تصويب ميزان حق عضويت سالانه اعضا
    
    ماده 17 - جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت مطلق اعضا رسميت يافته و تصميمات آن نيز با آراي اكثريت اعضا معتبر است .
    
     ماده 18 - شرايط عضويت در هيئت مديره سازمان عبارت است از :
    1. داشتن پروانه عضويت در سازمان نظام رسانه اي
    2. داشتن حداقل 30 سال سن
    3. داشتن حداقل 5 سال سابقه روزنامه نگاري حرفه اي در انتخابات اول و حداقل سه سال عضويت در سازمان براي دوره هاي بعدي انتخابات
    4. نداشتن محروميت كيفري از حقوق اجتماعي در زمان ثبت نام براي انتخابات
    5. نداشتن محكوميت حرفه اي منجر به تعليق پروانه روزنامه نگاري در زمان ثبت نام در انتخابات
    6. ابراز التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
    7. عدم عضويت در احزاب و گروه هاي سياسي غير قانوني و ديگر گروه هايي كه فعاليت آنها از سوي مراجع ذيصلاح غير قانوني اعلام شده است.
    
    ماده 19 - به منظور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت در هيئت مديره سازمان استان و نظارت بر انتخابات
    هيئتي مركب از مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس كل دادگستري استان، مديركل سازمان صدا و سيماي استان، بازرس سازمان استان و نماينده مديران مسئول نشريات استان در هر استان تشكيل مي شود.
    ماده 20 - مسئوليت برگزاري انتخابات در اولين دوره بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و برگزاري انتخاباتهاي بعدي به صورت الكترونيك و طبق آيين نامه اين قانون است.
    ماده 21 - اعضاي هيئت اجرايي كه از سوي مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان انتخاب مي شوند و نيز اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات نميتوانند به عنوان نامزد ثبت نام كنند. ترتيبات برگزاري انتخابات طبق آيين نامه است.
    
    ماده 22 - به منظور رسيدگي به شكايات و اعتراض هاي مربوط به انتخابات هيئت مديره، هيئت مركزي نظارت بر انتخابات با تركيب زير تشكيل مي شود:
    الف- نماينده دادستان كل كشور
    ب- نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
    ج- يكي از نمايندگان رسانه ها در هيئت نظارت بر مطبوعات به انتخاب آنها
    د- يكي از اعضاي شورايعالي به انتخاب شورايعالي
    ه - يكي از قضات بازنشسته ديوان عالي كشور به انتخاب شورايعالي
    
    ماده 23 - وظايف هيئت مركزي نظارت بر انتخابات به شرح زير است :
    1. نظارت بر حسن انجام انتخابات استاني
    2. رسيدگي به شكايات انتخاباتي در چارچوب اين قانون و آئيننامه اجرايي آن و نيز شكايات نامزدهائي كه صلاحيت آنها به تأييد هيئت هاي نظارت نرسيده باشد و همچنين اعتراضات كتبي افراد در مورد تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيئت مديره سازمان استان
    3. توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب قانون
    4. تأييد نهائي صحت انتخابات هيئت مديره سازمان استان
    
    ماده 24 - انتخابات هيئت مديره سازمان نظام رسانهاي استانهايي كه انتخابات آنها منحل يا توسط هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ابطال گرديده است، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيئت نظارت و رعايت ساير مواد قانوني انجام مي شود.
    ماده 25 - پس از انتخاب و قبول مسئوليت توسط اعضاي هيئت مديره، سازمان از شخصيت حقوقي برخوردار مي شود.
    
    ماده 26 - رييس سازمان از بين اعضاي هيئت مديره و به انتخاب اكثريت مطلق براي يكسال انتخاب مي شود و تمديد دوره رياست سازمان تا 4 دوره متوالي بلامانع است. وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است:
    1. اداره امور سازمان
    2. اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره
    3. پيشنهاد بودجه سالانه سازمان به هيئت مديره
    4. دفاع و حمايت از حقوق و منافع اعضاي سازمان
    5. تنظيم و ارائه گزارش عملكرد بودجه و ساير گزارشهاي موضوع اين قانون
    6. عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي و نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضائي و انتخاب وكيل با حق توكيل و پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه و نيز ارجاع به داوري
    7. برقراري مناسبات لازم با نهادهاي مشابه ديگر كشورها و نمايندگي سازمان در مراجع و مجامع ملي و بين المللي
    8. اطلاع رساني و انتشار مذاكرات و گزارش هاي مربوط، به موجب اين قانون
    9. هيئت صدور پروانه روزنامه نگاري
    
