|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (402 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14    15    16     17     18     19     20     21      
 
281.    مجله زنان مامائي و نازائي ايران   
ISSN 1680-2993
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر بي قدسيه سيدي علوي
سردبير: دكتر منيره پورجواد
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 282 + متن »

282.    مجله زيست پزشكي جرجاني   انگليسي
Jorjani Biomedicine Journal
ISSN 3509-2645
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مدير مسئول: دكتر محمدرضا هنرور
سردبير: دكتر ناصر بهنام پور
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا شماره بهار و تابستان 96 با نام نشريه حكيم سيد اسماعيل جرجاني منتشر شده است.

283.    مجله زيست مواد دنداني   انگليسي
Journal of Dental Biomaterials
ISSN 2383-3971
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا آذر
سردبير: دكتر باربد ضميري
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

284.    فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم   انگليسي
Genetics in the Third Millennium
ISSN 1728-6182
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي نوروژنتيك ايران
مدير مسئول: دكتر محمدحسن كريمي نژاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

285.    مجله سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران   فارسي و انگليسي
ISSN 1073-1562
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر عليرضا زالي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 141 + متن »

286.    فصلنامه سالمند   
ISSN 1735-806x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر احمد علي اكبري كامراني
سردبير: دكتر رباب صحاف
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 50 + متن »

287.    مجله سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت   فارسي و انگليسي
ISSN 2322-2174
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا فراهاني
سردبير: دكتر بهرام علي قنبري هاشم آباداي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 4 »

288.    مجله سرطان خاورميانه   انگليسي
Middle East Journal of Cancer
ISSN 2008-6709
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر عبدالرسول طالعي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 36 + متن »

289.    فصلنامه سلامت و محيط زيست 
ISSN 2008-2029
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي بهداشت محيط ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عليرضا مصداقي نيا
سردبير: دكتر كاظم ندافي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

290.    فصلنامه سلامت و مراقبت   
ISSN 2228-6799
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
مدير مسئول: دكتر محمدعلي محمدي
سردبير: دكتر معصومه آقامحمدي
محل انتشار: اردبيل  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا سال 89 با نام مجله علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامائي منتشر شده است.

291.    مجله سلامت و بهداشت 
ISSN 2382-9710
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
مدير مسئول: دكتر ناطق عباسقلي زاده
سردبير: دكتر فرهاد پورفرضي
محل انتشار: اردبيل  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 5 + متن »
»» اين مجله تا پاييز 91 با نام مجله سلامت و بهداشت اردبيل منتشر شده است.

292.    فصلنامه سلامت اجتماعي   فارسي و انگليسي
ISSN 2383-3033
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمدرضا فرسار
سردبير: دكتر علي اصغر كلاهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

293.    مجله سلامت جامعه   فارسي و انگليسي
ISSN 2345-6248
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - دانشكده پرستاري و مامايي
مدير مسئول: دكتر سيدحبيب الله حسيني
محل انتشار: رفسنجان  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال پنجم با نام مجله دانشكده پرستاري و مامايي و پيراپزشكي رفسنجان منتشر شده است و بعد آن سال ششم يك شماره با نام مجله مراقبت برتر منتشر شده است و بعد از آن با نام مجله سلامت جامعه منتشر مي شود.

294.    فصلنامه سلامت روان كودك   فارسي و انگليسي
ISSN 2423-3552
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر عباسعلي حسين خانزاده
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 16 + متن »
»» اين مجله تا شماره 3 با نام فصلنامه تحول روان شناختي كودك منتشر شده است.

295.    دو ماهنامه سلامت كار ايران   فارسي و انگليسي
ISSN 1735-5133
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
مدير مسئول: دكتر احمد عامري
سردبير: دكتر علي اصغر فرشاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پانزدهم شماره 4 + متن »

296.    مجله سلامت دهان و اپيدميولوژي دهان و دندان   انگليسي
Journal of Oral Health and Oral Epidemiology
ISSN 2322-1372
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
مدير مسئول: دكتر آرش شهروان
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

297.    مجله سلامت زنان   انگليسي
Women?s Health Bulletin
ISSN 2345-5136
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سياست گذاري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر كامران باقري لنكراني
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

298.    مجله سلولي (ياخته)   انگليسي
Cell Journal (Yakhteh)
ISSN 2228-5806
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر حميد گورابي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يكم شماره 1 + متن »

299.    مجله سم شناسي پزشكي آسيا اقيانوسيه   انگليسي
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
ISSN 2322-2611
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر رضا افشاري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

300.    مجله سم شناسي و مسموميت هاي ايران   انگليسي
Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal
ISSN 2008-2967
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اراك
مدير مسئول: دكتر سيدمحمد جماليان
سردبير: دكتر حسن صلحي
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 6 + متن »
»» اين مجله از شماره بهار 91 به شكل الكترونيكي منتشر مي شود.صفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14    15    16     17     18     19     20     21      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مطالعات فقه اماميه
متن مطالب شماره 11، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است