|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست نشريات همراه با متن کامل يا گزيده مقالات
 
 

 

 
شما مي توانيد متن كامل و يا برخي از مقالات نشريات زير را در اين سايت مطالعه نماييد.
 
 
  • اين فهرست مربوط به نشرياتی است که متن شماره های اخير آنها در سايت موجود است.
    مجلات متعدد ديگری نيز فعلا به درج متن شماره های پيشين خود در اين سايت اکتفا نموده اند.
  • عده ای از مديران نشريات متن برخی از مقالات هر شماره خود را انتخاب و برای درج در سايت در اختيار ما قرار داده اند.
  • اين سايت آمادگی خود را برای درج متن کامل مقالات 20 شماره گذشته و شماره های آتی نشريات عضو به صورت رايگان اعلام می دارد. مديران محترم نشريات برای هماهنگی با شماره پشتیبانی سايت تماس بگيرند.
  • برای دسترسی به متن مقالات موجود  لازم است عضو سايت شده و اشتراک طلايي يکساله سايت را خريداری نماييد.
  • نشرياتی که متن آنها در سايت موجود نيست هنوز تمايلي به همکاری با سايت ندارند. اميدواريم در آينده نزديک شاهد حضور همه مجلات کشور در اين سايت باشيم.
  • ترتيب نمايش عناوين در هر گروه بر حسب  الفباست.

 

 
 نشريات تخصصي در همه موضوعات
 Journal of Archives in Military Medicine(فصلنامه )
 Pollution(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (فصلنامه )
 Iranian Journal of Language Teaching Research(دوفصلنامه زبان و ادبيات انگليسي)
 Journal of nephropathology(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering(دوفصلنامه )
 World Applied Sciences Journal(ماهنامه )
 Archives of Anesthesiology and Critical Care(فصلنامه )
 International Journal of Management, Accounting and Economics(ماهنامه مديريت، حسابداري، اقتصاد)
 Journal of Air Pollution and Health(فصلنامه )
 Iranian Journal of health, Safety and environment(فصلنامه بهداشت، ايمني، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي)
 Journal Of Patient safety and quality improvement (فصلنامه )
 International Journal of Health Studies(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 Reviews in Clinical Medicine(فصلنامه )
 THE ONE(ماهنامه اجتماعي، علمي و هنري)
 Journal of Food Quality and Hazards Control(فصلنامه )
 Traditional and Integrative Medicine(فصلنامه )
 Health in Emergencies and Disasters Quarterly(فصلنامه )
 International Journal of Infection(فصلنامه )
 Health, Spirituality and Medical Ethics (فصلنامه طب و دين)
 Journal of Hearing Sciences and Otolaryngology(فصلنامه )
 Journal of Biostatistics and Epidemiology(فصلنامه )
 Journal of Orthopedic and Spine Trauma(فصلنامه )
 Global Journal of Animal Scientific Research(فصلنامه )
 Journal of Client-Centered Nursing Care (فصلنامه )
 Journal of Hyperstructures(دوفصلنامه )
 Journal of Case Reports in Practice (فصلنامه )
 Social Determinants of Health(فصلنامه )
 Iranian Journal of Language Testing(دوفصلنامه آزمون سازي زبان، ارزشيابي و روان سنجي)
 International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials(فصلنامه )
 Journal of Earth, Environment and Health Sciences(فصلنامه )
 Journal of Quality Engineering and Production Optimizatio(دوفصلنامه )
 Frontiers in Biomedical Technologies(فصلنامه مهندسي پزشكي، فيزيك پزشكي، پزشكي، دندانپزشكي)
 The International Journal of Foreign Language Teaching and Research(فصلنامه )
 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics(فصلنامه )
 Podoces(دوفصلنامه )
 Chronic Diseases Journal(دوفصلنامه )
 Focus on Science(فصلنامه پزشكي و علوم زيستي)
 Journal of Medical Ethics and History of Medicine(سالنامه )
 آرشيو بين المللي علوم بهداشت / International Archives of Health Sciences (فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 آزمايشگاه و تشخيص(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
  آسانسور، پله برقي و بالابر(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي، پژوهشي )
 آفاق نور(گاهنامه علوم قرآني)
 آموزش مهندسي ايران(فصلنامه توسعه كمي و كيفي آموزش مهندسي)
 آموزش پزشكي (دوفصلنامه )
 آموزش و سلامت جامعه(فصلنامه )
 آموزش و اخلاق در پرستاري (فصلنامه )
 آموزه هاي نهج البلاغه(دوفصلنامه )
 آناليز رياضي سهند / Sahand Communications in Mathematical Analysis(دوفصلنامه )
 آيت بوستان (پژوهش نامه معارف حسيني)(فصلنامه )
 آينه پژوهش(دوماهنامه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ...)
 آيين پژوهش(فصلنامه )
 احيا(فصلنامه علمي ، فرهنگي ،اجتماعي)
 اختلالات ارتباطي گفتار و زبان(دوفصلنامه )
 ادب نامه تطبيقي (دوفصلنامه )
 ادبيات داستاني(فصلنامه )
 ادوات مخابراتي مجلسي / Majlesi Journal of Telecommunication Devices(فصلنامه )
 اسفار(دوفصلنامه فلسفه دين، الهيات و دين پژوهي)
 اسلام و مطالعات اجتماعي(فصلنامه )
 اسلام و مديريت(دوفصلنامه )
 اشارات(دوفصلنامه )
 اشارت ديده بان(دوماهنامه سياسي و فرهنگي)
 اطلاعات سياسي - اقتصادي(فصلنامه اقتصادي، سياسي)
 اطلاع رساني پزشكي نوين (فصلنامه )
 اعلام و اطفاء حريق(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني آموزشي و پژوهشي )
 اقتصاد آسيا(ماهنامه اقتصادي)
 اقتصاد ايران(ماهنامه اقتصادي و مالي بين الملل)
 اقتصاد مسكن(فصلنامه )
 اقتصاد شهر(فصلنامه اطلاع رساني، پژوهشي شهرداري )
  اقتصاد توسعه و برنامه ريزي(دوفصلنامه )
 الماس(فصلنامه اولين نشريه تخصصي چيني، سراميك، كاشي، شيشه و سفال)
 امان(دوماهنامه )
 انجمن صنايع شوينده بهداشتي و آرايشي ايران(فصلنامه )
 انجمن بتن ايران(فصلنامه )
  انجمن علوم و مهندسي پليمر ايران(دوماهنامه خبرى و اطلاع رساني انجمن علوم و مهندسي پليمر)
 انديشمندان حقوق(فصلنامه )
  انديشه اصلاح (ماهنامه فرهنگي ،مسائل اجتماعي)
 انديشه علامه طباطبايي(دوفصلنامه )
 انديشه سياسي در اسلام(فصلنامه سياسي (اجتماعي))
 انديشه هاي حقوق عمومي(دوفصلنامه )
 انرژي و محيط زيست / Iranica Journal of Energy & Environment(فصلنامه )
  انرژي خاورميانه امروز(ماهنامه )
  انسان، محيط زيست و ارتقاء سلامت / Journal of Human, Environment and Health Promotion(فصلنامه )
 انفورماتيك پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Informatics(فصلنامه )
 انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي(فصلنامه )
 ايده هاي نو در علوم و فناوري / Journal of New Ideas on Science and Technology(فصلنامه )
 ايراس(دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي)
 ايران پاك(ماهنامه فرهنگي ،اجتماعي)
  ايراني مسائل زباني / Iranian Journal of Language Issues (دوفصلنامه )
 ايمني زيستي (فصلنامه خبري)
 بازار چرم و كفش(ماهنامه اقتصادي)
 بسپار (علوم و صنايع پليمر)(ماهنامه علوم و صنايع پليمر)
 بسپار(دوماهنامه علوم و صنايع رنگ و رزين و چسب )
 بندر و دريا(ماهنامه )
 بوم شناختي علف هاي هرز(دوفصلنامه )
 بهداشت روان(فصلنامه آموزشي، روانپزشكي، روانشناسي، اجتماعي، تربيتي)
 بهداشت در عرصه (فصلنامه پيراپزشكي)
 به نژادي گياهان زراعي و باغي(دوفصلنامه به نژادي و زيست فناوري گياهان زراعي و باغي)
 بهورز(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 به هنگام(فصلنامه علمي - تخصصي دريايي)
 بين المللي علوم بهداشت و زندگي / International Journal of Health and Life Sciences(دوفصلنامه )
 بين المللي علوم آزمايشگاهي / International Journal of Medical Laboratory(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بين المللى تحقيقات اپيدميولوژي / International Journal of Epidemiologic Research (فصلنامه )
 بين المللي پيشگيري از دردهاي عضلاني اسكلتي / International Journal of Musculoskeletal Pain prevention(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 بين المللي مهندسي حفاظت از حريق(ماهنامه سيستم هاي كشف، اعلام و اطفاء حريق هوشمند)
 بين المللي سرمايه انساني در مديريت شهري / International Journal of Human Capital in Urban Management(فصلنامه )
 بين المللي كاربردي علوم رفتاري / International Journal of Applied Behavioral Sciences(فصلنامه )
 بين المللي مقالات مروري پزشكي / International Journal of Medical Reviews(فصلنامه )
 بين المللي علوم اعصاب باليني / International Clinical Neuroscience Journal(دوفصلنامه )
 پارك فناوري پرديس(فصلنامه تحليلي،پژوهشي و اطلاع رساني)
 پازند(فصلنامه پژوهشي، آموزشي، اطلاع رساني در زمينه علم زبان)
 پاسدار اسلام(ماهنامه عقيدتي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي)
 پايش سبك زندگي(دوماهنامه فرهنگي اجتماعي سبك زندگي ويژه فعالان و مديران...)
 پردازش چند رسانه اي مجلسي / Majlesi Journal of Multimedia Processing (فصلنامه )
 پرستاري گروههاي آسيب پذير(فصلنامه )
 پرستاري سالمندان (فصلنامه )
 پرستار چشم(دوفصلنامه چشم پزشكي)
 پژواك زردكوه(ماهنامه اقتصاد و فرهنگ و تمدن (علم و فن و هنر، اخلاق،...)
 پژوهش در دين و سلامت(فصلنامه )
 پژوهش ملل(ماهنامه )
 پژوهشنامه تبليغ و ارتباطات دينى(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي(فصلنامه تخصصي مذاهب و فرق اسلامي)
 پژوهش هاي منطقه اي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادبي و بلاغي(فصلنامه )
  پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي منظر شهر(دوفصلنامه شهرسازي)
 پژوهش هاي تفسير تطبيقي(فصلنامه )
 پژوهش هاي بذر ايران (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سلامت محور(فصلنامه )
 پژوهش هاي بوم شناسي شهري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي عمران و محيط زيست (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه كاشان(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي حقوق تجارت بين الملل(فصلنامه )
 پژوهش هنر(فصلنامه آموزشي، پژوهشي و تحليلي )
 پژوهش علوم انساني (دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهش در تغذيه دام(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم(دوفصلنامه اطلاع رساني و تحليلي)
 پژوهش هاي تعليم و تربيت اسلامي(دوفصلنامه )
 پوششهاي سطحي(فصلنامه فني، تخصصي)
 پيام آزمايشگاه(ماهنامه )
 پيام بهران(دوماهنامه علمي، فني، در مورد روغنهاي موتور)
 پيام بهارستان(فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون)
 پيام ثقلين / Message of Thaqalayn (فصلنامه )
 پيام دريا(ماهنامه اقتصادي)
 پيام ديابت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 پيام زن(ماهنامه ويژه مسائل زنان و خانواده)
 پيام سبزانديشان(فصلنامه پژوهشي، فرهنگي)
 پيام فولاد(فصلنامه )
 پيام مديران فني و اجرايي(فصلنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 پيشگامان ساختمان (ماهنامه )
 پيشگامان تاسيسات(ماهنامه )
 پيشگامان تبريد(ماهنامه )
 پيشگيري و سلامت (فصلنامه )
 پيك توانا(ماهنامه )
 پيوست(ماهنامه )
 تازه هاي كنترل پيش ‌بين(ماهنامه حوزه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت كنترل و...)