    ماده 27 - تا زمان تشكيل و استقرار هيئت صدور پروانه روزنامه نگاري، هيئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاري متشكل از پنج عضو با شرايط تشكيل مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به منظور تشكيل و احراز شرايط هيئت موقت اقدامات لازم را انجام دهد.
    1. داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
    2. داشتن حداقل 31 سال سن
    3. داشتن حداقل 11 سال سابقه مديرمسئولي يا سردبيري
    4. نداشتن محكوميت كيفري به محروميت از حقوق اجتماعي در زمان عضويت
    
    ماده 28 - تصميمات هيئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاري كه با اكثريت مطلق اعضا اتخاذ مي شود قطعي است، مگر مواردي از قبيل اعتراض يا گزارش كه پس از استقرار قطعي اركان سازمان، بايد مجدداً از سوي ركن ذيصلاح، بررسي و حسب مورد رد يا اصلاح شود.
    
    * بازرسان
    ماده 29 - مجمع عمومي با اكثريت نسبي، از ميان نامزدهايي كه واجد شرايط عضويت در هيئت مديره باشند دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل انتخاب مي كند.
    ماده 31 - بازرسان ميتوانند بدون دخالت در امور اجرايي سازمان، در هر زمان، بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند.
    ماده 31 - گزارش سالانه بازرسان بايد به تصويب مجمع عمومي برسد و در دسترس عموم قرار گيرد.
    
     5*هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي روزنامه نگاران
    ماده 32 - به منظور داوري و رسيدگي به تخلفات حرفه اي روزنامه نگاران، هيئت داوري و رسيدگي به تخلفات حرفه اي با وظايف زير تشكيل مي شود:
    1. داوري و حل اختلافات بين روزنامه نگارن با يكديگر يا با مالكان و مديران رسانه هاي متبوع آنان بنا به توافق طرفين
    2. نظارت بر رعايت منشور اخلاق حرفه اي و تصميم گيري در موارد نقض آن
    3. رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات حرفه اي روزنامه نگاران به شرح مقرر در اين قانون
    4. رسيدگي به اعتراض هاي ناشي از تصميمات هيئت هاي صدور پروانه روزنامه نگاري
    
    ماده 33 - انجام هر يك از موارد زير از سوي اعضاء در فرايند كسب اخبار و اطلاعات يا در نتيجه انتشار مطلب در رسانه ها تخلف حرفه اي محسوب مي شود:
    1. استفاده از روش هاي متقلبانه يا توام با فريب براي كسب و انتشار اخبار و اطلاعات
    2. استفاده از روش هاي ناقض حريم خصوصي
    3. ا رتكاب توهين و افترا
    4. نقض حقوق مالكيت هاي فكري ديگران
    5. افشاي هويت منابع خبري برخلاف رضايت آنان
    6. دريافت هر نوع هديه اي كه عرفا رشوه محسوب شود و به قصد تاثيرگذاري بر كم و كيف انتشار اخبار و اطلاعات، پرداخت شده باشد
    7. عدم رعايت منشور اخلاق حرفه اي
    8. استفاده ابزاري از زنان يا كودكان
    9. جريحه دار كردن احساسات عمومي
    10. رفتارها و مطالبي كه حاكي از ترويج خشونت، تبعيض و تنفر باشد
    11. بيان مطالب كذب و يا تحريف واقعيت ها
    ماده 34 - چنانچه اعضاي هيئت مديره، سازمان استان، اعضاي شورايعالي و كاركنان موظف استان در انجام تكاليف قانوني خود مرتكب تخلف يا سهل انگاري و ترك فعل شوند، تخلف محسوب مي شود.
    
     ماده 35 - رسيدگي به تخلفات حرفه اي با شكايت هر يك از اشخاص زير آغاز مي شود :
    1. اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق عمومي و خصوصي
    2. سازمان هاي مردم نهاد در حوزه موضوع فعاليت خود
    
     ماده 36 - هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي با انتخاب مجمع عمومي و از اعضاي زير كه داراي حسن شهرت در حوزه كاري خود باشند براي مدت 3 سال تشكيل مي شود:
    1. مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يا نماينده تام الاختيار وي
    2. دو نفر از مديران مسئول مطبوعات يا خبرگزاريهاي استان
    3. يكي از روزنامه نگاران داراي حداقل 11سال سابقه روزنامه نگاري حرفه اي و شرايط مقرر در ماده (11)
    4. يكي از قضات بازنشسته محاكم تجديد نظر استان و آشنا به حقوق رسانه
    5. يكي از وكلاي دادگستري استان و آشنا به حقوق رسانه
    6. يكي از اعضاي هيئت منصفه استان
    
