|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب علوم انساني >  فلسفه و کلامmagiran.com:نشريات فلسفه و کلام (42 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2     3      
 
1.    نشريه آموزه هاي فلسفه اسلامي   
ISSN 2251-9386
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مدير مسئول: حجت الاسلام محمدباقر فرزانه
سردبير: حجت الاسلام دكتر رضا اكبريان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله آموزه هاي قرآني قرار دارد.

2.    فصلنامه آينه معرفت   
ISSN 2251-8010
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي باباپورگل افشاني
سردبير: دكتر محمدعلي شيخ
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 56 + متن »

3.    فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري   
ISSN 2010-2011
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري
مدير مسئول: دكتر مصطفي معين
سردبير: دكتر داريوش فرهود
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از شماره پاييز 91 به شكل الكترونيكي منتشر مي شود.

4.    مجله الهيات تطبيقي   
ISSN 2008-9651
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر جعفر شانظري
سردبير: دكتر محمد بيدهندي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 19 + متن »

5.    فصلنامه انديشه نوين ديني   
ISSN 2008-9481
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دانشگاه معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر روح الله شاكري
سردبير: آيت الله دكتر احمد بهشتي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 55 »

6.    فصلنامه انديشه ديني   
ISSN 2251-6123
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: معاون پژوهشي دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر عبدالعلي شكر
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 69 + متن »

7.    دو فصلنامه انسان پژوهي ديني   
ISSN 6024-2251
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي
مدير مسئول: دكتر حميد قنبري
سردبير: دكتر اسحاق طاهري
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 40 + متن »
»» اين مجله تا شماره 22 با نام دين و سياست منتشر شده است.

8.    پژوهش نامه اخلاق   
ISSN 2228-7264
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دانشگاه معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر روح الله شاكري
سردبير: دكتر احد فرامرز قراملكي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 + متن »
»» اين مجله از شماره 12 رتبه علمي پژوهشي دريافت كرده است.

9.    نشريه پژوهش هاي هستي شناختي   
ISSN 2345-3761
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول، سردبير: دكتر عين الله خادمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 + متن »

10.    مجله پژوهش هاي اخلاقي   
ISSN 2383-3279
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن معارف اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر رضا حاجي ابراهيم
سردبير: دكتر محمود قيوم زاده
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

11.    مجله پژوهش هاي اعتقادي كلامي   
ISSN 1735-9899
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
مدير مسئول: دكتر محمود قيوم زاده
محل انتشار: ساوه  ساير مشخصات»     عناوين شماره 32 + متن »

12.    دو فصلنامه پژوهش هاي علم و دين   
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر مهدي معين زاده
سردبير: دكتر عبدالرزاق حسامي فر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

13.    نشريه پژوهش هاي فلسفي   
ISSN 2251-7960
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دانشگاه تبريز
سردبير: دكتر محمد اصغري
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »
»» اين مجله از شماره 8 از دو فصلنامه زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز تفكيك شده است.

14.    فصلنامه پژوهش هاي فلسفي - كلامي   
ISSN 1735-9791
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول: دكتر محمد ذبيحي
سردبير: دكتر زهرا خزاعي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 78 + متن »

15.    پژوهشنامه اماميه   
ISSN 2476-6712
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: دكتر سيد ابوالحسن نواب
سردبير: دكتر اسحاق طاهري
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

16.    پژوهشنامه كلام   
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه (مجتمع آموزش عالي امام خميني ره)
مدير مسئول: حسنعلي اخلاقي اميري
سردبير: دكتر سيدمرتضي حسيني شاهرودي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 + متن »

17.    پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)   
ISSN 2228-6578
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: دكتر حسينعلي سعدي
سردبير: دكتر رضا اكبري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 31 + متن »
»» اين مجله تا شماره 14 با عنوان نامه حكمت منتشر شده است.

18.    نشريه پژوهشهاي معرفت شناختي   
ISSN 2423-4982
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر محمد اكوان
سردبير: دكتر موسي ملايري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

19.    فصلنامه تاريخ فلسفه   
ISSN 2008-9589
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي تاريخ فلسفه
مدير مسئول: آيت الله سيد محمد خامنه اي
سردبير: دكتر حسين كلباسي اشتري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 »

20.    مجله تاملات فلسفي   
ISSN 3525-8222
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه زنجان
مدير مسئول، سردبير: دكتر سحر كاوندي
محل انتشار: زنجان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 21 + متن »صفحه    1    2     3      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه فلسفه و کلام
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 37)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است