|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

آخرين وضعيت آيين نامه اوليه ۹ ماده اي طرح ترافيك خبرنگارانmagiran.com: آخرين وضعيت آيين نامه اوليه ۹ ماده اي طرح ترافيك خبرنگاران
 
 

 خبرگزاري تسنيم 22/1/97

آخرين وضعيت آيين نامه اوليه ۹ ماده اي طرح ترافيك خبرنگاران

آيين نامه اي ۹ ماده اي در خصوص طرح ترافيك خبرنگاران تهيه و بايد به تصويب كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران برسد و احتمال دارد بخشي از اين آيين نامه در اين كميسيون تغيير كند.
    به گزارش خبرگزاري تسنيم، به نقل از معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران، آيين نامه طرح خبرنگاران از سوي معاونت حمل و نقل و ترافيك به شوراي شهر تهران ارائه شد ولي هنوز اين آيين نامه در كميسيون عمران و حمل و نقل بررسي نشده است و به زودي اين كميسيون نظرات خود را در رابطه با آن ارائه مي‌كند. براساس اين آيين نامه رسانه‌هاي خصوصي بر رسانه‌هايي كه به هر نحو به نهادها و منابع دولتي و عمومي وابسته هستند براي دريافت طرح در اولويت هستند و نام تمامي افرادي كه از طرح خبرنگاري استفاده مي‌كنند در پايگاه اطلاع رساني معاونت حمل و نقل منتشر مي‌شود.
    
    
    در آيين نامه‌اي كه به شوراي شهر تهران ارسال شده آمده است:
    «اين آيين نامه به موجب تبصره 2 ماده 3 مصوبه شوراي شهر تهران با عنوان «تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده‌هاي مركزي شهر تهران» تهيه شده كه در آن به شهرداري تهران اجازه داد شده است حداكثر سه درصد از كل مجوزهاي صادره را در موارد خاص با اعمال ضريب يكدهم تعيين و محاسبه كند و خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان خبري را نيز مشمول موارد خاص دانسته است.
    بر اساس ماده يك اين آيين نامه از مجموع 3 درصد كل مجوزهاي طرح ترافيك كه به موارد خاص اختصاص يافته است، اكثريت آن به جامعه خبري شامل خبرنگاران روزنامه نگاران و عكاسان خبري اختصاص مي‌يابد كه به جهت انجام رسالت اطلاع رساني و تسهيل ماموريتهاي مرتبط با توليد خبر، گزارش و تصوير - ونه به جهت ترغيب خبرنگاران به استفاده از خودروي شخصي - به اين مجوز نياز دارند.
    تبصره يك. بقيه موارد خاص با پيشنهاد معاون حمل و نقل شهرداري و تاييد شهردار تهران به موارد ويژه‌اي اختصاص مي‌يابد كه به جهات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نياز اضطراري به تردد با تخفيف در محدوده طرح ترافيك دارند.
    