    ماده 37 - نحوه انتخاب اعضا، تشكيل، اداره و تصميم گيري جلسات هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي بر اساس آيين نامه است.
    ماده 38 - هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي و هيئت تجديد نظررسيدگي به تخلفات حرفه اي مي تواند حسب شدت و دفعات تكرار تخلف و درخواست شاكي، تصميمات زير را اتخاذ كند:
    1. الزام به عذرخواهي
    2. توبيخ كتبي با درج در پرونده
    3. توبيخ كتبي با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصي سازمان
    4. درخواست جبران خسارت مادي و معنوي متضرر به نحو مقتضي و اعاده هرگونه حقي كه از شاكي و متضرر تضييع شده باشد.
    5. تعليق عضويت در سازمان يا پروانه روزنامه نگاري به مدت سه ماه تا يكسال
    6. تعليق عضويت در سازمان يا پروانه روزنامه نگاري به مدت يكسال تا 5 سال
    7. تعليق عضويت در سازمان يا پروانه روزنامه نگاري به مدت 5 سال تا 11 سال
    8. لغو عضويت در سازمان و پروانه روزنامه نگاري
    
    ماده 39 - آراي هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي در مورد اعمال مجازات هاي بند 1 تا 4 ماده ( 38) قطعي و غير قابل تجديد نظرخواهي و در مورد ساير بندها قابل اعتراض در هيئت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات حرفه اي است.
    ماده 41 - چنانچه موضوع شكايت به نظر هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي، از جرايم داراي حيثيت عمومي باشد، مراتب جهت رسيدگي به مرجع ذيصلاح قضايي گزارش مي شود.
    ماده 41 - تصميمات هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي در مورد بندهاي 5 تا 8 ماده ( 38) ظرف 21 روز از تاريخ ابلاغ، در هيئت تجديد نظر و سپس در ديوان عدالت اداري قابل شكايت است و الا تصميم قطعي شده لازم الاجرا است.
    ماده 42 - كليه مالكان رسانه ها اعم از آنكه عضو سازمان باشند يا نباشند و نيز روزنامه نگاران مي توانند براي حل و فصل اختلافات حرفه اي خود به سازمان مراجعه كنند. نحوه رسيدگي به اين تقاضاها طبق آيين نامه است.
    
    
     بند دوم : شورايعالي
    ماده 43 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ظرف حداكثر سه ماه پس از تشكيل سازمان هاي استاني موضوع ماده (5) اين قانون اولين جلسه شورايعالي سازمان را تشكيل مي دهد. جلسه با حضور حداقل سه چهارم روساي استاني رسميت يافته و با اكثريت نسبي تصميم گيري مي كند. هيئت رئيسه سني (5 نفر شامل رييس، نايب رييس، ناظر و دو منشي جهت اداره جلسه انتخاب مي شوند.
    ماده 44 - جلسات شورايعالي حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل مي شود جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت نصف بعلاوه يك آرائ حاضرين اتخاذ مي شود.
    ماده 45 - شورايعالي از ميان اعضاي خود يك رييس، يك نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب مي كند و انتخاب مجدد آنان فقط براي دو دوره يك ساله ديگر بلامانع است.
    ماده 46 - دبير شورايعالي مسئول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا است. اداره جلسات شورا به عهده رييس شورا خواهد بود مصوبات شورا توسط رييس شورا ودر غياب او توسط نايب رييس امضا و ابلاغ مي گردد. دبير شورا مي تواند مصوبات شورا را پس از امضاي رييس ابلاغ نمايد.
    ماده 47 - دبيرخانه شورايعالي در تهران مستقر است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است محل و تجهيزات مناسب براي استقرار دبيرخانه را فراهم نمايد.
    ماده 48 - شورايعالي سازمان متشكل از روساي سازمان هاي استاني است. وظايف و اختيارات شورايعالي عبارت است از :
    1. تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير دستورالعمل هاي سازمان
    2. تصويب نمودار تشكيلاتي سازمان
    3. تصويب منشور اخلاق حرفه اي روزنامه نگاران
    4. تصويب دستورالعمل مديريت تعارض منافع در سازمان
    5. تنظيم قراردادهاي نمونه الزامي يا ترويجي جهت استفاده در روابط مالكان رسانه ها با يكديگر و با ساير عوامل رسانه اي نظير مديران مسؤل، سردبيران و روزنامه نگاران
    6. تصميم گيري در مورد ضوابط انتقال و جابجايي اعضاي سازمان
    7. ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي استاني با تعيين راهبردهاي سازمان
    8. نظارت بر عملكرد سازمان هاي استاني
    9. ارزيابي عملكرد و انتشار گزارش ساليانه از فعاليت هاي سازمان
    10. انجام ساير اموري كه طبق اين قانون يا ساير قوانين برعهده شورا گذاشته شود.
    
