|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (402 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17    18    19     20     21      
 
341.    مجله علوم و تحقيقات توانبخشي   انگليسي
Journal of Rehabilitation Sciences and Research
ISSN 2345-6167
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محسن رازقي
سردبير: دكتر محمد تقي كريمي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

342.    مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران 
ISSN 1683-4844
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر فريدون عزيزي
سردبير: دكتر آزيتا زاده وكيلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 100 + متن »

343.    مجله فارماكولوژي و درمان   انگليسي
Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics
ISSN 1735-2657
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر منيژه متوليان
سردبير: دكتر كوثر باقرزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 29 + متن »

344.    نشريه حسابداري سلامت   
ISSN 2252-0473
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر مسعود ابوالحلاج
سردبير: دكتر غلامحسين مهدوي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

345.    نشريه فقه پزشكي   
ISSN 2008-8620
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: آيت الله دكتر سيدمصطفي محقق داماد
سردبير: دكتر سعيد نظري توكلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 31 + متن »

346.    فصلنامه فيزيك و مهندسي پزشكي   انگليسي
Journal of Biomedical Physics & Engineering
ISSN 2251-7200
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر مهدي زاده
سردبير: دكتر وصال
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

347.    فصلنامه فيزيك درماني   انگليسي
Physical Treatments Journal
ISSN 2423-5830
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر افسون نودهي مقدم
سردبير: دكتر اميرمسعود عرب
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از شماره سوم سال پنجم بصورت انگليسي منتشر مي شود.

348.    فصلنامه فيزيولوژي و فارماكولوژي   انگليسي
Physiology and Pharmacology
ISSN 1735-0581
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
مدير مسئول: دكتر فرشته معتمدي
سردبير: دكتر محمد جوان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و دوم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

349.    دو ماهنامه فيض   
ISSN 2008-9821
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
مدير مسئول: دكتر محمد حسين اعرابي
سردبير: دكتر محمد زارع
محل انتشار: كاشان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 102 + متن »     اشتراک»

350.    مجله قارچ شناسي پزشكي   انگليسي
Current Medical Mycology
ISSN 2423-3439
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر محمدتقي هدايتي
سردبير: دكتر طاهره شكوهي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

351.    نشريه قرآن و طب   انگليسي
ISSN 2251-6158
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز قرآن و عترت، معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا فراهاني
سردبير: محمدحسين نيكنام
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 »
»» پس از شماره اول سال سوم شماره ديگري از اين مجله منتشر نشده است.

352.    مجله كودكان كاسپين   انگليسي
Caspian Journal of Pediatrics
ISSN 2423-4729
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات بيماري هاي غير واگير كودكان دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدير مسئول: دكتر محمدرضا اسماعيلي دوكي
سردبير: دكتر هادي سرخي
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

353.    فصلنامه كومش   
ISSN 1608-7046
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي سمنان
مدير مسئول: دكتر علي رشيدي پور
محل انتشار: سمنان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 72 + متن »

354.    نشريه گام هاي توسعه در آموزش پزشكي   فارسي - انگليسي
ISSN 1735-4242
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان - مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن افتخار واقفي
سردبير: دكتر حبيبه احمدي پور
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 42 + متن »

355.    مجله گزارشات بيوتكنولوژي كاربردي   انگليسي
Journal of Applied Biotechnology Reports
ISSN 2423-5784
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي محمد لطيفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

356.    فصلنامه گوارش   فارسي و انگليسي
ISSN 2008-756x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران
مدير مسئول: دكتر سيد حسين ميرمجلسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 104 + متن »     اشتراک»

357.    مجله گوش، حلق، بيني و حنجره ايران   انگليسي
Iranian Journal of Otorhinolaryngology
ISSN 2251-7251
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر يحيي نوروزبيگي
سردبير: دكتر نعمت الله مختاري امير مجدي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 101 + متن »

358.    فصلنامه گياهان دارويي   فارسي و انگليسي
ISSN 1684-0240
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر شمسعلي رضازاده
سردبير: دكتر شاهين آخوندزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 69 + متن »     اشتراک»

359.    فصلنامه ليزر در پزشكي   
ISSN 1735-3319
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر حسين بختو
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پانزدهم شماره 2 + متن »

360.    مجله ليزر در علوم پزشكي   انگليسي
Journal of Lasers in Medical Sciences
ISSN 2008-9783
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات كاربردي ليرز در علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رزاقي
سردبير: دكتر آرش محمدي توفيق
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »صفحه     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17    18    19     20     21      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كارآفرينان اميركبير
متن مطالب شماره 151، آبان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است