|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب فني و مهندسي >  مهندسي شيمي، نفت و پليمرmagiran.com:نشريات مهندسي شيمي، نفت و پليمر (24 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2      
 
1.    Advances in Environmental Technology   انگليسي
Advances in Environmental Technology
ISSN 2476-6674
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
مدير مسئول: دكتر سهيلا شكرالله زاده
سردبير: دكتر جلال الدين شايگان
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

2.    Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell    انگليسي
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
مدير مسئول: دكتر علي الياسي
سردبير: دكتر حسين غريبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

3.    Journal of gas Technology   انگليسي
Journal of gas Technology
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي گاز ايران
مدير مسئول: علي وطني
سردبير: محمدرضا اميدخواه نسرين
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

4.    Journal of Particle Science and Technology   انگليسي
Journal of Particle Science and Technology
ISSN 2423-4087
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
مدير مسئول: دكتر سيد حيدر محمودي
سردبير: دكتر عبدالرضا صميمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

5.    فصلنامه بسپارش 
ISSN 2252-0449
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: دكتر علي اكبر يوسفي
سردبير: دكتر عليرضا مهدويان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 + متن »     اشتراک»

6.    مجله پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران 
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علوم و مهندسي پليمر ايران
مدير مسئول: دكتر مهرداد كوكبي
سردبير: دكتر فاطمه گوهرپي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

7.    مجله پژوهش نفت 
ISSN 2345-2900
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه صنعت نفت
مدير مسئول: جعفر توفيقي دارياني
سردبير: علي اكبر سيف كردي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 99 + متن »     اشتراک»

8.    مجله پلي ‏الفين ها   انگليسي
Polyolefins Journal
ISSN 2322-2212
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: دكتر مهدي نكومنش
سردبير: دكتر عباس رضوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

9.    ماهنامه پليمر ايران    انگليسي

Iranian polymer journal
ISSN 1026-1265
ماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: مهدي نكومنش حقيقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يکم شماره 12 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2013 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

10.    فصلنامه صنعت لاستيك ايران 
ISSN 1563-0633
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: شركت مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيك
مدير مسئول، سردبير: دكتر سعيد تقوايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 88 + متن »     اشتراک»

11.    نشريه علوم و مهندسي جداسازي  
ISSN 2008-3963
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهبد باهنر كرمان و انجمن مهندسي شيمي ايران
مدير مسئول: دكتر محمد رنجبر
سردبير: دكتر ابراهيم نوروزيان
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 + متن »

12.    دو ماهنامه علوم و تكنولوژي پليمر 
ISSN 1016-3255
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران با همكاري انجمن پليمر ايران
مدير مسئول: دكتر محمدحسين بهشتي
سردبير: دكتر عليرضا مهدويان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 154 + متن »

13.    مجله علوم و تكنولوژي نفت   انگليسي
Journal of Petroleum Science and Technology
ISSN 2251-659X
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه صنعت نفت
مدير مسئول: جغفر توفيقي
سردبير: محمدرضا جعفري نصر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

14.    مجله علوم و فناوري نفت و گاز   انگليسي
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology
ISSN 2345-2412
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعت نفت
مدير مسئول: دكتر عبدالنبي هاشمي
سردبير: دكتر رياض خراط
محل انتشار: آبادان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

15.    نشريه علوم و فناوري رنگ 
ISSN 1735-8779
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسئول، سردبير: پروفسور زهرا رنجبر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 43 + متن »     اشتراک»

16.    مجله فرآيند نو  
ISSN 1735-6466
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
مدير مسئول: دكتر عزت اله جودكي
سردبير: دكتر عبدالرضا مقدسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »

17.    مجله فرايند هاي گاز   انگليسي
Gas Processing Journal
ISSN 2322-3251
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر امير رحيمي
سردبير: دكتر محمد رضا طلايي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

18.    فصلنامه فناوري هاي نوين غذايي 
ISSN 2476-4787
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
مدير مسئول: ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻮاﻧﻤﺮد
سردبير: ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﯾﮑﺎﻧﯽ
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 + متن »

19.    مجله فناوري در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها   انگليسي
Progress in Color, Colorants and Coatings
ISSN 2008-2134
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ
مدير مسئول: دكتر زهرا رنجبر
سردبير: دكتر فرحناز نورمحمديان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

20.    فصلنامه مطالعات در دنياي رنگ 
ISSN 2251-7278
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسئول: پروفسور زهرا رنجبر
سردبير: دكتر شهره روحاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »صفحه    1    2      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مهندسي شيمي، نفت و پليمر
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
متن مطالب شماره 5 (پياپي 112)، مرداد 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است