|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب علوم انساني >  اقتصادmagiran.com:نشريات اقتصاد (38 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2      
 
1.    Iranian Economic Review    انگليسي
Iranian Economic Review
ISSN 1026-6542
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر حسين عباسي نژاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 46 + متن »     اشتراک»

2.    Journal of Money & Economy   انگليسي
Journal of Money & Economy
ISSN 1735-1057
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي شرزه اي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 3 + متن »

3.    مجله اقتصاد منابع طبيعي 
ISSN 2345-301x
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر سيد جواد امام جمعه زاده
سردبير: دكتر رحمان خوش اخلاق
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 »

4.    فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري   فارسي - انگليسي
ISSN 2345-2870
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
مدير مسئول: سيد محسن طباطبايي مزدآبادي
سردبير: مهدي صادقي شاهداني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 »

5.    دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي 
ISSN 2251-7790
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر مصطفي سليمي فر
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

6.    مجله اقتصاد و بانكداري اسلامي  
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر عباس عرب مازار
سردبير: دكتر ميثم موسائي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »

7.    نشريه اقتصاد و تجارت نوين   فارسي، انگليسي
ISSN 1735-6415
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني
مدير مسئول: دكتر مسعود موحدي
سردبير: دكتر مهدي غضنفري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 32 + متن »
»» پس از بهار 92 شماره ديگري از اين مجله منتشر نشده است.

8.    نشريه اقتصاد پولي، مالي 
ISSN 2251-8452
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر محمود هوشمند
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 12 »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

9.    فصلنامه اقتصاد مقداري   فارسي - انگليسي
ISSN 2008-5850
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر حسن فرازمند
سردبير: دكتر سيد عزيز آرمن
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 51 + متن »
»» اين نشريه تا پايان سال 87 با نام فصلنامه بررسي هاي اقتصادي منتشر شده است.

10.    فصلنامه اقتصاد اسلامي   فارسي - انگليسي
ISSN 1735-3262
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدير مسئول: علي اكبر رشاد
سردبير: عباس عرب مازار
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 64 + متن »

11.    دو فصلنامه اقتصاد تطبيقي 
ISSN 2383-0565
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: سيد سجاد علم الهدي
سردبير: احمد كتابي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 »

12.    فصلنامه برنامه ريزي و بودجه 
ISSN 2251-9092
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي فرجادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 131 + متن »     اشتراک»

13.    فصلنامه پژوهش هاي پولي - بانكي 
ISSN 2008-5788
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي
مدير مسئول: دكتر فرهاد نيلي
سردبير: دكتر احمد مجتهد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 + متن »
»» اين مجله تا شماره 11 با نام فصلنامه پول و اقتصاد منتشر شده است.

14.    فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران 
ISSN 1726-0728
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم اقتصادي - دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر تيمور محمدي
سردبير: دكتر سهيلا پروين
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 66 + متن »     اشتراک»

15.    فصلنامه پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 
ISSN 2228-5954
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر هادي غفاري
سردبير: دكتر محمدرضا لطفعلي پور
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 + متن »

16.    فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي 
ISSN 1027-9024
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت امور اقتصادي- وزارت امور اقتصادي و دارايي
مدير مسئول: شاپور محمدي
سردبير: محسن مهرآرا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 79 + متن »

17.    پژوهشنامه ماليات 
ISSN 2251-6484
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان امور مالياتي كشور
مدير مسئول: سيدكامل تقوي نژاد
سردبير: دكتر تيمور رحمانى
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و چهارم شماره 30 + متن »

18.    پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران  
ISSN 2423-5954
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر حميد آماده
سردبير: دكتر مسعود درخشان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 + متن »     اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 6 با نام فصلنامه اقتصاد محيط زيست و انرژي منتشر شده است.

19.    پژوهشنامه اقتصاد كلان 
ISSN 2322-1178
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مازندران
مدير مسئول: دكتر مهرداد مدهوشي
سردبير: دكتر احمد جعفري صميمي
محل انتشار: بابلسر  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 20 + متن »
»» اين مجله تا شماره 34 با عنوان پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي منتشر شده است.

20.    پژوهشنامه اقتصادي 
ISSN 1735-210X
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم اقتصادي ـ دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر اسفنديار جهانگرد
سردبير: دكتر عباس شاكري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 61 + متن »     اشتراک»صفحه    1    2      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه اقتصاد
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Iranian Economic Review
متن مطالب شماره 46، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است