 تامين اجتماعي(فصلنامه )
 تبليغات بازرگاني(ماهنامه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و هنري)
 تبيان(ماهنامه علمي، فرهنگي، اجتماعي)
 تجارت الكترونيكي و رايانه(ماهنامه تجارت الكترونيكي ، IT , اينترنت و كامپيوتر)
 تحقيقات كشاورزي ايران / Iran Agricultural Research(دوفصلنامه )
  تحقيقات كاربردي / Applied Research Journal(ماهنامه فني و مهندسي)
 تحقيقات سلامت در جامعه(فصلنامه )
 تحقيقات دام و طيور(فصلنامه )
 تحقيقات علوم زراعي در مناطق خشك (دوفصلنامه )
 تحقيقات روابط عمومي(دوماهنامه علوم انساني)
 تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي(فصلنامه )
 تحقيقات جنگل هاي زاگرس(دوفصلنامه جنگلداري (مهندسي منابع طبيعي))
 ترابران(ماهنامه فرهنگي،‌اقتصادي، مسائل اجتماعي)
 ترجمان وحي(دوفصلنامه فرهنگي، اجتماعي)
 تشخيص آزمايشگاهي(ماهنامه پزشكي، پيرا پزشكي)
  تصوير سلامت(فصلنامه )
 تفكر معماري(دوماهنامه هنر و دانش معماري)
 توان ياب(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 توريسم / Iranian Journal of Tourism & Hospitality(فصلنامه )
 توسعه تاسيسات و تجهيزات(فصلنامه )
 توليد مثل خزر / Caspian Journal of Reproductive Medicine (فصلنامه )
 توليد گياهان روغني(دوفصلنامه )
 تهويه و تبريد(ماهنامه تخصصي حرارت و برودت)
 تهويه مطبوع(ماهنامه خبري ،تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي، پژوهشي )
  تهويه و تاسيسات(ماهنامه )
 جاده هاي سبز(ماهنامه سفر، گردشگري و صنعت حمل و نقل)
 جديد(ماهنامه ديني ويژه كودكان )
 جراحي مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurosurgery(فصلنامه )
 جستارهاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جنگ صنعت و فناوري(دوماهنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني)
 جنگل و مرتع(فصلنامه علمي، اجتماعي، اقتصادي )
 جهان كتاب(ماهنامه علوم انساني)
 جهان گستر(ماهنامه علم، تكنولوژي، اطلاع رساني)
 چاپ و نشر(ماهنامه )
 چشم انداز ايران(دوماهنامه سياسي، راهبردي)
 چهارراه(ماهنامه حمل و نقل، ترانزيت و لجستيك)
 چهار گوش(ماهنامه فرهنگي و هنري)
 چيدمان (فصلنامه )
 چيلر و برج خنك كن(ماهنامه )
 حديث حوزه (دوفصلنامه )
 حرارت و برودت(ماهنامه خبري، تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي و پژوهشي)
 حسابدار رسمي(فصلنامه حسابداري و حسابرسي)
 حسابدار(ماهنامه )
 حسابداري دولتي (دوفصلنامه )
 حسابرس(دوماهنامه اطلاع رساني و پژوهشي)
 حسنا(فصلنامه تخصصي علوم قرآن و حديث)
 حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي(دوفصلنامه )
 حقوق ملل(فصلنامه )
 حكمت عرفاني(دوفصلنامه )
 خبرنامه انجمن رياضي ايران(فصلنامه خبري)
 خط(دوماهنامه )
 خلق(دوماهنامه اخلاقي تربيتي)
 خواندني(ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، پژوهشي، خبري)
 خوشحالي(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي)
 دادرسي(ماهنامه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي)
 دادگر(فصلنامه تحليلي ، اطلاع رساني و پژوهشي)
 دامپروران(ماهنامه تحليلي، اقتصاد و كشاورزي (تخصصي مرغداري و...)
 دامپزشك(دوماهنامه )
 دامپزشكي و بهداشت(ماهنامه تحليلي، خبري و آموزشي)
 دامداران ايران(ماهنامه فني ، اقتصادي)
 دام و كشت و صنعت(ماهنامه كشاورزي)
 دانش ارزيابي(فصلنامه )
 دانش بنيان(ماهنامه آموزشي، علمي، خبري، تحليلي، اقتصاد دانش بنيان)
 دانش پيشگيري و مديريت بحران(فصلنامه )
 دانش طبيعت(فصلنامه آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني)
 دانش غذا و كشاورزي(ماهنامه اطلاع رساني، تحليلي، آموزشي، خبري)
 دانشكده علوم پزشكي نيشابور(فصلنامه )
 دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي كرمان(فصلنامه )
 دانش يوگا(ماهنامه سلامت تن و روان)
 درسهايي از مكتب اسلام(ماهنامه )
 دستاورد صنعت (دوماهنامه )
 دنياي پردازش(ماهنامه فني مهندسي عمران، انرژي و مخابرات)
 دنياي لاستيك و تاير(ماهنامه )
 دنياي چاپ(ماهنامه فني مهندسي چاپ، بسته بندي و نشر)
 دنياي نساجي(ماهنامه )
 دنياي قلم (ماهنامه سياسي و فرهنگي)
 دنياي آبزيان(فصلنامه )
 ديد برتر(دوماهنامه اقتصادي، فرهنگي)
 ديده بان فناوري(ماهنامه اقتصاد و مديريت فناوري اطلاعات)
 دين و سلامت(دوفصلنامه )
 راز بهزيستن(فصلنامه )
 رازينوس(ماهنامه )
 راه ابريشم(ماهنامه )
 راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي (دوفصلنامه )
 راهبردهاي توسعه روستايي(فصلنامه )
 راه سلامت، ايمني و محيط زيست (رسام)(فصلنامه بهداشت كار و بهداشت حرفه اي)
 رشد آموزش ابتدايي(ماهنامه علوم تربيتي ( ويژه آموزگاران ابتدايي و كارشناسان...)
 رشد آموزش زيست شناسي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش هنر(فصلنامه هنر)
 رشد آموزش زبان و ادب پارسي(فصلنامه )
 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش تاريخ(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش تربيت بدني(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش رياضي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش پيش دبستاني(فصلنامه آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني)
 رشد آموزش فيزيك(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش علوم اجتماعي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش مشاور مدرسه(فصلنامه )
 رشد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش(فصلنامه )
 رشد آموزش شيمي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش جغرافيا(فصلنامه علوم انساني)
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره‌ متوسطه دوم )(ماهنامه علوم پايه)
 رشد تكنولوژي آموزشي(ماهنامه فرهنگي)
 رشد مديريت مدرسه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد معلم(ماهنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
  روان سنجي كودك و نوجوان (فصلنامه )
 روانشناسي خانواده (دوفصلنامه )
 روزنامك(ماهنامه فرهنگي - معلومات عمومي)
 روزهاي زندگي بچه ها(ماهنامه )
 روش هاي نوين آبياري(ماهنامه )
 روند (فصلنامه )
 روند اقتصادي(ماهنامه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي)
 ره آورد نور(فصلنامه اطلاع رساني، آموزشي و مطالعات رايانه اي علوم...)
 ره آورد سياسي(فصلنامه )
 ره آورد گيل(ماهنامه علوم انساني (تاريخ))
 رهنامه پژوهش(دوفصلنامه )
 زائر(ماهنامه فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي)
  زبانشناسي رياضي / Mathematical Linguistics(دوفصلنامه زبانشناسي رايانشي و رياضي و كمي و پيكره اي،...)
 زنگ(فصلنامه علمي، آموزشي و ترويجي انجمن خوردگي ايران)
 زيبازي(فصلنامه )
  ژرفاپژوه(فصلنامه )
 ساختمان و تجهيزات روز(ماهنامه )
 ساختمان(ماهنامه آموزشي خبري پژوهشي و تحليلي صنعت ساختمان)
 ساخت و ساز(ماهنامه عمران، معماري و شهرسازي)
 ساخت و توليد(دوماهنامه )
 سازه و ژئو تكنيك / Journal of the Structural Engineering and Geotechnics (دوفصلنامه )
 سبز زيست(فصلنامه كشاورزي و دامپروري)
 سخن جامعه(فصلنامه )
 سرآمد(ماهنامه )
 سراج منير(فصلنامه )
 سرعت(ماهنامه )
 سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع(فصلنامه سيستم هاي سرمايشي، گرمايشي و تهويه مطبوع)
 سلامت رواني كودك(فصلنامه )
 سلامت و مراقبت(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 سلامت جامعه(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
  سلامت سالمندي / Elderly Health Journal (دوفصلنامه پرستاري (پيراپزشكي)، سلامت سالمندي)
 سلامت اجتماعي و اعتياد(فصلنامه )
 سلفي پژوهي(دوفصلنامه )
 سنگ و معدن(فصلنامه )
 سواد سلامت(فصلنامه )
 سياست گذاري پيشرفت اقتصادي(فصلنامه علوم اقتصادي)
 سياستگذاري سلامت و سلامت پايدار / Journal of Health Policy and Sustainable Health(فصلنامه )
 سيستم هاي مكاترونيك مجلسي / Majlesi Journal of Mechatronic Systems(فصلنامه )
 سيمان و افزودني ها(ماهنامه )
 سيماي دام، طيور و آبزيان(دوماهنامه )
 شبكه(ماهنامه )
 شخصيت و تفاوت هاي فردي(فصلنامه روانشناسي)
 شكار و ماهيگيري(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني)
 شميم معرفت(فصلنامه كمك آموزشي ويژه مربيان عقيدتي سياسي بسيج)
 شهرنگار(دوماهنامه GIS و شهرسازي)
 شهر و ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي، آموزشي، پژوهشي، خبري و اطلاع رساني)
 شير مادر(فصلنامه آموزشي در زمينه سلامت مادر و كودك)
 صرع و سلامتي(فصلنامه علمي، آموزشي و اجتماعي)
 صف(ماهنامه نظامي، فرهنگي و اجتماعي، ارتش)
 صنايع چوب و كاغذ(ماهنامه فني - مهندسي صنايع چوب، مبلمان و كاغذ ايران)
 صنعت آبكاري(فصلنامه فني و مهندسي)
 صنعت بسته بندي(ماهنامه صنعت بسته بندي و چاپ)
 صنعت برق(فصلنامه علمي - تخصصي صنعت برق)
 صنعت ترجمه(فصلنامه )
 صنعت حمل و نقل(ماهنامه علمي، فني، اقتصادي، خبري)
 صنعت صدا و تصوير(دوماهنامه فني مهندسي )
 صنعت طيور اصفهان(فصلنامه آموزشي، ترويجي، خبري)
 صنعت كفش(ماهنامه فني، مهندسي)
 صنعت لوله(ماهنامه تخصصي و اطلاع رساني)
 صنعت مرغداري(ماهنامه اقتصادي، كشاورزي)
 صنعت مقاوم سازي و بهسازي(فصلنامه )
 صنعت نساجي(ماهنامه علمي، فني، اقتصادي)
 صنعت و كارآفريني(ماهنامه خبري ، آموزشي و تحليلي)
 صنعت هوشمند(ماهنامه علمي - تخصصي كنترل و اتوماسيون صنعتي)
 طب اورژانس و تروما / Journal of Emergency Practice and Trauma(دوفصلنامه )
 طب پيشگيري(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 طب گياهي پيشرفته / Advanced Herbal Medicine (فصلنامه )
 طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر(دوفصلنامه )
 عصر فناوري اطلاعات(ماهنامه فني و مهندسي)
 عصر كيفيت(ماهنامه آموزشي ، پژوهشي و اطلاع رساني مديريت كيفيت و...)
 عفونت، اپيدميولوژي و پزشكي / Infection, Epidemiology And Medicine(فصلنامه )
 علامه(دوفصلنامه علمي و تخصصي)
  علم زبان(دوفصلنامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان و فرهنگ و...)