    
    *بند سوم: هيئت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات حرفه اي روزنامه نگاران
    ماده 49 - هيئت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات حرفه اي روزنامه نگاران از اعضاي زير انتخاب و براي مدت 3 سال تشكيل مي شود.
    1. نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
    2. يك نفر قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور به انتخاب شورايعالي
    3. يكي از وكلاي دادگستري به انتخاب كانون هاي وكلاي دادگستري
    4. دو نفر روزنامه نگار به انتخاب شورايعالي
    ماده 51 - براي هر يك از اعضاي بند هاي 2 تا 4 ماده (49) يك عضو علي البدل نيز انتخاب خواهد شد تا در صورت فوت، استعفا و غيبت غير موجه، به تشخيص شورايعالي وظايف مربوط را انجام دهد. عضو جايگزين در اولين جلسه بعدي انتخاب مي شود.
    
    
    **فصل سوم- عضويت در سازمان و حقوق اعضاء
    
     * بخش اول: عضويت در سازمان
    ماده 51 - اشخاص زير كه داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران بوده، التزام به قانون اساسي و عدم محروميت كيفري از حقوق اجتماعي را اعلام كنند مي توانند نسبت به عضويت در سازمان اقدام كنند:
    1. دارندگان مدرك معتبر كارشناسي و بالاتر در رشته هاي علوم ارتباطات به شرط قبولي در آزمون و طي دوره كارآموزي شش ماهه
    2. دارندگان مدرك معتبر كارشناسي و بالاتر در رشته هاي غير مرتبط به شرط قبولي در آزمون و طي دوره كارآموزي يك ساله
    3. افراد شاغل كه تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون حداقل يك سال در تحريريه رسانه ها مشغول به كار بوده اند، به شرط قبولي در آزمون
    ماده 52 - اشتغال به حرفه روزنامه نگاري منوط به اخذ پروانه روزنامه نگاري از سازمان نظام رسانه اي جمهوري اسلامي ايران است.
    ماده 53 - خبرنگاران سازمان صدا و سيما، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، و همچنين دستگاه ها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعماز اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، بايد داراي پروانه روزنامه نگاري باشند.
    ماده 54 - به اشخاصي كه در توليد محتواي رسانه ها فعاليت مؤثر دارند ولي حرفه آنها روزنامه نگاري نيست يا شرايط لازم براي اخذ پروانه روزنامه نگاري را ندارند پروانه عضويت وابسته اعطا خواهد شد. اين اعضا مادام كه شرايط مذكور در ماده (51) را احراز نكرده باشند از حق رأي در مجمع عمومي، عضويت در ساير اركان سازمان و مزاياي دارندگان پروانه روزنامه نگاري برخوردار نيستند.
    ماده 55 - سازمان مي تواند به اشخاص حقيقي كه در حمايت از حقوق، آزادي ها و فعاليت هاي رسانه اي سابقه درخشاني داشته باشند يا اقدام قابل تحسيني در اين خصوص انجام داده باشند عضويت افتخاري اعطا كند. شرايط عضويت، در آيين نامه اين قانون تعيين مي شود.
    ماده 56 - دارندگان مشاغل در قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، و همچنين دستگاه ها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، نمي توانند نسبت به عضويت در سازمان اقدام كنند مگر آنكه از شغل يا پست يا سمت خود در نتيجه استعفا يا فسخ قرارداد يا به طرق ديگر، كناره گيري كنند. كاركنان رسانه هايي كه به موجب قانون خاص ايجاد شده اند، از مفاد اين ماده مستثني هستند.
    ماده 57 - نحوه احراز شرايط عضويت در سازمان طبق ماده( 51) و صدور پروانه و نحوه برگزاري آزمون هاي مربوط، به موجب آيين نامه تعيين مي شود.
    ماده 58 - هر روزنامه نگاري فقط مي تواند در يك سازمان استاني عضو شود.
    
