|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 576 نشريه  
   
 

 
1.    Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research   انگليسي
Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research
ISSN 2008-5117
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر عليرضا يعقوبي
سردبير: دكتر مسعود پزشكيان، صمد غفاري
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 3 + متن »

2.    Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences   انگليسي
Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences
ISSN 1735-2150
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر طاهره حسين زاده نيك
سردبير: دكتر اميررضا ركن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 75 + متن »

3.    Iranian Journal of Economic Studies   انگليسي
Iranian Journal of Economic Studies
ISSN 2322-1402
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر قاسم حببيب آگهي
سردبير: دكتر علي حسين صمدي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

4.    International Journal of Economics and Management Studies   انگليسي
International Journal of Economics and Management Studies
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا منجذب
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

5.    International Journal of Engineering   انگليسي
International Journal of Engineering
ISSN 1025-2495
ماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه مواد و انرژي
مدير مسئول: دكتر سيدمحمدمهدي هادوي
سردبير: دكتر قاسم نجف پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و يكم شماره 9 + متن »

6.    IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES   انگليسي
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES
ISSN 1562-2916
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات شيلات ايران
مدير مسئول: دكتر محمد پوركاظمي
سردبير: دكتر نيما پورنگ
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفدهم شماره 4 + متن »

7.    Journal of Industrial Strategic Management    انگليسي
Journal of Industrial Strategic Management
ISSN 2538-2756
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي موحدي
سردبير: دكتر حسنعلي آقاجاني
محل انتشار: فيروزكوه  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »

8.    International Journal Information and Communication Technology Research   انگليسي
International Journal Information and Communication Technology Research
ISSN 2251-6107
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات مخابرات ايران
مدير مسئول: دكتر مهدي اخوان
سردبير: كامبيز بديع
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

9.    Iranian Journal of Virology   انگليسي
Iranian Journal of Virology
ISSN 1735-5680
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن ويروس شناسي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمود شمسي شهرآبادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 3 + متن »

10.    Iranian Journal of Microbiology   انگليسي
Iranian Journal of Microbiology
ISSN 2008-3289
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدمهدي فيض آباد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 48 + متن »

11.    Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research   انگليسي
Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research
ISSN 1735-9066
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: محسن رفعيان
سردبير: دكتر مسعود بهرامي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 97 »

12.    International Journal of Organ Transplantation Medicine    انگليسي
International Journal of Organ Transplantation Medicine
ISSN 2008-6482
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز آموزشي - پژوهشي درماني پيوند اعضاء ابوعلي سيناي شيراز
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدعلي ملك حسيني
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

13.    Iranian Journal Of Pathology   انگليسي
Iranian Journal Of Pathology
ISSN 1735-5303
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن آسيب شناسي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد رضا جلالي ندوشن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 2 + متن »

14.    Journal of pediatric nephrology   انگليسي
Journal of pediatric nephrology
ISSN 2345-3176
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عباس مدني
سردبير: دكتر معصومه محكم
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

15.    Iranian polymer journal   انگليسي
Iranian polymer journal
ISSN 1026-1265
ماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: دكتر مهدي نكومنش حقيقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يکم شماره 12 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2013 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

16.    International Journal of Preventive Medicine   انگليسي
International Journal of Preventive Medicine
ISSN 2008-7802
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر محمدحسن امامي
سردبير: دكتر رويا كليشادي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 89 + متن »

17.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر طالب بيدختي، سردبير افتخاري: يعقوبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

18.    Academic Journal of Surgery   انگليسي
Academic Journal of Surgery
ISSN 2423-3218
دوفصلنامه جراحي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر احمدرضا سروش
سردبير: دكتر ابوالفضل شجاعي فرد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

19.    International Journal of Academic Research in Computer Engineering   انگليسي
International Journal of Academic Research in Computer Engineering
دوفصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر فرهاد سليمانيان قره چپق
محل انتشار: اروميه  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

20.    Acta Medica Iranica   انگليسي
Acta Medica Iranica
ISSN 0044-6025
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر احمد جواديان
سردبير: دكتر احمدرضا دهپور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 296 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات در زبانشناسي كاربردي
شماره 2 (پياپي 902)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است