 علم سنجي كاسپين (دوفصلنامه )
 علمي پژوهان(فصلنامه )
 علوم اعصاب كاسپين / Caspian Journal of Neurological Sciences(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 علوم ادبي(دوفصلنامه )
 علوم پيراپزشكي و بهداشت نظامي(فصلنامه )
 علوم تربيتي از ديدگاه اسلام(دوفصلنامه )
 علوم خبري(فصلنامه )
 علوم خواب / Journal of Sleep Sciences(فصلنامه )
 علوم غيرخطي و كاربردهاي آن / Journal of Nonlinear Sciences and Applications (دوماهنامه )
 علوم مراقبتي نظامي(فصلنامه پرستاري)
  علوم و فنون مديريت اطلاعات(فصلنامه )
 علوم و فنون ايمني ايران (فصلنامه حوزه هاي مختلف ايمني شغلي و عمومي )
 علوم و صنايع شيميايي گام پارت(فصلنامه صنايع شميايي)
 عمران رهاب(فصلنامه صنعت ساختمان)
 عيار پژوهش در علوم انساني(دوفصلنامه )
 غذا،دام،كشاورزي (غدك)(ماهنامه )
  فرآيندهاي نوين در ساخت و توليد / Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production (فصلنامه )
 فرهنگ پويا(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)
 فصلنامه قرآني كوثر(فصلنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي)
 فصلنامه كنترل و بهينه سازي در رياضيات كاربردي / Journal of Control and Optimization in Applied Mathematics(دوفصلنامه )
 فكه(ماهنامه فرهنگي، اجتماعي، سياسي)
 فناوري نانو(ماهنامه )
 فناوري آموزش و يادگيري(فصلنامه )
 فناوري نوين غذا(ماهنامه آموزشي و پژوهشي)
 فيزيك كوانتومي(فصلنامه )
 فيزيولوژي تنش گياهان(دوفصلنامه )
 قالب سازان(دوماهنامه تخصصي ساخت و توليد)
 قرآن در آينه پژوهش(دوفصلنامه )
 كارآفرين(ماهنامه خبري ،تحليلي ،آموزشي ،پژوهشي و اطلاع رساني)
 كارآفرينان اميركبير(ماهنامه خبري، آموزشي، اطلاع رساني)
 كار و جامعه(ماهنامه فرهنگي،‌اقتصادي، مسائل اجتماعي)
 كامپوزيت(فصلنامه علمي - اطلاع رساني)
 كتاب مهر(فصلنامه مديريت نشر كتاب)
 كرك (فصلنامه تخصصي پرورش بلدرچين در ايران)
 كشاورزي و غذا(ماهنامه كشاورزي)
 كفش تبريز(ماهنامه )
 كنترل كيفيت / Quality Control Magazine(ماهنامه فني و مهندسي)
 كودك(ماهنامه آموزشي و اطلاع رساني)
 كيهان فرهنگي(ماهنامه فرهنگي، هنري)
 گردشگري علم و فرهنگ(فصلنامه )
 گزارش موسيقي(ماهنامه تخصصي موسيقي )
 گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس(فصلنامه فني، مهندسي)
 گزارشات بيوتكنولوژي كاربردي / Journal of Applied Biotechnology Reports(فصلنامه )
 گزيده دنياي سراميك(فصلنامه )
 گستره علوم آماري(فصلنامه )
 لذت فيزيك(ماهنامه )
 مبدل گرمايي(ماهنامه )
 مترجم(فصلنامه علوم انساني)
 مجله اقتصادي(دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي)
 مجله ي نوآوري هاي برق و كامپيوتر / Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (دوفصلنامه مهندسي برق و كامپيوتر)
 محدث(فصلنامه اطلاع رساني و خبري)
 محيا(ماهنامه سبك زندگي ديني)
 مديريت و مهندسي بهداشت محيط / Environmental Health Engineering and Management Journal(فصلنامه )
 مديريت ارتباطات(ماهنامه تحليلي، آموزشي و اطلاع رساني)
 مديريت كيفيت فراگير(دوماهنامه )
 مديريت در اسلام(فصلنامه مديريت اسلامي)
 مديريت خاك(دوفصلنامه )
 مديريت برند (فصلنامه )
 مرتعداري(دوفصلنامه )
 مروج(فصلنامه ويژه مروجان، مددكاران و كشاورزان پيشرو)
 مشاور دامپزشك(دوفصلنامه )
 مطالعاتي صيانت از حقوق زنان (فصلنامه حقوق و كرامت اسلامي بشر)
 مطالعات شهريار پژوهي(فصلنامه )
 مطالعات خليج فارس(فصلنامه )
 مطالعات زبان و ادبيات غنايي(فصلنامه )
 مطالعات مديريت فناوري اطلاعات(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي جهان اسلام (فصلنامه )
 مطالعات دانش شناسي(فصلنامه )
 مطالعات ميان رشته اي فرهنگ و ارتباطات(دوفصلنامه )
 مطالعات رسانه و امت(دوفصلنامه )
 مطالعات عمليات رواني(فصلنامه )
 مطالعات افكار عمومي(فصلنامه )
 مطالعات روش شناسي ديني(دوفصلنامه )
 معارج(دوفصلنامه )
 منابع آب و توسعه(فصلنامه )
 منديش(دوفصلنامه )
 موفقيت(دوهفته نامه اجتماعي، علمي، خانوادگي)
 مهر طلبان(فصلنامه )
 مهندس مشاور(فصلنامه فني، مهندسي،آموزشي ،پژوهشي)
 مهندسي بهداشت محيط(فصلنامه )
 مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي(ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، خبري و آموزشي)
 مهندسي كشاورزي(ماهنامه تحليلي، خبري و آموزشي)
 مهندسي مديريت(دوماهنامه خبري، تحليلي، آموزشي و پژوهشي)
 مهندسي مكانيك جامدات(فصلنامه )
 مهندسي بهينه پرداز(فصلنامه پژوهشي، آموزشي، اطلاع رساني، خبري، تحليلي)
 مهندسي بهداشت حرفه اي (فصلنامه )
 مهندسي فرهنگي(فصلنامه )
 ميراث علمي اسلام و ايران(دوفصلنامه تاريخ علوم و فناوري دوره اسلامي)
 نامه ي جامعه(فصلنامه فرهنگي، اجتماعي)
 ندا(دوفصلنامه )
 نداي اسلام(فصلنامه )
 نساجي امروز(ماهنامه )
 نساجي كهن(دوماهنامه فرش ماشيني، منسوجات بي بافت و الياف مصنوعي)
 نسيم تندرستي(فصلنامه )
 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه كشاورزي)
 نظام ها و خدمات اطلاعاتي(فصلنامه )
 نفت، گاز و انرژي(ماهنامه نفت و گاز و پتروشيمي)
 نفت و انرژي(ماهنامه نفت، گاز و پتروشيمي)
 نفت و پالايش(ماهنامه )
 نفرولوژي كودكان / Journal of pediatric nephrology(فصلنامه )
 نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب ادبيات (فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب قرآن و حديث(فصلنامه نقد كتاب)
 نقد كتاب كلام فلسفه عرفان(فصلنامه )
  نقد كتاب علوم اجتماعي(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب كودك و نوجوان(فصلنامه )
  نقد كتاب هنر(فصلنامه نقد و بررسي كتاب هنري)
 نقد كتاب فقه و حقوق(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد كتاب اخلاق علوم تربيتي و روان شناسي(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد و بررسي كتاب تهران(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني، تحليلي در زمينه مسائل...)
 نگاه نافذ(ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، خبري و آموزشي)
 نمايش(ماهنامه تئاتر)
 نويد نو(فصلنامه پزشكي)
 نوين دارو(ماهنامه )
 هفت شهر(دوفصلنامه عمران، بهسازي شهري (مرمت شهري))
 هنر آگه(ماهنامه فرهنگي، هنري)
 هنر موسيقي(ماهنامه فرهنگي، هنري، اجتماعي)
  هوزان(دوماهنامه تخصصي محيط زيست)
 هوش مصنوعي در مهندسي برق / Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering(فصلنامه )
 هيدروژئومورفولوژي(فصلنامه جغرافيا)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم انساني
 Journal of Money & Economy(فصلنامه علوم اقتصادي)
 Iranian Review of Foreign Affairs(فصلنامه )
 Iranian Economic Review (فصلنامه )
 آفاق امنيت(فصلنامه )
  آمايش محيط(فصلنامه )
 آمايش جغرافيايي فضا(فصلنامه )
 آمايش سرزمين(دوفصلنامه )
 آموزش مهارت هاي زبان / Journal of Teaching Language Skills(فصلنامه )
  آموزش محيط زيست و توسعه پايدار(فصلنامه )
 آموزش و توسعه منابع انساني(فصلنامه )
 آموزش زبان انگليسي / Teaching English Language and Literature Society of Iran (TELLSI)(دوفصلنامه )
 آموزش در علوم انتظامي(فصلنامه )
 آموزش زبان انگليسي / Issues in Language Teaching Journal(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فلسفه اسلامي(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فقه مدني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي قرآني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 آينه ميراث(دوفصلنامه ويژه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه...)
 ابتكار و خلاقيت در علوم انساني(فصلنامه )
 اخلاق در علوم و فناوري(فصلنامه )
 اخلاق وحياني(دوفصلنامه )
 ادب پژوهي(فصلنامه )
 ادب عربي(دوفصلنامه )
 ادب فارسي(دوفصلنامه )
 ادب و زبان (دوفصلنامه )
 ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه )
 ادبيات پايداري(دوفصلنامه )
 ادبيات حماسي(دوفصلنامه زبان و ادبيات فارسي )
 ادبيات عرفاني(دوفصلنامه )
 اديان و عرفان(دوفصلنامه علمي - پژوهشي)
 اطلاعات جغرافيايي (سپهر)(فصلنامه )
 اعتياد پژوهي(فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر)
 اقتصاد اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 اقتصاد مقداري(فصلنامه )
 اقتصاد و مديريت شهري(فصلنامه )
 اقتصاد پولي، مالي(دوفصلنامه )
 اقتصاد و توسعه منطقه اي(دوفصلنامه )
 الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها(فصلنامه )
 اللغه العربيه و آدابها / Arabic Language and Literature (فصلنامه )
 النهج(فصلنامه )
 الهيات تطبيقي(دوفصلنامه )
  انتظام اجتماعي(فصلنامه )
 اندازه گيري تربيتي(فصلنامه )
 انديشه ديني(فصلنامه )
 انديشه نوين ديني / Andishe-Novin-E-Dini(فصلنامه )
 انديشه هاي نوين تربيتي(فصلنامه )
 انديشه مديريت راهبردي (دوفصلنامه )
 انسان شناسي(دوفصلنامه )
 انسان پژوهي ديني(دوفصلنامه )
 بحوث في اللغة العربية / Research in Arabic Language and Literature (دوفصلنامه )
 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 بررسي مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )
 برنامه ريزي و توسعه گردشگري (فصلنامه )
 برنامه ريزي منطقه اي(فصلنامه )
 برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي(فصلنامه )
 بورس اوراق بهادار(فصلنامه )
 بهبود مديريت(فصلنامه )
 بين المللي علوم اطلاع رساني و مديريت اطلاعات / International Journal Of Information Science And Management(دوفصلنامه كتابداري و علوم اطلاع رساني، مديريت اطلاعات،...)