    
    
     ماده 59 - عضويت در سازمان در موارد زير خاتمه مي يابد :
    1. فوت
    2. استعفا
    3. اخراج از سازمان به حكم هيئت رسيدگي به تخلفات
    4. از دست دادن ساير شرايط عضويت از جمله ترك حرفه روزنامه نگاري و اشتغال به حرفه ديگر به تشخيص هيئت صدور پروانه روزنامه نگاري
    ماده 61 - در صورت عدم پرداخت حق عضويت، محروميت كيفري از حقوق اجتماعي، احرازعدم صحت شرايط مندرج در ماده (51) و تعليق عضويت از سوي هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي، كليه حقوق مربوط به عضويت معلق مي شود.
    
    
     *بخش دوم: حقوق اعضاي سازمان
    ماده 61 - روزنامه نگاران داراي پروانه عضويت در سازمان علاوه بر حقوق مقرر در ساير قوانين، حسب مورد از حقوق زير برخوردار هستند :
    1. برخورداري از استقلال حرفه اي از جمله حق جستجو و كسب اخبار و اطلاعات براي انجام وظيفه حرفه اي خود، حق حذف امضاي خود از مطالب تحريف شده در فرآيند تدوين و تنظيم آنها
    2. همراه داشتن وسايل و تجهيزات روزنامه نگاري به منظور ضبط و ثبت اخبار و اطلاعات مربوط به رويدادها
    3. حضور در رويدادهاي خبري از جمله در وقايع طبيعي، حوادث غيرمترقبه، مناسبت ها، گردهمايي ها و تظاهرات
    4. برخورداري از امنيت جاني، مالي، عرضي و حرفه اي در حين انجام وظيفه روزنامه نگاري
    5. عضويت در انجمن هاي صنفي و حرفه اي داخلي، منطقه اي و بين المللي با رعايت قوانين مربوط
    6. برخورداري از بيمه تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري
    
    
     ماده 62 - موارد زير صرفا شامل روزنامه نگاران داراي پروانه عضويت در سازمان مي شود:
    1. دعوت به رويدادهاي رسمي، مصاحبه ها و نشست هاي خبري مسؤلان و كارگزاران نظام
    2. ارائه تسهيلات و حمايت هاي مادي و معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
    3. پذيرش آثار روزنامه نگاران در جشنواره هاي رسانه اي كه توسط دستگاه هاي اجرايي برگزار مي شود
    4. رسيدگي به جرايم حرفه اي روزنامه نگاران بصورت علني و با حضور هيئت منصفه
    
    
     **فصل چهارم: صندوق حمايت
    ماده 63 - براي حمايت مالي و بيمه اي از اعضاء، صندوق حمايت از روزنامه نگاران تشكيل مي شود. اساسنامه پيشنهادي صندوق حمايت ظرف سه ماه پس از تشكيل سازمان، توسط شوراي عالي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
    
    
    **فصل پنجم: بودجه سازمان
    ماده 64 - منابع مالي و اعتبارات سازمان از محل هاي زير تأمين مي شود:
    1. حق عضويت سالانه اعضا
    2. هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
    3. كمك هاي دولت و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي
    4. درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، انتشارات، فعاليت هاي ترويجي ، مشاوره اي و حل و فصل اختلافات در حوزه رسانه
    
    
     **فصل ششم: مواد متفرقه
    ماده 65 - مدير مسئول، سردبيران و دبيران رسانه ها بايد از ميان اشخاصي انتخاب شوند كه پروانه روزنامه نگاري از سازمان نظام جمهوري اسلامي ايران را دارند.
    ماده 66 - آيين نامه مواد (12)، (20)، (21)، (37)، (42)، (55) و (57) حداكثر ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شورايعالي مي رسد.
    فراهنگ**1055
    تنظيم و انتشار: زينب كارگر
     

