|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (402 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه     1    2    3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21      
 
21.    Emergency Journal   انگليسي
Emergency Journal
ISSN 2345-4563
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سعيد صفري
سردبير: دكتر ايرج نجفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

22.    Gene, Cell and Tissue   انگليسي
Gene, Cell and Tissue
ISSN 2345-6841
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
مدير مسئول: دكتر سعيده سليمي
سردبير: دكتر زهرا حيدري
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

23.    Health in Emergencies and Disasters Quarterly   انگليسي
Health in Emergencies and Disasters Quarterly
ISSN 2345-4210
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر محمد رئيس زاده
سردبير: دكتر حميدرضا خانكه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

24.    Health Promotion Perspectives   انگليسي
Health Promotion Perspectives
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول، سردبير: دكتر حميد الله وردي پور
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه از شماره 3 سال 6 به شكل الكترونيكي منتشر مي شود.

25.    Health, Spirituality and Medical Ethics   انگليسي
Health, Spirituality and Medical Ethics
ISSN 2322-4303
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي قم
مدير مسئول: دكتر ابوالفضل ايراني خواه
سردبير: دكتر حسن عادلي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

26.    Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences   انگليسي
Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences
ISSN 2476-7263
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده مجازي يادگيري الكترونيكي و قطب علمي آموزشي پيشرفته الكترونيكي در علوم پزشكي
مدير مسئول: دكتر مجيدرضا فرخي
سردبير: دكتر ناهيد ظريف صنايعي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 22 با نام مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا) منتشر شده است و از شماره 23 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

27.    International journal of basic science in medicine   انگليسي
International journal of basic science in medicine
ISSN 2476-664X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زابل
مدير مسئول: دكتر علي اكبر نصيري
محل انتشار: زابل  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

28.    International Journal of Enteric Pathogens   انگليسي
International Journal of Enteric Pathogens
ISSN 2345-3362
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي البرز
مدير مسئول: دكتر حميد درفشي
سردبير: دكتر محمد زيبايي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

29.    International Journal of Health Studies   انگليسي
International Journal of Health Studies
ISSN 2423-6594
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
مدير مسئول: دكتر سيدعباس موسوي
سردبير: دكتر حميد كليان مقدم
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

30.    International Journal of Infection   انگليسي
International Journal of Infection
ISSN 2383-1413
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان
مدير مسئول: دكتر بتول شريفي مود
سردبير: دكتر مسعود صالحي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

31.    International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine   انگليسي
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
ISSN 2251-8762
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر امام هادي
سردبير: دكتر بابك مصطفي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

32.    International Journal of Molecular and Cellular Medicine   انگليسي
International Journal of Molecular and Cellular Medicine
ISSN 2251-9645
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدير مسئول: دكتر امرالله مصطفي زاده
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

33.    International Journal of Women s Health and Reproduction Sciences   انگليسي
International Journal of Women?s Health and Reproduction Sciences
ISSN 2330-4456
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: شركت بين المللي پارت طب ارس
مدير مسئول: دكتر صفا الحسني، دكتر آرش خاكي
سردبير: دكتر آرش خاكي، دكتر اوكتاي كادايف چي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

34.    Iranian Endodontic Journal   انگليسي
Iranian Endodontic Journal
ISSN 1735-7497
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن اندودانتيست هاي ايران
مدير مسئول: پروفسور سعيد عسگري
سردبير: دكتر محمدجعفر اقبال
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 1 + متن »

35.    Iranian Heart Journal   انگليسي
Iranian Heart Journal
ISSN 1735-7306
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن قلب و عروق ايران
مدير مسئول: دكتر فريدون نوحي
سردبير: دكتر عبدالحسين طباطبايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 1 + متن »

36.    Iranian Journal of Medical Physics   انگليسي
Iranian Journal of Medical Physics
ISSN 2252-0309
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدعلي عقابيان
سردبير: دكتر محمدتقي بحريني طوسي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »
»» اين مجله تا شماره 32 با نام فصلنامه فيزيك پزشكي ايران منتشر شده است و از شماره 33 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

37.    Iranian Journal of Pediatric Surgery   انگليسي
Iranian Journal of Pediatric Surgery
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان كودكان ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمد خالق نژاد طبري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

38.    Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology   انگليسي
Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology
ISSN 2423-5822
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر سيدعلي حسيني
سردبير: دكتر پروانه محمدخاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

39.    Jentashapir Journal of Health Research   انگليسي
Jentashapir Journal of Health Research
ISSN 2345-4067
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
مدير مسئول: دكتر نادر ساكي
سردبير: دكتر قاسم ساكي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

40.    Journal of Advances in Environmental Health Research   انگليسي
Journal of Advances in Environmental Health Research
ISSN 2345-3990
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مدير مسئول: دكتر عطاءالله حيدري
سردبير: دكتر افشين ملكي
محل انتشار: سنندج  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »صفحه     1    2    3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه علوم و فناوري كامپوزيت
متن مطالب شماره 4 (پياپي 18)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است