|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب علوم انساني >  فقه و حقوقmagiran.com:نشريات فقه و حقوق (40 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2      
 
1.    نشريه آموزه هاي حقوق كيفري   
ISSN 2251-9351
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مدير مسئول: حجت الاسلام محمدباقر فرزانه
سردبير: دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »

2.    نشريه آموزه هاي فقه مدني   
ISSN 2251-936X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مدير مسئول: حجت الاسلام محمدباقر فرزانه
سردبير: محمد واعظ زاده خراساني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله آموزه هاي قرآني قرار دارد.

3.    نشريه پژوهش هاي حقوق جزا و جرم شناسي   فارسي و انگليسي
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش
مدير مسئول: دكتر وحيد اشتياق
سردبير: دكتر محمد آشوري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 »

4.    فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي   
ISSN 1735-7233
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
مدير مسئول: حجت الاسلام حسن قلي پور
سردبير: دكتر علي اكبر ايزدي فرد
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين سال پانزدهم شماره 1 + متن »     اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 24 تابستان 1390 با نام فقه و مباني حقوق اسلامي چاپ شده است.

5.    مجله پژوهش هاي فقهي   
ISSN 2008-8388
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پرديس فارابي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيدمحمود ميرخليلي
سردبير: دكتر محمد رسول آهنگران
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 4 + متن »

6.    فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب   
ISSN 2476-4213
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول: سيد حسن شبيري زنجاني
سردبير: دكتر عادل ساريخاني
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

7.    فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي   
ISSN 2345-3583
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر حسنعلي موذن زادگان
سردبير: دكتر محمدرضا پاسبان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »

8.    فصلنامه پژوهش حقوق كيفري   
ISSN 2345-3575
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر حسنعلي موذن زادگان
سردبير: دكتر حسين غلامي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

9.    فصلنامه پژوهش حقوق عمومي   
ISSN 2345-6116
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر حسنعلي موذن زادگان
سردبير: دكتر منصور جباري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 60 + متن »
»» نشريه پژوهش حقوق از سال 91 به دو مجله به نام هاي پژوهش حقوق عمومي و پژوهش سياست تفكيك شده است.

10.    پژوهشنامه حقوق اسلامي   فارسي، انگليسي، عربي
ISSN 2251-9858
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: دكتر علي غلامي
سردبير: دكتر نجادعلي الماسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 48 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 24 با نام انديشه صادق، از شماره 25 تا 31 با نام معارف اسلامي و حقوق منتشر شده است.

11.    پژوهشنامه حقوق كيفري   
ISSN 2322-2328
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر محمدرضا نظري نژاد
سردبير: دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

12.    مجله پژوهشهاي حقوقي   
ISSN 1682-9220
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش
مدير مسئول: دكتر وحيد اشتياق
سردبير: دكتر سيد قاسم زماني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 36 »

13.    مجله تحقيقات حقوقي   
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر گودرز افتخار جهرمي
سردبير: دكتر منصور اميني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين -100 »

14.    فصلنامه تعالي حقوق   
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دادسراي عمومي و انقلاب تهران
مدير مسئول: دكتر ليلاسادات اسدي
سردبير: عباس جعفري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 21 »

15.    نشريه حقوق اداري   
ISSN 2383-1863
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز آموزش مديريت دولتي
مدير مسئول: دكتر زهرا احمدي پور
سردبير: دكتر محمدرضا ويژه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »

16.    فصلنامه حقوق اسلامي   
ISSN 1735-3270
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدير مسئول: دكتر علي اكبر رشاد
سردبير: دكتر عبدالحسين شيروي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 58 »     اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 20 با نام فقه و حقوق منتشر شده است.

17.    نشريه حقوق تطبيقي (نامه مفيد)   فارسي، انگليسي
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مفيد قم
مدير مسئول: دكتر سيدمسعود موسوي كريمي
سردبير: دكتر ربيعا اسكيني
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 110 + متن »
»» اين مجله از شماره 101 از مجله نامه مفيد تفكيك شده است.

18.    مجله حقوق خصوصي   
ISSN 2008-840x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پرديس فارابي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيدمحمود ميرخليلي
سردبير: دكتر عبدالحسين شيروي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 33 + متن »
»» اين مجله تا سال 1387 با نام انديشه هاي حقوقي منتشر شده است.

19.    مجله حقوقي بين المللي   
ISSN 2251-614X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري - مديريت علمي و پژوهشي
مدير مسئول: دكتر محسن محبي
سردبير: دكتر سيدقاسم زماني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »

20.    مجله حقوقي دادگستري   
ISSN 1735-4358
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: قوه قضاييه
مدير مسئول: دكتر عليرضا اميني
سردبير: دكتر حسين ميرمحمدصادقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 103 »صفحه    1    2      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه فقه و حقوق
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم و مهندسي آبياري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 4201)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است