 بين المللي علوم رفتاري (فصلنامه )
 بين المللي ژئوپليتيك(فصلنامه جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك )
 بين المللي روانشناسي / International Journal of Psychology(دوفصلنامه )
 بين المللي مطالعات بازرگاني و توسعه / International Journal of Business and Development Studies(دوفصلنامه )
 پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي(دوفصلنامه )
 پردازش و مديريت اطلاعات(فصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي(فصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني(دوفصلنامه نقد متون و كتب علوم انساني)
 پژوهشنامه انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش در علوم دارويي / Research in Pharmaceutical Sciences(دوماهنامه )
 پژوهش هاي مديريت منابع انساني(فصلنامه )
 پژوهش حقوق كيفري(فصلنامه )
  پژوهش در توانبخشي ورزشي(دوفصلنامه توانبخشي و آسيب شناسي ورزشي)
 پژوهش هاي فقهي(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي(فصلنامه )
 پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(فصلنامه )
 پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي شهري(فصلنامه )
 پژوهش حقوق عمومي(فصلنامه )
 پژوهشها و سياستهاي اقتصادي(فصلنامه اقتصادي)
  پژوهش و برنامه ريزي روستايي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي(فصلنامه )
 پژوهشهاي جغرافياي انساني(فصلنامه )
 پژوهش هاي اخلاقي(فصلنامه )
 پژوهش حقوق خصوصي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ارتباطي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فرسايش محيطي / Environmental Erosion Researches(فصلنامه )
 پژوهش هاي تجربي حسابداري(فصلنامه )
 پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي(فصلنامه )
 پژوهش نامه اخلاق(فصلنامه )
 پژوهشنامه ادبيات تعليمي(فصلنامه )
 پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي(فصلنامه )
 پژوهش هاي راهبردي سياست(فصلنامه )
 پژوهشهاي فلسفي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه متين(فصلنامه )
 پژوهش هاي فلسفي - كلامي(فصلنامه )
  پژوهشنامه اقتصادي(فصلنامه )
 پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده(دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده)
 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه بازرگاني(فصلنامه اقتصادي، بازرگاني)
 پژوهشنامه نهج البلاغه(فصلنامه )
 پژوهش هاي سياست اسلامي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي (دوفصلنامه مديريت ورزشي و علوم حركتي)
 پژوهشنامه كلام (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زباني(دوفصلنامه )
  پژوهش سياست نظري(دوفصلنامه علوم سياسي)
 پژوهش هاي مديريت عمومي / Management Researches(فصلنامه )
 پژوهش هاي باستان شناسي ايران (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ادبي - قرآني(فصلنامه ادبيات و قرآن)
 پژوهش ادبيات معاصر جهان(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين روانشناختي(فصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فرانسه(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه ادب غنايي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي حسابداري مالي(فصلنامه )
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناختي قرآن (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي(دوفصلنامه آموزشي، پژوهشي)
 پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش(فصلنامه )
 پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي روستايي(فصلنامه )
 پژوهش نامه قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اعتقادي كلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي(فصلنامه )
 پژوهش هاي هستي شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فارسي(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري (فصلنامه )
 پژوهشنامه ماليات(فصلنامه )
 پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت(دوفصلنامه )
 پژوهش در برنامه ريزي درسي(فصلنامه )
 پژوهشهاي روان شناختي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اقليم شناسي(فصلنامه )
 پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب(فصلنامه )
 پژوهش نامه مديريت تحول(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي برنامه درسي(دوفصلنامه )
 پژوهش ديني(فصلنامه )
 پژوهشنامه علوم سياسي(فصلنامه علوم سياسي و روابط بين الملل)
 پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(فصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران (فصلنامه )
 پژوهش هاي آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 پژوهش در سلامت روانشناختي(فصلنامه )
 پژوهشنامه بيمه(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادب عرفاني ( گوهر گويا )(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه خراسان بزرگ(فصلنامه )
 پژوهش در نظام هاي آموزشي(فصلنامه )
 پژوهش هاي اقتصادي ايران(فصلنامه اقتصادي)
 پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم تاريخي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت اجرايي(دوفصلنامه )
 پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ادبيات تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق اسلامي(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام / Journal of Historical Researches(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي ايران شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصاد كلان(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان(دوفصلنامه )
 پيشرفت هاي حسابداري(دوفصلنامه )
 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي(فصلنامه )
 تاريخ اسلام و ايران(فصلنامه )
 تاريخ نامه ايران بعد از اسلام(دوفصلنامه )
 تاريخ و فرهنگ(دوفصلنامه )
 تازه هاي علوم شناختي(فصلنامه )
 تحقيقات مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصادي(فصلنامه )
 تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي(پيام كتابخانه سابق)(فصلنامه )
 تحقيقات علوم قرآن و حديث(فصلنامه )
 تحقيقات بازاريابي نوين (فصلنامه )
 تحقيقات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي(فصلنامه علوم انساني)
 تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي / Applied Research in English (دوفصلنامه )
 تحقيقات مالي(فصلنامه )
 تحقيقات سياسي بين المللي(فصلنامه )
 تحقيقات فرهنگي ايران (فصلنامه )
 تحقيقات جغرافيايي(فصلنامه علوم انساني)
 تحقيقات مالي اسلامي(دوفصلنامه )
 تحقيقات در زبانشناسي كاربردي / Journal of Research in Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 تربيت اسلامي(دوفصلنامه فلسفة تعليم و تربيت اسلامي - فقه تربيتي)
 تعامل انسان و اطلاعات (فصلنامه )
 تعليم و تربيت(فصلنامه )
 تأملات فلسفي (دوفصلنامه )
 توسعه كارآفريني (فصلنامه )
 توسعه محلي (روستايي - شهري) (دوفصلنامه )
 جامعه شناسي تاريخي(دوفصلنامه علوم انساني، علوم اجتماعي)
 جامعه شناسي سياسي جهان اسلام (دوفصلنامه )
 جامعه شناسي كاربردي(فصلنامه )
 جامعه شناسي هنر و ادبيات (دوفصلنامه )
 جاويدان خرد(دوفصلنامه حكمت و فلسفه)
 جستار هاي زباني(دوماهنامه )
 جستارهاي اقتصادي ايران(دوفصلنامه )
 جستارهاي تاريخي(دوفصلنامه )
 جغرافيا و توسعه(فصلنامه )
 جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي(فصلنامه )
 جغرافيا(فصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه ناحيه اي(دوفصلنامه )
 جغرافيا و توسعه فضاي شهري(دوفصلنامه )
 جغرافيا و مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي(فصلنامه )
 حديث پژوهي(دوفصلنامه )
 حقوق اسلامي(فصلنامه )
 حقوق تطبيقي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 حقوق خصوصي(دوفصلنامه حقوق)
 حقوقي دادگستري(فصلنامه )
 حقوقي بين المللي (دوفصلنامه حقوق بين الملل)
 حكمت سينوي (مشكوة النور)(دوفصلنامه انديشه هاي فلسفي – منطقي ابن سينا (حكمي))
 حكمت صدرايي(دوفصلنامه )
 حكمت و فلسفه(فصلنامه )
 خانواده و پژوهش(فصلنامه )
 دانش حسابداري(فصلنامه )
 دانش حسابرسي(فصلنامه امور فني، حسابرسي، نظارتي، حسابداري و بازرسي)
 دانش حقوق عمومي(فصلنامه )
  دانش حسابداري مالي(فصلنامه )
 دانش حقوق مدني (دوفصلنامه )
 دانش سياسي(دوفصلنامه علوم سياسي)
 دانشنامه حقوق اقتصادي(دوفصلنامه )
 دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي(فصلنامه پژوهشي)
 دانش هاي بومي ايران(دوفصلنامه علوم اجتماعي)
 دراسات في اللغة العربية و آدابها / Studies on Arabic language and Literature(فصلنامه )
 دراسات الادب المعاصر(فصلنامه )
 دراسات في العلوم الانسانيه (دوفصلنامه )
 دولت پژوهي(فصلنامه )
 دين و ارتباطات(دوفصلنامه )
 راهبرد دفاعي(فصلنامه )
 راهبرد(فصلنامه )
 راهبرد فرهنگ(فصلنامه )
 راهبرد اقتصادي(فصلنامه )
 راهبردهاي شناختي در يادگيري(دوفصلنامه )
 راهبرد اجتماعي فرهنگي(فصلنامه )
  راهبردهاي بازرگاني(دوفصلنامه )
 رشد و يادگيري حركتي - ورزشي(فصلنامه )
 رفاه اجتماعي(فصلنامه )
 رفتار حركتي(فصلنامه )
 روابط خارجي(فصلنامه )
 روانشناسي(فصلنامه )
 روانشناسي باليني(فصلنامه )
 روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني (فصلنامه )
 روان شناسي مدرسه(فصلنامه )
 روانشناسي سلامت(فصلنامه )
 روان شناسي افراد استثنايي(فصلنامه )
 روانشناسي نظامي(فصلنامه )
 روانشناسي تربيتي(فصلنامه )
 روانشناسي معاصر(دوفصلنامه روانشناسي )
 روانشناسي باليني و شخصيت(دوفصلنامه )
 روشها و مدلهاي روان شناختي(فصلنامه )
 رويكردهاي نوين آموزشي(دوفصلنامه )
 رهيافتي نو در مديريت آموزشي(فصلنامه )
 رهيافت انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 زبان پژوهي(فصلنامه )
 زبانشناسي كاربردي / Iranian Journal of Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 زبانشناسي و گويش هاي خراسان(دوفصلنامه )
 زبان و ادب فارسي(دوفصلنامه )
 زبان و زبان شناسي(دوفصلنامه )
 زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)(فصلنامه )
 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)(فصلنامه )
  زن و جامعه(فصلنامه )
 سبك شناسي نظم و نثر فارسي(فصلنامه )
 سوخت و ساز و فعاليت ورزشي (دوفصلنامه )
 سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 سياست جهاني(فصلنامه )
 سياست (فصلنامه )
 سياست گذاري اقتصادي(دوفصلنامه )
 سياست علم و فناوري(فصلنامه )
 شعر پژوهي (بوستان ادب) / Boostan Adab(فصلنامه )
 شناخت اجتماعي(دوفصلنامه )
 شيعه شناسي(فصلنامه )
 إضاءات نقدية (فصلنامه )
 طب ورزشي(دوفصلنامه )
 عرفان اسلامي(فصلنامه )
 علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 علوم حديث(فصلنامه )
 علوم زيستي ورزشي(فصلنامه )
 علوم سياسي(فصلنامه )
 علوم قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 علوم مديريت ايران(فصلنامه )
 فرهنگ در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده(فصلنامه )
 فرهنگ رضوي(فصلنامه )
 فرهنگ و ادبيات عامه(دوفصلنامه )
 فضاي جغرافيايي(فصلنامه )
 فقه مقارن (دوفصلنامه )
 فقه و اصول(فصلنامه )
 فقه و حقوق اسلامي(دوفصلنامه )
 فقه و مباني حقوق اسلامي (دوفصلنامه )
 فلسفه و كلام(دوفصلنامه )
  فلسفه و كلام اسلامي (دوفصلنامه )
 فلسفه دين(فصلنامه )
 فلسفه / Philosophy(دوفصلنامه )
 فنون ادبي / Literary Arts (دوفصلنامه )
 فيزيولوژي ورزشي(فصلنامه )
 قبسات(فصلنامه )
 قلم / Plume(دوفصلنامه )
 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي(دوفصلنامه )
 كاوش هاي مديريت بازرگاني (دوفصلنامه )
 كتابداري و اطلاع رساني(فصلنامه )
 كتاب قيم(دوفصلنامه )
  كودكان استثنايي(فصلنامه كودكان استثنايي)
 گنجينه اسناد(فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي)
 لسان مبين(پژوهش ادب عرب)(فصلنامه زبان و ادبيات عرب)
 متافيزيك(دوفصلنامه )
 متن پژوهي ادبي(فصلنامه علوم انساني)
 متن شناسي ادب فارسي(فصلنامه )
 مجلس و راهبرد(فصلنامه )
 مجله ايراني مطالعات مديريت / Iranian Journal of Management Studies(فصلنامه )
 مجله جهاني رسانه - نسخه فارسي(دوفصلنامه )
 مجله زبان و ادبيات عربي / Journal of Arabic Language & Literature(دوفصلنامه )
 مدرس علوم انساني ( برنامه ريزي و آمايش فضا )(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي حقوق تطبيقي)(فصلنامه )
 مدلسازي اقتصادي(فصلنامه )
 مديريت دارايي و تامين مالي(فصلنامه )
 مديريت توليد و عمليات(دوفصلنامه )
 مديريت سازمان هاي دولتي (فصلنامه )
 مديريت فرهنگ سازماني(فصلنامه مديريت )
 مديريت اسلامي(دوفصلنامه )
 مديريت بازرگاني (فصلنامه )
 مديريت دولتي (فصلنامه )
 مديريت فناوري اطلاعات (فصلنامه )
 مديريت بحران(دوفصلنامه )
 مديريت در دانشگاه اسلامي (فصلنامه )
 مديريت نوآوري(فصلنامه )
 مديريت فردا (دوفصلنامه علوم انساني)
 مديريت ورزشي(دوماهنامه )
 مديريت صنعتي (فصلنامه )
 مديريت نظامي (فصلنامه )
 مديريت و منابع انساني در صنعت نفت(فصلنامه )
 مشرق موعود(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي(فصلنامه سياسي، مسائل استراتژيك و بين الملل)
 مطالعات مديريت گردشگري(فصلنامه )
 مطالعات رفتار سازماني(فصلنامه )
 مطالعات تفسيري(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ فرهنگي (فصلنامه )
 مطالعات باستان شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش(فصلنامه )
 مطالعات شبه قاره(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگ - ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات روانشناختي(فصلنامه )
 مطالعات روانشناسي باليني(فصلنامه )
 مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات(فصلنامه كتاب، كتابداري و اطلاع رساني)
 مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني(فصلنامه )
  مطالعات فقه و حقوق اسلامي (دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق خصوصي(فصلنامه حقوق )
 مطالعات فقه تربيتي (دوفصلنامه فرهنگ و تربيت اسلامي)
 مطالعات اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 مطالعات قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت (بهبود و تحول)(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات اقتصادي كاربردي ايران(فصلنامه )
 مطالعات انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ اسلام(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد انرژي(فصلنامه )
 مطالعات زبان و ترجمه(فصلنامه )
  مطالعات حقوقي(فصلنامه )
 مطالعات روان شناسي ورزشي(فصلنامه )
 مطالعات سياسي جهان اسلام(فصلنامه )
 مطالعات ادبيات كودك(دوفصلنامه )
 مطالعات عرفاني(دوفصلنامه )
 مطالعات برنامه ريزي آموزشي(فصلنامه )
 مطالعات مديريت صنعتي(فصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي شهري(فصلنامه )
 مطالعات اوراسياي مركزي(دوفصلنامه )
 مطالعات فرهنگي و ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات تاريخي جهان اسلام (دوفصلنامه )
 مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش(دوفصلنامه )
 مطالعات آموزشي و آموزشگاهي(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ورزشي (دوماهنامه )
 مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي / Journal of English Language Teaching and Learning(دوفصلنامه )
 مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي ورزش و جوانان(فصلنامه )
 مطالعات آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 مطالعات ترجمه قرآن و حديث (دوفصلنامه )
 مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي(فصلنامه )
 مطالعات حقوق تطبيقي(دوفصلنامه علوم انساني)
 مطالعات آسياي مركزي و قفقاز(فصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي آموزش عالي(دوفصلنامه )
 مطالعات روانشناسي تربيتي(دوفصلنامه )
 مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي)(دوفصلنامه )
 مطالعات طب ورزشي(دوفصلنامه )
 مطالعات تجربي حسابداري مالي(فصلنامه )
 مطالعات زن و خانواده(دوفصلنامه )
 مطالعات زبان فرانسه / Revue des Études de la Langue Française(دوفصلنامه )
 مطالعات راهبردي زنان(فصلنامه )
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشك(فصلنامه )
 مطالعات قدرت نرم(دوفصلنامه )
  مطالعات اقتصادي / Iranian Journal of Economic Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات كاربردي زبان / Iranian Journal of Applied Language Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 معرفت اديان(فصلنامه پژوهشي ديني)
 معرفت فلسفي(فصلنامه )
 معرفت كلامي(دوفصلنامه )
 معرفت اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 ناتواني هاي يادگيري(فصلنامه )
 نامه انجمن جمعيت شناسي ايران(دوفصلنامه )
 نامه فرهنگستان(فصلنامه تحقيقات زباني و ادبي ، فنون بلاغي ، تحليل متون ،...)