View: 1184 - Print: - Email:
اين مطلب را در سايت ماخذ آن ببينيد:
http://www.irna.ir/fa/News/82720616همچنين بخوانيد:
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي:نگاه دولتي در لايحه نظام رسانه اي تعديل مي شود: موانع بهبود فضاي كسب وكار فرهنگي وهنري شناسايي شده است
مجلس آماده كمك به نهايي شدن لايحه نظام جامع رسانه اي است: رئيس كميسيون فرهنگي مجلس:
لطفا تحت تاثير جو نظر ندهيد: نگاه بهروز بهزادي به لايحه سازمان نظام‌ رسانه‌اي
لايحه نظام رسانه‌اي زير ذره‌بين ۵ كارشناس: اين لايحه با حقوق شهروندي چه نسبتي دارد؟
برگزاري نشستي با موضوع لايحه نظام رسانه‌اي
«جان روزنامه نگاري» ايران در گرو لايحه نظام رسانه/ راز اين «آشفتگي خبري» چيست؟: در ميزگرد ايرنا با حضور حقوقدانان و كارشناسان مطبوعات بررسي شد؛
گفت‌وگو با علي‌اكبر قاضي‌زاده درباره لايحه نظام‌ رسانه‌اي: با محدود كردن رسانه‌ها به كجا مي‌رسيد؟
لايحه ‌نظام ‌رسانه‌اي؛« تنبيه ‌اهل ‌قلم»!
دعايي: تشكيل سازمان نظام رسانه اي بخش زيادي از مشكلات اصحاب رسانه را رفع مي كند
علي گرانمايه‌پور:راه حل لايحه نظام رسانه‌اي رفراندوم است
بررسي لايحه نظام رسانه‌اي در هيات دولت متوقف شد: وزير ارشاد در گفت‌وگو با ايسنا:
قاضي‌زاده هاشمي در گفتگو با مهر:همچنان خبري از لايحه «نظام جامع رسانه‌اي» نيست
حقوقدان و وكيل دادگستري: دولت در تنظيم لايحه سازمان نظام رسانه اي، نقش نهادهاي مدني را پررنگ تعريف كند
مدرس علوم ارتباطات:تدوين نظام جامع رسانه اي اقدامي مثبت است
رسانه هاي آزاد و مقابله با فساد: گفت وگو با مدرس حوزه و دانشگاه و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي
استاد ارتباطات و روزنامه نگاري :تعريف هويت و شغل خبرنگاري در لايحه سازمان نظام رسانه اي به بازنگري نياز دارد
حمله گازانبري دولت روحاني به روزنامه‌نگاران با "لايحه نظام رسانه‌اي"
رسانه‌ها به‌جاي هجمه به "لايحه نظام رسانه‌اي" به نقد آن بپردازند: مديرمسئول سايت الف در گفت‌وگو با تسنيم:
لايحه "نظام رسانه‌اي" به‌دنبال مهار رسانه و محدود كردن خبرنگاران: مديرمسئول روزنامه حمايت در گفت‌وگو با تسنيم تاكيد كرد
مجيد رضاييان:سازمان نظام رسانه‌اي محترمانه رسانه‌ها را محدود مي‌كند
حبيب‌زاده: اختيار رسيدگي به تخلفات صنفي به خود نهادهاي صنفي داده شود: در نشست «بررسي لايحه نظام رسانه‌اي» مطرح شد
فرقاني در گفت‌وگو با ايسنا:ساختار سازمان نظام رسانه‌اي غيردولتي باشد
نوروزي: خير عمومي در اين است كه دولت شجاعانه لايحه نظام رسانه‌اي را متوقف كند: در نشست «بررسي لايحه سازمان نظام رسانه‌اي» مطرح شد
شريف: براي ايجاد نظام نوين مطبوعاتي با حقوقدانان آشنا به حقوق رسانه مشورت شود: در نشست «بررسي لايحه نظام رسانه‌اي» مطرح شد
تاكيد سومين مقام دولتي بر تعامل با اهالي رسانه‌: با اشاره به قانون سازمان نظام رسانه‌اي عنوان شد
لايحه سازمان نظام‌ رسانه‌اي؛ چه بايد كرد؟- كامبيز نوروزي*
نوروزي: بهتر است بررسي لايحه نظام رسانه در دولت به طور كامل متوقف وسپس نظر كارشناسان اخذ شود
مدرس علوم ارتباطات :براي تشكيل سازمان نظام رسانه اي از كشورهاي صاحب تجربه مشورت گرفته شود
لايحه سازمان رسانه اي از دلسوزي دولت تا ابهامات طرح شده منتقدان
نشاني الكترونيكي براي دريافت نظرات درباره نظام جامع رسانه اي اعلام شد
لايحه نظام رسانه‌اي؛ غوغاسالاري يا گفت‌وگو؟!

 

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه جهان گستر
متن مطالب شماره 168، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است