    
     خبرنگاران بايد فعاليت مستمر داشته باشند
    در ماده دو اين دستور العمل آمده است، منظور از خبرنگار و روزنامه نگار در اين آيين نامه كسي است كه شغل اصلي و مستمر او، فعاليت در زمينه تهيه، تنظيم و انتشار خبر و گزارش از وقايع جاري شهر و كشور و نگارش تحليل و تفسير آنها در رسانه هاي جمعي است.
    بر اساس تبصره يك انتشار رسانه‌هاي جمعي فوق الذكر مي‌تواند به هريك از صورتهاي مكتوب روزانه با دوره‌اي، تصويري و اينترنتي باشد اما بايد از مراجع ذيربط مجوز قانوني داشته باشد يا در صورت عدم نياز به كسب مجوز، فعاليت مغاير با قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور نداشته باشد.
    در ماده سه به كساني كه روزنامه نگار محسوب مي‌شوند اشاره شده و آمده است: همكاران مستقيم هيات تحريريه مطبوعات و خبرگزاري ها شامل سردبير، معاون سردبير، دبير تحريريه، دبير سرويس، معاون دبير سرويس، گزارشگر و نويسنده، درصورتي كه ارتباط شغلي مداوم با يك موسسه مطبوعاتي - رسانه اي داشته باشند. روزنامه نگار شناخته مي‌شوند.
    همچنين صاحبان امتياز و مديران مطبوعاتي، كارگزاران تبليغات بازرگاني، نويسندگان و كاركنان نشريات داخلي مؤسسات دولتي و خصوصي، همكاران توليد كننده آگهي نامه‌ها، كاركنان بخش‌هاي فني و اداري، متصديان روابط عمومي، مصححان. پاورقي نويسان و داستان نويسان، طراحان جدول‌هاي كلمات متقاطع و بازي‌هاي سرگرم كننده و ديگر افرادي كه طبق تعاريف فوق نمي‌توان به آنها خبرنگار روزنامه نگار و عكاس خبري» گفت، مشمول اين آيين نامه نمي‌شوند.
    در ماده چهار در تعريف عكاس خبري گفته شده است: عكاس خبري در اين آيين نامه كسي است كه شغل اصلي و مستمر از تصويربرداري از رويدادهاي خبري براي رسانه‌هاي جمعي (طبق تعريف فوق الذكر) باشد.
    بر اساس ماده پنج. خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان خبري بايد به موجب قرار داد كار معين (دائمي يا موقت در يك نشريه، خبرگزاري يا پايگاه خبري اشتغال داشته باشند و مدركي دال بر اشتغال مستمر به مشاغل مذكور در اين آيين نامه ارائه دهند.
    تبصره يك. افرادي كه به صورت پاره وقت، حق التحريري يا حق الزحمه‌اي با رسانه‌ها همكاري دارند، مشمول اين آيين نامه نمي‌شوند.
    تبصره دو. خبرنگاران و روزنامه نگاراني كه قرارداد مستقيم با رسانه‌اي ندارند اما فعاليت مستمر رسانه‌اي دارند، تنها به شرط ارائه تصوير آثار منتشر شده به نام خود در رسانه‌ها (حداقل 10 اثر در سه ماه پاياني سال 1396) كه نشانگر همكاري مستمر آنها با رسانه‌هاي مكتوب يا اينترنتي باشد، مشمول اين آيين نامه مي‌شوند.
    تبصره سه. ارائه مدرك بيمه خبرنگاري توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به منزله اشتغال به كار خبرنگاري تلقي مي‌شود.
    همچنين بر اساس ماده شش. متقاضيان استفاده از طرح ترافيك خبرنگاري بايد علاوه بر ارائه مدرك دال بر اشتغال مستمر به مشاغل مذكور، معرفي نامه اي از طرف يك موسسه رسانه اي داراي مجوز يا يكي از تشكل هاي صنفي روزنامه نگاران و عكاسان نيز به همراه مدارك خود ارائه كنند.
    بر اساس گزارش مهر، در ماده هفت اين آيين نامه آمده است: خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاساني كه با توجه به شرايط مندرج در آيين نامه، متقاضي دريافت مجوز موارد خاص باشند بايد بعد از ثبت نام در سامانه طرح ترافيك سال 1397 مدارك زير را به سازمان حمل ونقل و ترافيك ارائه كنند.
    
    الف) تصوير شناسنامه و كارت ملي
    ب) سند مالكيت خودروي سواري به نام خود و با پلاك تهران
    پ) معرفي نامه از سوي موسسه مطبوعاتي با تشكلهاي صنفي روزنامه نگاران و عكاسان
    ت) مدرك دال بر اشتغال مستمر به كار خبري (بيمه تأمين اجتماعي با عنوان خبرنگار، بيمه خبرنگاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، و يا تصوير آثار منتشر شده به نام خود در شش ماه اخير)
    
    همچنين در ماده هشت اشاره شده است : معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران موظف به بررسي همه درخواستهاي مطرح شده از سوي خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان خبري است و مي‌بايست در صورتي كه تعداد متقاضيان تاييد شده نسبت به سقف قانوني مجوزهاي قابل صدور افزايش يابد، نسبت به اولويت بندي متقاضيان اقدام كند.
    تبصره يك. خبرنگاران رسانه‌هايي كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند، نسبت به رسانه‌هايي كه به هر نحوي به نهادها و منابع دولتي و عمومي وابستگي دارند، براي بهره مندي از مجوزهاي طرح ترافيك خبرنگاري اولويت دارند.
    در ماده 9 هم تاكيد شده است: معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران موظف است نام، رسانه محل اشتغال و نوع فعاليت كليه دريافت كنندگان اين سهميه ها را در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كند.
     

View: 69 - Print: - Email:
اين مطلب را در سايت ماخذ آن ببينيد:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/22/1698353

 

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بين المللي نانو علم و فناوري
شماره 4 (پياپي 1404)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است