  نظريه و عمل در برنامه درسي(دوفصلنامه برنامه ريزي درسي)
 نظريه هاي كاربردي اقتصاد(فصلنامه )
 نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان(دوفصلنامه )
 نقد ادبي(فصلنامه )
 نقد ادبي و بلاغت(فصلنامه )
 نقد ادب معاصر عربي(دوفصلنامه )
 نگرش هاي نو در جغرافياي انساني(فصلنامه )
 نوآوري هاي آموزشي(فصلنامه )
 ورزش و علوم زيست حركتي(دوفصلنامه )
 هستي و شناخت (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 اقتصاد و بانكداري اسلامي (فصلنامه )
 بانوان شيعه(دوفصلنامه جنسيت، فرهنگ و دين)
 بصيرت و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه معارف قرآني(فصلنامه )
 پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 پليس زن (دوفصلنامه )
 تاريخ روابط خارجي(فصلنامه )
 ترويج علم (دوفصلنامه )
 تعليم و تربيت استثنايي(دوماهنامه )
 توسعه سازماني پليس(فصلنامه )
 جامعه، فرهنگ، رسانه(فصلنامه )
 جامعه شناسي آموزش و پرورش(دوفصلنامه )
 چاپ و نشر(فصلنامه )
 راهبرد توسعه(فصلنامه )
 رسانه(فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي)
 رشد آموزش زبان(فصلنامه )
 رويش روانشناسي(فصلنامه )
 رهيافت(فصلنامه )
 سخن تاريخ(دوفصلنامه )
 سفينه(فصلنامه )
 سياستهاي مالي و اقتصادي(فصلنامه )
 سياست هاي راهبردي و كلان(فصلنامه )
 فرهنگ ايلام / Ilam Culture(دوفصلنامه )
 فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)(دوفصلنامه )
 قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)(دوفصلنامه )
 قرآن و علم(دوفصلنامه )
 مديريت استاندارد و كيفيت(فصلنامه )
 مشكوه(فصلنامه )
 مطالعات بين المللي پليس(فصلنامه )
 مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحدت)(فصلنامه )
 مطالعات منابع انساني(فصلنامه )
 مطالعات قرآني(فصلنامه )
 مطالعات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 مطالعات ايراني(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت بر آموزش انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ترافيك (فصلنامه )
 مطالعات ادبيات تطبيقي(فصلنامه )
 مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق(دوفصلنامه )
 مطالعات قرائت قرآن(دوفصلنامه )
 مطالعات پيشگيري از جرم(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم پايه
 Molecular Biology Research Communications (فصلنامه )
 Transactions on Combinatorics(فصلنامه )
 Analytical & Bioanalytical Electrochemistry(دوماهنامه )
 International Journal of Group Theory(فصلنامه )
 Geopersia (دوفصلنامه )
  آناليز عددي و بهينه سازي / Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(دوفصلنامه )
 انجمن رياضي ايران / Bulletin of Iranian Mathematical Society(دوماهنامه رياضيات)
 انجمن آمار ايران / Journal of Iranian Statistical Society(دوفصلنامه )
 ايراني كاتاليز / Iranian Journal of Catalysis(فصلنامه )
 ايراني بيوسيستماتيك جانوري / Iranian journal of animal biosystematics(دوفصلنامه )
 بلور شناسي و كاني شناسي ايران(فصلنامه )
 بين المللي تحقيقات زيست محيطي / International Journal Of Environmental Research(فصلنامه )
 بين المللي نانو علم و فناوري / International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology(فصلنامه )
 بين المللي آناليز غيرخطي و كاربردهاي آن / International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications(دوفصلنامه )
 بيوتكنولوژي ايران / Iranian Journal of Biotechnology (فصلنامه )
 پترولوژي(فصلنامه )
 پژوهشهاي جانوري (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 پژوهش فيزيك ايران(فصلنامه )
 پژوهشهاي محيط زيست(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي(فصلنامه )
 پژوهش هاي سلولي و ملكولي / Journal of Cell and Molecular Research(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 تاكسونومي و بيوسيستماتيك(فصلنامه )
 جهاني علوم و مديريت محيط زيست / Global Journal of Environmental Science and Management(فصلنامه پژوهشهاي محيط زيست)
 ديرينه شناسي(دوفصلنامه )
 رخساره هاي رسوبي(دوفصلنامه )
 رسوب شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 رياضيات صنعتي / International Journal of Industrial Mathematics(فصلنامه )
 زمين شناسي ايران(فصلنامه علوم پايه)
 زمين شناسي اقتصادي(دوفصلنامه )
 زمين شناسي مهندسي(فصلنامه زمين شناسي مهندسي، مهندسي محيط زيست، ژئو تكنيك،...)
  زيست شناسي جانوري تجربي(فصلنامه )
 زيست شناسي ميكروارگانيسم ها(فصلنامه )
 زيست شناسي گياهي ايران(فصلنامه )
 زيست شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس(دوفصلنامه )
 ژئوفيزيك ايران(فصلنامه )
 سلول و بافت(فصلنامه )
 سيستم هاي فازي ايران / Iranian journal of fuzzy systems(دوماهنامه )
 شيمي رياضي / Iranian Journal of Mathematical Chemistry(دوفصلنامه )
 شيمي كاربردي(فصلنامه علوم پايه (شيمي))
 شيمي و مهندسي شيمي ايران / Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)(فصلنامه علوم پايه، فني مهندسي)
 شيمي و مهندسي شيمي ايران(فصلنامه )
  علوم دانشگاه تهران / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran (فصلنامه )
 علوم رياضي و انفورماتيك / Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(دوفصلنامه )
 علوم زمين(فصلنامه )
 علوم زيستي پيشرفته / Progress in Biological Sciences (دوفصلنامه )
 علوم و تكنولوژي محيط زيست(فصلنامه )
 فرآيند و كاركرد گياهي (فصلنامه )
 فيزيك زمين و فضا(فصلنامه )
 فيزيولوژي و تكوين جانوري(فصلنامه )
 گياه شناسي ايران / The Iranian Journal of Botany(دوفصلنامه علوم پايه)
 مجله علوم و فناوري (بخش علوم) / Iranian Journal of science and Technology (A: siences)(فصلنامه )
 مجله علوم آماري(دوفصلنامه )
 محيط زيست جانوري / Journal of Animal Environment(فصلنامه )
 محيط شناسي(فصلنامه )
 مكانيك سيالات كاربردي / Journal Of Applied Fluid Mechanics(دوماهنامه )
  نانو ساختار ها / Journal of Nano Structures(فصلنامه )
 يافته هاي نوين در علوم زيستي(فصلنامه )
 يافته هاي نوين در زمين شناسي(دوفصلنامه )
 انديشه آماري(دوفصلنامه )
 انسان و محيط زيست(فصلنامه )
 دنياي نانو(فصلنامه )
 فرهنگ و انديشه رياضي(دوفصلنامه )
 فيزيك كاربردي(دوفصلنامه )
 محيط زيست و توسعه(دوفصلنامه )
 نشاء علم(دوفصلنامه )
 نيوار(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي(دوفصلنامه علوم پايه)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه فني مهندسي
 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics(دوفصلنامه )
 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining(دوفصلنامه )
 Journal of gas Technology(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Materials Forming(دوفصلنامه )
 Journal of Particle Science and Technology(فصلنامه )
 Journal of Heat and Mass Transfer Research(دوفصلنامه )
 Civil Engineerng Infrastructures Journal(دوفصلنامه )
 Energy Equipment and Systems(دوفصلنامه )
 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (دوفصلنامه )
 Journal of Operation and Automation in Power Engineering(دوفصلنامه )
 Advances in Environmental Technology(فصلنامه )
 Mechanics of Advanced Composite Structures (دوفصلنامه )
 International Journal of Robotics (فصلنامه )
 International Journal of Advances in Railway Engineering (دوفصلنامه )
 Journal of Optimization in Industrial Engineering (دوفصلنامه )
 Journal of Textiles and Polymers (دوفصلنامه )
 International Journal of Information Security(دوفصلنامه )
 Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales(دوفصلنامه )
 Journal of Industrial Engineering and Management Studies(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell (فصلنامه )
 Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(دوفصلنامه )
 آب و فاضلاب(دوماهنامه )
 آسيايي مهندسي عمران / Asian journal of civil engineering(دوماهنامه )
  الكترومغناطيس كاربردي(فصلنامه )
 انرژي هاي تجديدپذير و محيط زيست / Journal of Renewable Energy and Environment (دوفصلنامه )
 بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات / International Journal Information and Communication Technology Research(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي / International Journal of Engineering(ماهنامه )
 بين المللي مهندسي حمل و نقل / International Journal of Transportation Engineering(فصلنامه )
 بين المللي مهندسي صنايع و تحقيقات توليد / International Journal of Industrial Engineering & Production Research(فصلنامه )
 بين المللي بهينه سازي در مهندسي عمران / International Journal of Optimization in Civil Engineering(فصلنامه )
 بين المللي انجمن آهن و فولاد ايران / International Journal of iron and steel society of Iran(دوفصلنامه )
 بين المللي فناوري دريايي / International Journal of Maritime Technology(دوفصلنامه )
 پدافند الكترونيكي و سايبري(فصلنامه )
  پردازش علائم و داده ها (فصلنامه )
 پژوهشنامه حمل و نقل(فصلنامه )
 پژوهش آب ايران(فصلنامه )
 پژوهشهاي كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك / Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(دوفصلنامه )
 پژوهش نفت(دوماهنامه )
 پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد(دوفصلنامه )
 پلي ‏الفين ها / Polyolefins Journal(دوفصلنامه )
 تحقيقات منابع آب ايران(فصلنامه )
 تحقيقات موتور(فصلنامه فني، مهندسي)
 تحقيقات بتن ايران(دوفصلنامه )
 دانش و فناوري هوافضا(دوفصلنامه )
 دريا فنون(دوفصلنامه )
 رادار(فصلنامه )
 روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن (دوفصلنامه )
 روش هاي عددي در مهندسي(دوفصلنامه )
 زلزله شناسي و مهندسي زلزله / Journal of Seismology and Earthquake Engineering (فصلنامه )
 زمين شناسي مهندسي ايران / Journal of Iranian Association of Engineering Geology (دوفصلنامه )
 سازه و فولاد (دوفصلنامه )
 ساينتيا ايرانيكا / Scientia Iranica(دوماهنامه )
 سوخت و احتراق (دوفصلنامه )
 سيستم هاي اطلاعاتي و مخابرات / Journal of Information Systems and Telecommunication (فصلنامه )
 صنايع الكترونيك(فصلنامه )
 علم و مهندسي سراميك(فصلنامه )
 علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك(دوفصلنامه )
 علوم و مهندسي زلزله(فصلنامه )
 علوم و مهندسي جداسازي (دوفصلنامه )
 علوم و مهندسي سطح ايران(فصلنامه )
 علوم و فناوري كامپوزيت(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي پليمر(دوماهنامه )
 علوم و تكنولوژي نفت / Journal of Petroleum Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و فنون نقشه برداري(فصلنامه علم اطلاعات مكاني، ژئوماتيك و مهندسي نقشه...)
