|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب علوم انساني >  تاريخmagiran.com:نشريات تاريخ (29 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2      
 
1.    نشريه اسناد بهارستان   
ISSN 2345-2358
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا مجيدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 8 + متن »

2.    مجله بين المللي انجمن باستان شناسان ايراني   انگليسي
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists
ISSN 2423-3412
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن باستان شناسي ايران
مدير مسئول: سيدمهدي موسوي
سردبير: دكتر كاميار عبدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 5 »

3.    مجله پژوهش هاي باستان شناسي   انگليسي
iranian journal of archaeological studies
ISSN 2251-743X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهدي مرتضوي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 »

4.    پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي 
ISSN 2383-1278
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول، سردبير: دكتر شهرام يوسفي فر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

5.    پژوهش نامه تاريخ اسلام   فارسي و انگليسي
ISSN 2251-9726
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني تاريخ اسلام
مدير مسئول: دكتر سيد احمدرضا خضري
سردبير: دكتر سيد عليرضا واسعي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 28 + متن »

6.    فصلنامه پژوهش هاي تاريخي   
ISSN 2008-6253
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر اصغر منتظرالقائم
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 4 + متن »

7.    مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام   
ISSN 2345-2099
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدير مسئول: دكتر عباسعلي آذرنيوشه
سردبير: دكتر فاطمه جان احمدي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 + متن »
»» مجله پژوهش هاي تاريخي از سال91 بانام مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام منتشر مي شود.

8.    نشريه پژوهش هاي باستان شناسي ايران   
ISSN 2345-5225
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدابراهيم زارعي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 18 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 3 با نام نامه ي باستان شناسي منتشر شده است.

9.    نشريه پژوهش هاي علوم تاريخي 
ISSN 1026-2288
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر ابوالحسن امين مقدسي
سردبير: دكتر منصور صفت گل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

10.    پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران   
ISSN 2345-2390
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر عليرضا علي صوفي
سردبير: دكتر محمدرضا نصيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 12 + متن »

11.    پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي   
ISSN 2228-7906
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر احمد باقري
سردبير: سيدجمال موسوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 104 + متن »

12.    نشريه تاريخ نامه ايران بعد از اسلام   
ISSN 2251-757X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر محمد سلماسي زاده
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »

13.    مجله تاريخ و تمدن اسلامي   
ISSN 1735-7071
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
مدير مسئول: دكتر هادي عالم زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

14.    نشريه تاريخ و فرهنگ   
ISSN 706x-2258
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر عبدالرحيم قنوات
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 99 + متن »
»» اين مجله تا قبل از شماره 81 با نام مطالعات اسلامي منتشر شده است.

15.    مجله تاريخ نگري و تاريخ نگاري 
ISSN 2008-8841
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا
مدير مسئول: دكتر سيمين فصيحي
سردبير: دكتر علي محمد ولوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هفتم شماره 19 + متن »

16.    مجله تاريخ ايران   
ISSN 2008-7357
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمد خاتمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 71 + متن »
»» اين مجله تا شماره 58 با نام پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني منتشر شده است.

17.    نشريه تاريخ اسلام و ايران 
ISSN 2008-885X
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا
مدير مسئول: دكتر سوسن قهرماني قاجار
سردبير: دكتر علي محمد ولوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 39 + متن »

18.    فصلنامه تاريخ روابط خارجي 
ISSN 1735-2010
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر سيدمحمدكاظم سجادپور
سردبير: محمدعلي كاظم بيگي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 73 + متن »

19.    مجله تاريخ علم 
ISSN 1735-0537
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مسعود صادقي
سردبير: دكتر حسين معصومي همداني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 19 + متن »

20.    فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي   
ISSN 2252-0538
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، دانشگاه معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر روح الله شاكري زواردهي
سردبير: دكتر فاطمه جان احمدي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 31 »صفحه    1    2      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه تاريخ
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه جاده هاي سبز
متن مطالب شماره 156، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است