|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (402 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه     1     2    3    4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21      
 
41.    Journal of Air Pollution and Health   انگليسي
Journal of Air Pollution and Health
ISSN 2476-3071
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مدير مسئول: دكتر كاظم ندافي
سردبير: دكتر رامين نبي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

42.    Journal of Archives in Military Medicine   انگليسي
Journal of Archives in Military Medicine
ISSN 2345-5071
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

43.    Journal of Basic & Clinical Pathophysiology   انگليسي
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology
ISSN 2322-1895
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: دكتر زهرا كياسالاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

44.    Journal of Biostatistics and Epidemiology   انگليسي
Journal of Biostatistics and Epidemiology
ISSN 2383-420X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمود محمودي مجدآبادي
سردبير: دكتر حجت زراعتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

45.    Journal of Cardio-Thoracic Medicine   انگليسي
Journal of Cardio-Thoracic Medicine
ISSN 2345-2447
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا باقري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

46.    Journal of Caring Sciences   انگليسي
Journal of Caring Sciences
ISSN 2251-9920
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
مدير مسئول: دكتر وحيد زمان زاده
سردبير: دكتر منيژه سياح ملي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

47.    Journal of Craniomaxillofacial Research   انگليسي
Journal of Craniomaxillofacial Research
ISSN 2345-5489
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمد بيات
سردبير: دكتر حميد محمود هاشمي، امير جلال عباسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »

48.    Journal of Current Ophthalmology   انگليسي
Journal of Current Ophthalmology
ISSN 2452-2325
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن چشم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيدحسن هاشمي
سردبير: دكتر خليل قاسمي فلاورجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي‌ام شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا شماره زمستان 93 با نام مجله چشم پزشكي ايران (Iranian Journal of Ophthalmology) منتشر شده است.

49.    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects   انگليسي
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
ISSN 2008-210x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز - دانشكده دندانپزشكي
مدير مسئول، سردبير: دكتر ناصر اصل امين آبادي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از سال ششم به شكل الكترونيكي منتشر مي شود.

50.    Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery   انگليسي
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery
ISSN 2251-7847
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: پروفسور علي خاليقي سيگارودي
سردبير: دكتر زهرا دليلي
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

51.    Journal of Diabetes and Metabolic Disorders   انگليسي
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders
ISSN 2251-6581
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدباقر لاريجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2011 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

52.    Journal of Family and Reproductive Health   انگليسي
Journal of Family and Reproductive Health
ISSN 1735-8949
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر فاطمه رمضان زاده
سردبير: دكتر بتول حسين رشيدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 2 + متن »

53.    Journal of Food Quality and Hazards Control   انگليسي
Journal of Food Quality and Hazards Control
ISSN 2345-685x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول: دكتر بهادر حاجي محمدي
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

54.    Journal of Herbmed Pharmacology   انگليسي
Journal of Herbmed Pharmacology
ISSN 2345-5004
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمود رفيعيان كوپايي
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

55.    Journal of Medical Ethics and History of Medicine   انگليسي
Journal of Medical Ethics and History of Medicine
ISSN 2008-0387
سالنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدباقر لاريجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

56.    Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases   انگليسي
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
ISSN 2345-5349
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سياوشي
سردبير: دكتر سعيدرضا نداف
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

57.    Journal of Nutritional Sciences and Dietetics   انگليسي
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics
ISSN 2383-4218
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر فريدون سياسي
سردبير: دكتر سيدابوالقاسم جزايري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 »

58.    Journal of Orthopedic and Spine Trauma   انگليسي
Journal of Orthopedic and Spine Trauma
ISSN 2538-2330
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران انجمن ارتوپدي حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات
مدير مسئول: دكتر سيدمحمدجواد مرتضوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

59.    Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences   انگليسي
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences
ISSN 2322-1232
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر رضا خدارحمي
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

60.    Journal of Reproduction & Infertility   انگليسي
Journal of Reproduction & Infertility
ISSN 2228-5482
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
مدير مسئول: دكتر محمدمهدي آخوندي
سردبير: دكتر محمدرضا صادقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 73 »صفحه     1     2    3    4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه انتظار موعود
متن مطالب شماره 60، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است