 علوم و فناوري فضايي(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي - مهندسي عمران / Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering(دوفصلنامه )
 علوم و فناوري رنگ(فصلنامه )
 علوم و فناوري هاي پدافند نوين(فصلنامه )
  علوم و تكنولوژي - مهندسي برق / Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering(دوفصلنامه )
 علوم و مهندسي هوافضا / Journal of Aerospace Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و تكنولوژي - مهندسي مكانيك / Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering (دوفصلنامه )
 فرآيند هاي نوين در مهندسي مواد(فصلنامه )
 فصلنامه تحقيق در عمليات / Iranian Journal Of Operations Research(دوفصلنامه )
 فناوري در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها / Progress in Color, Colorants and Coatings(فصلنامه رنگ )
 فناوري آموزش(فصلنامه )
 فناوري هاي نوين غذايي(فصلنامه )
 فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران(دوفصلنامه )
 كيفيت و بهره­ وري صنعت برق ايران (دوفصلنامه )
  مجله بين المللي طراحي پيشرفته و تكنولوژي ساخت (ADMT) / International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (فصلنامه )
 محيط و معدن / Journal of Mining and Environement(دوفصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست)
 مكانيك جامدات / Journal of Solid Mechanics(فصلنامه )
 مكانيك سازه ها و شاره ها(فصلنامه )
 مكانيك هوافضا(فصلنامه )
 مكانيك سيالات و آيروديناميك (فصلنامه )
 مواد پيشرفته و پردازش / journal of advanced materials and processing (فصلنامه )
 مواد پيشرفته در مهندسي(فصلنامه )
 مواد پر انرژي(فصلنامه )
 مواد نوين(فصلنامه استخراج فلزات ، جوشكاري، عمليات حرارتي، متالورژي...)
 مواد و فناوريهاي پيشرفته(فصلنامه )
 مهندسي عمران مدرس(فصلنامه )
 مهندسي برق و الكترونيك / Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(فصلنامه )
 مهندسي منابع آّب(فصلنامه )
  مهندسي سازه و ساخت(فصلنامه )
  مهندسي برق و الكترونيك ايران (فصلنامه )
 مهندسي زمين و معدن / International Journal of Mining & Geo-Engineering (دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك مدرس(ماهنامه )
 مهندسي معدن(فصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز(فصلنامه )
 مهندسي شيمي ايران / Iranian journal of chemical engineering(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران / Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions (دوفصلنامه )
 مهندسي برق(فصلنامه )
 مهندسي مخابرات / Journal of Communication Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك(فصلنامه )
 مهندسي متالورژي و مواد(دوفصلنامه )
 مهندسي عمران(دوفصلنامه )
 مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني(دوفصلنامه )
 مهندسي ساخت و توليد ايران (فصلنامه )
 مهندسي و مديريت انرژي (فصلنامه )
 مهندسي صنايع و مديريت شريف(دوفصلنامه )
 مهندسي عمران شريف(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك شريف(دوفصلنامه )
 مهندسي صنايع و سيستم ها / Journal of Industrial and Systems Engineering(فصلنامه )
 مهندسي دريا(دوفصلنامه )
 مهندسي شيمي و نفت / Journal of Chemical and Petroleum Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي حمل و نقل(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران(فصلنامه )
 مهندسي صنايع(دوفصلنامه )
 مهندسي برق مدرس(فصلنامه )
 مهندسي متالورژي(فصلنامه )
 مهندسي هوانوردي(دوفصلنامه )
  نانو مقياس(فصلنامه )
 هيدروليك (فصلنامه )
 انرژي ايران(فصلنامه )
  انرژي هاي تجديدپذير و نو (دوفصلنامه )
 بسپارش(فصلنامه )
 پدافند غيرعامل(فصلنامه )
 تحقيق و توسعه مواد پرانرژي(دوفصلنامه )
 توسعه تكنولوژي صنعتي(دوفصلنامه )
 رشد فناوري(فصلنامه فصلنامه تخصصي پاركها و مراكز رشد)
 سراميك ايران(فصلنامه خبري، تحليلي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي)
 صنعت لاستيك ايران(فصلنامه )
 صوت و ارتعاش(دوفصلنامه )
 علوم و فناوري دريا(فصلنامه مهندسي دريا و مهندسي برق )
 علوم و فنون بسته بندي(فصلنامه )
 فرآيند نو (فصلنامه )
 فناوري حمل و نقل(دوفصلنامه )
  محاسبات نرم (دوفصلنامه )
 مديريت زنجيره تامين(فصلنامه )
 مطالعات در دنياي رنگ(فصلنامه )
 مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني(فصلنامه )
 مهندسي شيمي ايران(دوماهنامه )
 مهندسي مكانيك(دوماهنامه فني، مهندسي)
 مهندسي شناورهاي تندرو(دوفصلنامه )
 مهندسي ترافيك(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه کشاورزي
 Journal of Plant Molecular Breeding(دوفصلنامه )
 Journal Of Crop Protection(فصلنامه )
 International Journal of Aquatic Biology (دوماهنامه زيست شناسي (علوم پايه ))
 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding(دوفصلنامه )
 آب و خاك (دوماهنامه )
  آبياري و زهكشي ايران(فصلنامه )
 آفات و بيماريهاي گياهي(دوفصلنامه كشاورزي)
 اصلاح گياهان زراعي / Crop Breeding Journal(دوفصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي / Agricultural Economics(فصلنامه )
 اقتصاد و توسعه كشاورزي (فصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي و توسعه(فصلنامه اقتصادي، اجتماعي بخش كشاورزي - روستايي)
 اكوپرشيا / ECOPERSIA(فصلنامه )
 بوم شناسي كاربردي(فصلنامه )
 بوم شناسي كشاورزي(فصلنامه )
 بهداشت مواد غذايي(فصلنامه )
 به زراعي كشاورزي(فصلنامه )
 به نژادي نهال و بذر(فصلنامه )
  به نژادي نهال و بذر / Seed and Plant Improvment Journal(فصلنامه )
 بيابان / Desert(دوفصلنامه جغرافيا و محيط زيست)
 بين المللي توليد گياهي / International Journal of Plant Production (فصلنامه )
 بين المللي علوم و فنون باغباني / International Journal of Horticultural Science and Technology(دوفصلنامه )
 بيوتكنولوژي كشاورزي(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي غذايي كاربردي / applied food biotechnology(فصلنامه )
 پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب)(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم دامي(فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي)
 پژوهش هاي توليد گياهي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
  پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل / Wood & Forest Science and Technology(فصلنامه )
 پژوهش آب در كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهشهاي زراعي ايران(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم دامي ايران(فصلنامه )
 پژوهش هاي صنايع غذايي (فصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظت آب و خاك / Water and Soil Conservation(دوماهنامه )
 پژوهش مديريت آموزش كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي توليدات دامي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي(دوفصلنامه )
 پژوهش در نشخوار كنندگان(فصلنامه )
  پژوهش هاي زعفران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهش هاي حبوبات ايران(دوفصلنامه )
 پژوهش علف هاي هرز(دوفصلنامه )
 تحقيقات توليدات دامي (فصلنامه )
 تحقيقات آفات گياهي (فصلنامه )
 تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران(دوفصلنامه )
 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران(دوماهنامه )
 تحقيقات غلات(فصلنامه )
 تحقيقات مرتع و بيابان ايران(فصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران(دوفصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات آب و خاك ايران(فصلنامه )
 تحقيقات منابع محيط زيست / Journal of Environmental Resources Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران(فصلنامه فني مهندسي)
 تحقيقات اقتصاد كشاورزي(فصلنامه )
 تحقيقات جنگل و صنوبر ايران(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران(فصلنامه )
 تعاون و كشاورزي(فصلنامه )
 تنشهاي محيطي در علوم زراعي(فصلنامه )
 توليدات دامي(فصلنامه علوم دام، علوم طيور)
  توليد گياهان زراعي(فصلنامه )
 توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي(فصلنامه )
 جنگل ايران(فصلنامه )
 جنگل و فرآورده هاي چوب(فصلنامه )
 چغندر قند(دوفصلنامه علوم كشاورزي)
 حفاظت گياهان (فصلنامه آفات و بيماريها، علفهاي هرز )
 حفاظت منابع آب و خاك(فصلنامه )
 خشكبار / Journal of Nuts(دوفصلنامه )
 خشك بوم(دوفصلنامه )
 دانش آب و خاك (فصلنامه )
 دانش علفهاي هرز / Iranian Journal of Weed Science(دوفصلنامه )
 دانش كشاورزي و توليد پايدار(فصلنامه )
 دانش گياه پزشكي ايران(دوفصلنامه )
 رستنيها(دوفصلنامه تحقيقات در مورد رستنيها(گياهان و قارچ ها))
 روستا و توسعه(فصلنامه )
 زراعت و فناوري زعفران(فصلنامه )
  زراعت ديم ايران(دوفصلنامه )
 زيست شناسي خاك (دوفصلنامه )
 زيست فناوري گياهان زراعي(فصلنامه )
 ژنتيك نوين(فصلنامه )
 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي(فصلنامه )
 شيلات(فصلنامه )
 صنايع چوب و كاغذ ايران(دوفصلنامه )
 علمي شيلات ايران(فصلنامه )
 علوم باغباني ايران / Iranian Journal of Horticaltural Sciences(فصلنامه )
 علوم باغباني(فصلنامه )
 علوم ترويج و آموزش كشاورزي(دوفصلنامه )
 علوم دامي (پژوهش و سازندگي)(فصلنامه )
 علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science(فصلنامه )
 علوم زراعي ايران(فصلنامه )
 علوم شيلات ايران / IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES(فصلنامه )
 علوم طيور / Poultry Science Journal (دوفصلنامه )
 علوم گياهان زراعي ايران(فصلنامه )
 علوم محيطي خزر / Caspian Journal of Environmental Sciences(دوفصلنامه زيست شناسي)
 علوم و فناوري كشاورزي / Journal of Agricultural Science and Technology(دوماهنامه )
 علوم و مهندسي آبخيزداري(فصلنامه آبخيزداري ، حفاظت آب و خاك )
 علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي(فصلنامه )
 علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك(فصلنامه كشاورزي ، منابع طبيعي و علوم وابسته)
 علوم و صنايع غذايي ايران(ماهنامه علوم و فنون صنعت غذايي)
 علوم و فنون باغباني ايران(فصلنامه )
 فرآوري و نگهداري مواد غذايي(دوفصلنامه )
  فنآوري توليدات گياهي(دوفصلنامه )
 فنآوري زيستي در كشاورزي(دوفصلنامه كشاورزي)
 فيزيولوژي و اصلاح گياهان / Journal of Plant Physiology and Breeding(دوفصلنامه )
 كشاورزي بوم شناختي(دوفصلنامه )
 ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
 محيط زيست طبيعي(فصلنامه )
 مديريت خاك و توليد پايدار(دوفصلنامه )
 مديريت آب و آبياري(دوفصلنامه علوم آبياري، زهكشي، هيدرولوژي)
 مديريت بيابان (دوفصلنامه )
 مرتع(فصلنامه منابع طبيعي، بوم شناسي و مديريت مرتع )
 مرتع و آبخيزداري(فصلنامه )
 مهار زيستي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 مهندسي و مديريت آبخيز(فصلنامه )
 مهندسي اكوسيستم بيابان(فصلنامه )
 مهندسي آبياري و آب ايران(فصلنامه )
 مهندسي بيوسيستم ايران / Iranian Journal of Biosystems Engineering(فصلنامه )
 ميكروبيولوژي كاربردي در صنايع غذايي(فصلنامه )
 نامه ي انجمن حشره شناسي ايران (فصلنامه )
  نوآوري در علوم و فناوري غذايي(فصلنامه )
 هواشناسي كشاورزي(دوفصلنامه )
 بهره برداري و پرورش آبزيان(فصلنامه )
 دانش بيماري شناسي گياهي(دوفصلنامه )
 علوم و فنون زنبور عسل ايران(دوفصلنامه )
 كارآفريني در كشاورزي(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه هنر و معماري
 باغ نظر(دوماهنامه معماري،شهرسازي و تجسمي)
 بين المللي مهندسي معماري و شهرسازي / International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning(دوفصلنامه مهندسي معماري و موضوعات مرتبط )
 كيمياي هنر(فصلنامه )
 مديريت شهري(فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري)
 مرمت و معماري ايران(دوفصلنامه )
 مسكن و محيط روستا(فصلنامه )
 مطالعات معماري ايران (دوفصلنامه )
 مطالعات تطبيقي هنر(دوفصلنامه )
 مطالعات شهر ايراني اسلامي(فصلنامه )
 معماري و شهرسازي ايران(دوفصلنامه )
 نامه معماري و شهرسازي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي(دوفصلنامه )
 نقش جهان(فصلنامه )
 نگره(فصلنامه هنرهاي ايراني اسلامي با گرايش هنرهاي تجسمي)
 هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 هنرهاي تجسمي(فصلنامه )
 هنرهاي زيبا - معماري و شهرسازي (فصلنامه )
 پژوهش هنر(دوفصلنامه )
 جلوه هنر(دوفصلنامه هنر )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه پزشکي
 Journal of Current Ophthalmology (فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 Emergency Journal(فصلنامه )
 Research and Development in Medical Education (دوفصلنامه )
 Archives of Breast Cancer(فصلنامه )
 Jentashapir Journal of Health Research(دوماهنامه )
 International Journal of Enteric Pathogens(فصلنامه )
 Iranian Heart Journal(فصلنامه )
 Acta Medica Iranica(ماهنامه )
 Novelty in Biomedicine(فصلنامه )
 Biolmpacts(فصلنامه )
 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery(فصلنامه )
 Galen Medical journal(فصلنامه )
 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine(فصلنامه )
 Dental Hypotheses(فصلنامه )
 Journal of Cardio-Thoracic Medicine (فصلنامه )
 Nanomedicine Journal(فصلنامه )
  Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology (فصلنامه )
 Health Promotion Perspectives(فصلنامه )
 International Journal of Molecular and Cellular Medicine (فصلنامه )
 Journal of Caring Sciences(فصلنامه )
 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology(فصلنامه )
 Iranian Journal of Medical Physics(دوفصلنامه )
 Archives of Hygiene Sciences (فصلنامه )
 Future of Medical Education Journal(فصلنامه )
 Journal of Family and Reproductive Health (فصلنامه )
 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects(فصلنامه دندانپزشكي)
 Annals of Colorectal Research(فصلنامه )
 Archives of Pediatric Infectious Diseases(فصلنامه )
 Gene, Cell and Tissue (فصلنامه )
 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences(فصلنامه )
 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology(دوفصلنامه )
 Iranian Endodontic Journal(فصلنامه )
 Reports of Biochemistry & Molecular Biology(دوفصلنامه )
 International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences(فصلنامه )
 Research in Cardiovascular Medicine(فصلنامه )
 Thrita(فصلنامه )
 Caspian Journal of Dental Research(دوفصلنامه )
 Vaccine Research (فصلنامه پزشكي)
 Auditory and Vestibular Research(فصلنامه )
 Archives Of Cardiovascular Imaging(دوفصلنامه )
 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology (فصلنامه )
 Archives of Neuroscience(فصلنامه )
 Journal of HerbMed Pharmacology(فصلنامه )
 Nursing Practice Today(فصلنامه )
 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences / Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences(دوفصلنامه )
 Avicenna Journal of Medical Biochemistry(دوفصلنامه )
 Educational Research in Medical Sciences(دوفصلنامه )
 آرشيو جراحي استخوان و مفصل / Archives of Bone and Joint Surgery (فصلنامه )
 آرشيو پزشكي ايراني / Archives of Iranian Medicine(ماهنامه )
  آرشيو بيماري هاي عفوني باليني / Archives of Clinical Infectious Diseases(فصلنامه )
 آريا آترواسكلروز / Arya Atherosclerosis(دوماهنامه قلب و عروق )
 آسيا اقيانوسيه پزشكي هسته اي و بيولوژي / Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology(دوفصلنامه )
 آسيايي طب ورزشي / Asian Journal of Sports Medicine(فصلنامه پزشكي ورزشي، علوم ورزشي)
 آسيب شناسي ايران / Iranian Journal Of Pathology(فصلنامه )
 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران(فصلنامه بهداشت و سلامت عمومي، علوم پزشكي و پيراپزشكي)
 آموزش پرستاري(دوماهنامه )
 آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ابعاد نانو / International Journal of Nano Dimension (فصلنامه )
 ابن سينا ( طب هوافضا- طب زيرسطحي- طب بحران- طب رزم و روانپزشكي نظامي)(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اپيدميولوژي ايران(فصلنامه اپيدميولوژي)
 اخلاق زيستي(فصلنامه )
 اخلاق پزشكي(فصلنامه )
 اخلاق و تاريخ پزشكي (دوماهنامه علم اخلاق ، تاريخ پزشكي )
 ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ‌ها(فصلنامه )
 ارتودنسي ايران / Iranian Journal of Orthodontics(دوفصلنامه )
 ارگونومي(فصلنامه )
 ارمغان دانش(ماهنامه )
 ارولوژي / Urology Journal(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اصول بهداشت رواني(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 اعتياد و سلامت / Addiction & Health(دوفصلنامه )
 اعصاب كودكان / Iranian Journal of Child Neurology (فصلنامه )
 افق دانش(فصلنامه علوم پزشكي )
 الكترونيكي پزشكي شيراز / Shiraz Emedical Journal(ماهنامه )
 امداد و نجات(فصلنامه )
 انديشه و رفتار در روان شناسي باليني(فصلنامه )
 انگل شناسي ايران / Iranian Journal of Parasitology (IJP)(فصلنامه انگل شناسي)
 اورژانس و تروما / Bulletin of Emergency And Trauma(فصلنامه )
 ايراني روانپزشكي / Iranian Journal of Psychiatry(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
  ايراني كنترل سرطان / Iranian Journal of Cancer Prevention(دوماهنامه ارتقاء سلامت، پيشگيري ، تشخيص، درمان و توان بخشي...)
 ايمني شناسي ايران / Iranian journal of immunology(فصلنامه )
 باكتري شناسي پزشكي / Journal of Medical Bacteriology(فصلنامه )
  باليني پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 بولتن پيشرفته علوم دارويي / Advanced Pharmaceutical Bulletin(فصلنامه )
 بهداشت و توسعه(فصلنامه )
 بهداشت ايران / Iranian Journal of Public Health(ماهنامه )
 بهداشت و ايمني كار (فصلنامه )
 بهداشت حرفه اي / International Journal of Occupational Hygiene (فصلنامه )
 بهداشت حرفه اي و اپيدميولوژي / Journal Of Occupational Health & Epidemiology(فصلنامه )
 بيماريهاي گوارشي و كبدي از بالين تا آزمايشگاه / Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal(فصلنامه )
 بيماري هاي پستان(فصلنامه )
 بيماريهاي عفوني و گرمسيري / Iranian Journal of Infectious Diseases(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 بيماري هاي كليه / Iranian Journal of Kidney Diseases(دوماهنامه )
 بيمارستان(فصلنامه )
 بيماريهاي كودكان ايران / Iranian Journal of Pediatrics(دوماهنامه پزشكي)
 بيماريهاي گوارشي شرق ميانه / Middle East Journal of Digestive Diseases(فصلنامه )
 بيماريهاي بند پايان / Journal of Arthropod-Borne Diseases (فصلنامه )
 بيماريهاي پوست / Iranian Journal Of Dermatology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بين المللي پزشكي پيوند اعضا / International Journal of Organ Transplantation Medicine (فصلنامه پزشكي، جراحي، پيوند عضو و سلول)
 بين المللي پرستاري و مامايي جامعه نگر / International Journal of Community Based Nursing and Midwifery(فصلنامه )
 بين المللي باروري و ناباروري / International Journal Of Fertiliy and Sterility(فصلنامه )
 بين المللي زيست پزشكي طب توليد مثل / International Journal of Reproductive BioMedicine(ماهنامه )
 بين المللي كودكان / International Journal of Pediatrics(ماهنامه )
 بين المللي مديريت و سياستگذاري در سلامت / International Journal of Health Policy and Management(ماهنامه مديريت و سياستگذاري سلامت)
 بين المللي طب پيشگيري / International Journal of Preventive Medicine(ماهنامه )
 بين المللي سلامت مدرسه / International Journal of School Health(فصلنامه )
 بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم / International Journal of Endocrinology and Metabolism(فصلنامه )
 بين المللي تحقيقات بيمارستان / International Journal of Hospital Research(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي پزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Medical Biotechnology(فصلنامه )
 بيومديكال ايران / Iranian Biomedical Journal(دوماهنامه )
 بيهوشي و درد(فصلنامه )
 بيهوشي و درد / Anesthesiology and Pain Medicine(دوماهنامه )
 پايش(دوماهنامه پزشكي - پيراپزشكي)
 پايه و باليني علوم اعصاب / Basic and Clinical Neuroscience(فصلنامه )
 پرتوپژوه / Iranian Journal Of Radiation Research(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي اروميه(ماهنامه )
 پرستاري داخلي - جراحي(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي جامع نگر(فصلنامه علمي، پزشكي)
 پرستاري مراقبت ويژه / Journal of Critical Care Nursing(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پرستاري كودكان (فصلنامه )
 پرستاري ديابت(فصلنامه )
 پرستاري قلب و عروق (فصلنامه )
 پريودنتولوژي و ايمپلنت / Journal of Periodontology & Implant Dentistry (دوفصلنامه )
 پزشكي اروميه(ماهنامه )
 پزشكي هسته اي / Iranian Journal of Nuclear Medicine (دوفصلنامه علمي، تحقيقي،‌پزشكي)
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز(دوماهنامه )
 پزشكي هرمزگان(دوماهنامه پزشكي (پايه، باليني) و پيراپزشكي، بهداشت،...)
 پزشكي هلال احمر / Iranian Red Crescent Medical Journal(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
  پزشكي جمهوري اسلامي ايران / Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran(فصلنامه )
 پزشكي قانوني(فصلنامه )
 پزشكي مولكولي / Research in Molecular Medicine (فصلنامه )
 پژوهش و سلامت / journal of research & health(دوماهنامه )
 پژوهش پرستاري ايران(فصلنامه آموزش پرستاري، مديريت و پرستاري باليني )
 پژوهش در علوم بهداشتي / Journal of Research in Health Sciences (فصلنامه بهداشت)
 پژوهش در آموزش علوم پزشكي / Research IN Medical Education (فصلنامه )
  پژوهش علوم سلامت و نظامي / Annals of Military and Health Sciences Research(فصلنامه )
 پژوهش در تاريخ پزشكي / Journal of Research on History of Medicine(فصلنامه تاريخ پزشكي، طب سنتي، دانشمندان تاريخ پزشكي)
 پژوهش در بهداشت محيط(فصلنامه )
 پژوهش در علوم توانبخشي(دوماهنامه )
 پژوهش در پزشكي (فصلنامه )
 پژوهنده(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 پوست و زيبايي(فصلنامه )
 پياورد سلامت(دوماهنامه )
 پيشرفت هاي جديد آموزش پزشكي و حرفه اي گرايي / Journal of Advances in Medical Education & Professionalism(فصلنامه )
 تاريخ پزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات قلب و عروق و قفسه سينه / Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research(فصلنامه )
  تحقيقات هماتولوژي- آنكولوژي و پيوند سلول هاي بنيادي / International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research(فصلنامه )
 تحقيقات كيفي در علوم سلامت(فصلنامه )
 تحقيقات پرستاري و مامايي / Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 تحقيقات علوم دارويي ايران / The Iranian Journal of Pharmaceutical Research (فصلنامه )
 تحقيق در علوم دندانپزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي / Journal of Ophthalmic & Vision Research(فصلنامه )
 تحقيقات علوم رفتاري(فصلنامه روان پزشكي - روان شناسي)
 تحقيقات علوم پزشكي زاهدان / Zahedan Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه پزشكي و دندانپزشكي ، پيراپزشكي ، بهداشت ،...)
 تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي (فصلنامه )
 تحقيقات دندانپزشكي / Dental Research Journal(دوماهنامه )
 تحقيقات علوم غذايي و تغذيه / Nutrition and Food Sciences Research(فصلنامه )
  تحقيقات سلامت / Journal of Community Health Research(فصلنامه )
 تحقيقات قلب و عروق / International Cardiovascular Research Journal(فصلنامه قلب و عروق)
 تحقيقات نظام سلامت(فصلنامه )
 تحقيقات تروما / Archives of Trauma Research(فصلنامه )
 تحقيقات آسيب و خشونت / Journal of Injury and Violence Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات دندانپزشكي ابن سينا / Avicenna Journal of Dental Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات پايه و باليني سرطان / Basic & Clinical Cancer Research(فصلنامه )
 تعالي باليني (دوفصلنامه علوم پزشكي )
 تنفس / Tanaffos Respiration Journal(فصلنامه )
 توانبخشي نوين(فصلنامه )
 توانبخشي / Iranian Rehabilitation Journal (فصلنامه پزشكي و توانبخشي)
 توانبخشي(فصلنامه توانبخشي)
 توسعه آموزش در علوم پزشكي(فصلنامه پژوهش در آموزش پزشكي)
 توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي (دوفصلنامه پرستاري و مامايي ، پزشكي و پيراپزشكي)
 توسعه ي آموزش جندي شاپور(فصلنامه )
 جامع اطفال / Journal of Comprehensive Pediatrics(فصلنامه )
 جراحي ايران(فصلنامه )
 جراحي هاي كم تهاجمي / Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences(فصلنامه )
 جهاني جراحي پلاستيك / WORLD JOURNAL OF PLASTIC SURGERY (دوفصلنامه )
 چشم انداز سلامت / Journal of Health Scope(فصلنامه )
  چشم پزشكي بينا(فصلنامه چشم پزشكي)
 حقوق پزشكي(فصلنامه )
 حكيم سيد اسماعيل جرجاني(دوفصلنامه )
 حيات(فصلنامه پرستاري، مامايي)
 خاورميانه سرطان / Middle East Journal of Cancer(فصلنامه )
 خون(فصلنامه پزشكي-پيراپزشكي )
 خون و سرطان / Iranian Journal of Blood & Cancer (فصلنامه )
  دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي(فصلنامه بهداشت عمومي)
 دانشكده دندانپزشكي مشهد(فصلنامه )
 دانشكده پرستاري و مامايي همدان(فصلنامه )
 دانشكده دندان پزشكي اصفهان(دوماهنامه )
 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(ماهنامه )
 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد(دوماهنامه )
 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي / Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences(فصلنامه دندانپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي گيلان(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي قزوين(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند / Birjand University of Medical Sciences(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(دوماهنامه علوم پزشكي و پيراپزشكي )
  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي اراك(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي )
 دانشگاه علوم پزشكي قم(ماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي البرز(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي، پرستاري و مامايي)
 دانشگاه علوم پزشكي كرمان(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
  دانشگاه علوم پزشكي فسا(فصلنامه )
  دانشگاه علوم پزشكي گرگان(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(دوماهنامه پزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي بابل(ماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي ايلام(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا) / Magazine of Elearning Distribution In Academy (MEDIA)(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل (فصلنامه )
 دانش و تندرستي(فصلنامه )
 دانشور پزشكي(دوماهنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران / Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences(دوماهنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (فصلنامه دندانپزشكي)
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس / Journal of Dentistry(فصلنامه )
 دندانپزشكي كودكان ايران (دوفصلنامه )
  ديابت و چاقي / Iranian Journal of Diabetes and Obesity(فصلنامه )
 راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي(دوماهنامه )
 رفتارهاي پر خطر و اعتياد / International Journal of High Risk Behaviors & Addiction(فصلنامه )
 روان پرستاري(فصلنامه )
 روانپزشكي و علوم رفتاري ايران / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(فصلنامه )
 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران(فصلنامه روانپزشكي، روانشناسي باليني و يهداشت روان)
  روزه داري و سلامت / journal of Fasting and Health(فصلنامه )
 زنان مامائي و نازائي ايران(هفته نامه )
 زيست مواد دنداني / Journal of Dental Biomaterials(فصلنامه )
 ژنتيك در هزاره سوم / Genetics in the Third Millennium(فصلنامه ژنتيك)
 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران(فصلنامه )
 سالمند(فصلنامه )
 سلامت زنان / Women’s Health Bulletin(فصلنامه )
 سلامت و محيط زيست (فصلنامه )
 سلامت و بهداشت(فصلنامه بهداشت، مديريت سلامت )
 سلامت كار ايران(دوماهنامه )
 سلامت دهان و اپيدميولوژي دهان و دندان / Journal of Oral Health and Oral Epidemiology(دوفصلنامه )
 سلولي (ياخته) / Cell Journal (Yakhteh)(فصلنامه )
 سم شناسي و مسموميت هاي ايران / Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal (فصلنامه )
 سم‌شناسي پزشكي آسيا اقيانوسيه / Asia Pacific Journal of Medical Toxicology (فصلنامه )
 سيگنال ها و سنسورهاي پزشكي / Journal of Medical Signals & Sensors(فصلنامه )
 طب انتظامي (فصلنامه )
 طب توانبخشي(فصلنامه )
 طب جانباز(فصلنامه )
 طب جنوب / Iranian South Medical Journal(دوماهنامه )
 طب داخلي خزر / Caspian Journal of Internal Medicine(فصلنامه )
 طب سنتي اسلام و ايران(فصلنامه )
 طب كار(فصلنامه )
  طب گياهي ابوعلي سينا / Avicenna Journal of Phytomedicine(دوماهنامه )
 طب مكمل(فصلنامه )
 طب نظامي(فصلنامه )
 طب و تزكيه(فصلنامه )
 طلوع بهداشت(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان(دوماهنامه )
 علوم بهداشتي ايران (فصلنامه )
  علوم بهداشتي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Health Sciences(فصلنامه )
  علوم بهداشتي و نظام مراقبت / Journal of Health Sciences and Surveillance System(فصلنامه )
 علوم پرستاري و مامايي / Journal of Nursing and Midwifery Sciences(فصلنامه )
 علوم پايه پزشكي ايران / Iranian Journal of Basic Medical Sciences(ماهنامه )
 علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (فصلنامه )
  علوم پيراپزشكي و توانبخشي(فصلنامه )
 علوم پيراپزشكي / Journal of Paramedical sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي رازي(ماهنامه )
 علوم پزشكي كرمانشاه(ماهنامه )
 علوم پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Sciences(دوماهنامه )
 علوم پزشكي پارس(فصلنامه )
 علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران (فصلنامه )
 علوم تشريح ايران / Anatomical Sciences Journal(فصلنامه )
 علوم دارويي / Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )
 علوم دارويي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)(فصلنامه )
 علوم مغز و اعصاب ايران / Iranian Journal of Neurology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 علوم و تحقيقات توانبخشي / Journal of Rehabilitation Sciences and Research(فصلنامه )
 غدد درون ريز و متابوليسم ايران(دوماهنامه بيماري هاي غدد)
  فارماكولوژي و درمان / Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics(دوفصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 فقه پزشكي(فصلنامه )
 فيزيك و مهندسي پزشكي / Journal of Biomedical Physics & Engineering(فصلنامه فيزيك پزشكي، مهندسي پزشكي و ارتباط بين اين دو...)
 فيزيولوژي و فارماكولوژي(فصلنامه )
 فيض(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 كودكان كاسپين / Caspian Journal of Pediatrics(فصلنامه )
 كومش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (دوماهنامه )
 گوارش(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گوش،حلق، بيني و حنجره ايران / Iranian Journal of Otorhinolaryngology(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 گياهان دارويي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ليزر در علوم پزشكي / Journal of Lasers in Medical Sciences(فصلنامه )
 ليزر در پزشكي(فصلنامه )
 مامايي و بهداشت باروري / Journal of Midwifery & Reproductive health (فصلنامه )
 مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران / Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology(دوماهنامه )
 مجله آموزش پزشكي / Journal of Medical Education(فصلنامه )
 مجله ارتوپدي شفا / Shafa Orthopedic Journal (فصلنامه )
 مجله راديولوژي ايران / Iranian Journal of Radiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 مجله علمي پزشكي جندي شاپور(دوماهنامه )
 مجله علوم آزمايشگاهي(دوماهنامه )
 مخاطرات زيستي مواد شيميايي / Journal of Chemical Health Risks(فصلنامه )
 مديريت و انفورماتيك سلامت / Journal of Health Management and Informatics(فصلنامه )
 مديريت سلامت(فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مديريت اطلاعات سلامت(دوماهنامه پزشكي، پيراپزشكي)
 مديريت ارتقاي سلامت(فصلنامه )
 مديريت بهداشت و درمان (دوفصلنامه )
 مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 مراقبت مبتني بر شواهد / Evidence Based Care(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 مراقبت بيماري هاي مزمن / Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(فصلنامه )
 مراقبت هاي نوين / Modern Care Journal (فصلنامه )
 مركز قلب دانشگاه تهران / Journal of Tehran University Heart Center (فصلنامه بيماري هاي قلب و عروق )
  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد(فصلنامه )
 مروري بيماري هاي كودكان / Journal of Pediatrics Review(دوفصلنامه )
 مطالعات پرستاري و مامايي / Nursing and Midwifery Studies(فصلنامه )
 مواد و تكنيك هاي دندانپزشكي / Journal of Dental Materials and Techniques(فصلنامه )
 ميكروب شناسي پزشكي ايران(دوماهنامه )
 ميكروبيولوژي جندي شاپور / Jundishapur Journal of Microbiology(ماهنامه )
 ميكروب شناسي ايران / Iranian Journal of Microbiology(دوماهنامه )
 ميكروبيولوژي ملكولي و پزشكي / International Journal of Molecular and Clinical Microbiology(دوفصلنامه )
 نظريه پردازي در علوم پزشكي / Journal of Medical Hypotheses and Ideas(دوفصلنامه )
  نفرولوژي و ارولوژي / Nephro-Urology Monthly(دوماهنامه )
  نوزادان ايران / Iranian Journal of Neonatology(فصلنامه )
 هپاتيت / Hepatitis Monthly(ماهنامه هپاتيت و ساير بيماري هاي كبدي)
 يافته(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه دامپزشکي
 آرشيو رازي / Archives of Razi Institute(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Medicine(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Veterinary Research Forum(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Research(فصلنامه )
 جراحي دامپزشكي / Iranian Journal of Veterinary Surgery (دوفصلنامه )
 دامپزشكي (پژوهش و سازندگي)(فصلنامه )
 دامپزشكي ايران(فصلنامه )
 علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران(دوفصلنامه بهداشت و پرورش دام و طيور)
 علوم و فنون دامپزشكي ايران / Iranian Journal of Veterinary Science and Technology(دوفصلنامه )
 ميكروبيولوژي دامپزشكي(دوفصلنامه )
 ميكروب شناسي مواد غذايي(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب حوزوي
 آيين حكمت(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي قرآني(فصلنامه )
 تاريخ اسلام(فصلنامه )
 تاريخ اسلام در آينه پژوهش(دوفصلنامه )
 تحقيقات كلامي(فصلنامه )
 حكمت اسلامي(فصلنامه )
 حكومت اسلامي(فصلنامه )
 ذهن(فصلنامه معرفت شناسي و دانشهاي همگي)
 روان شناسي و دين(فصلنامه )
 سياست متعاليه(فصلنامه )
 قرآن شناخت(دوفصلنامه )
 كلام اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات اسلام و روان شناسي(دوفصلنامه )
 معرفت فرهنگي اجتماعي(فصلنامه )
 معرفت سياسي(دوفصلنامه )
 نقد و نظر(فصلنامه )
 اخلاق(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي مديريتي(دوفصلنامه )
 انتظار موعود(فصلنامه )
 پژوهش هاي اجتماعي اسلامي(فصلنامه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي)
 پژوهش هاي مهدوي(فصلنامه )
 حديث انديشه(دوفصلنامه )
 فقه اهل بيت(فصلنامه )
 مطالعات فقه اماميه(دوفصلنامه )
 مطالعات تطبيقي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 معارف عقلي(دوفصلنامه )
 معرفت اخلاقي(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي
 Journal of Advances in Computer Research(فصلنامه )
 ايراني علوم زمين / Iranian Journal of Earth Sciences (دوفصلنامه )
 بين المللي محاسبات و مدل سازي رياضي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زراعي در حاشيه كوير(فصلنامه )
 پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي(فصلنامه )
 تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي(فصلنامه )
 تحقيقات حشره شناسي(فصلنامه )
 جغرافيا و مطالعات محيطي(فصلنامه )
  دانش شناسي(علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)(فصلنامه )
 دانش و پژوهش در آموزش زبان انگليسي / Iranian Journal of Research in English Language Teaching (دوفصلنامه )
 روشهاي هوشمند در صنعت برق(فصلنامه )
 رهبري و مديريت آموزشي(فصلنامه )
 زراعت و اصلاح نباتات ايران(فصلنامه )
 زيبايي شناسي ادبي(فصلنامه پژوهشي ادبي)
 زيست شناسي جانوري (فصلنامه )
 صحيفه مبين(دوفصلنامه )
 علوم اجتماعي(فصلنامه )
 فصلنامه زمين شناسي محيط زيست(فصلنامه )
 فقه و تاريخ تمدن(فصلنامه )
 فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي(فصلنامه )
 كاربرد شيمي در محيط زيست (فصلنامه )
 گياه و زيست بوم(فصلنامه )
 مديريت صنعتي(فصلنامه )
 مديريت توسعه و تحول(فصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي جوانان / Sociological Studies of Youth Journal (فصلنامه )
 مهندسي برق مجلسي / Majlesi Journal of Electrical Engineering (فصلنامه )
 نوآوري هاي مديريت آموزشي(فصلنامه )
  يافته هاي نوين كشاورزي(فصلنامه )
 

 

تبليغات

تور بانکوک

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله نفرولوژي كودكان
متن مطالب شماره 2 (پياپي 402)، 2016را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است