|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 209 نشريه  
   
 

 
141.    Advanced Structural Engineering   انگليسي
International Journal of Advanced Structural Engineering
ISSN 2008-3556
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر مهرتاش معتمدي
سردبير: دكتر فريبرز ناطقي الهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 6 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

142.    Advances in Railway Engineering   انگليسي
International Journal of Advances in Railway Engineering
ISSN 2012-6598
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
مدير مسئول: مهندس سيد ابوالفضل بهره دار
سردبير: پروفسور جبارعلي ذاكري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

143.    Agricultural Management and Development   انگليسي
International Journal of Agricultural Management and Development
ISSN 2159-5852
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
مدير مسئول: دكتر محمد صادق اللهياري
سردبير: دكتر محمد چيذري
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 »

144.    Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering   انگليسي
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering
ISSN 2008-6075
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي اميركبير
مدير مسئول: دكتر مسعود برومند
سردبير: دكتر عبدالعلي عبدي پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاهم شماره 1 + متن »

145.    Applied Behavioral Sciences   انگليسي
International Journal of Applied Behavioral Sciences
ISSN 2423-5253
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عليرضا ظهيرالدين
سردبير: دكتر يوسف سمناني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

146.    Architectural Engineering & Urban Planning   انگليسي
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
ISSN 2228-7337
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (هنر و معماري)
صاحب امتياز: معاون پژوهشي دانشگاه علم و صنعت
مدير مسئول: دكتر برخورداري
سردبير: دكتر محسن فيضي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بىست و هشتم شماره 1 + متن »

147.    Behavioral Sciences   انگليسي
International Journal of Behavioral Sciences
ISSN 1324-2008
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج» - مركز تحقيقات علوم رفتاري
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي فتحي آشتياني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

148.    Business and Development Studies   انگليسي
International Journal of Business and Development Studies
ISSN 2008-448x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
سردبير: دكتر احمد اكبري، چارلز هاروي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

149.    Cancer Management   انگليسي
International Journal of Cancer Management
ISSN 2008-2398
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمداسماعيل اكبري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 61 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 44 با نام مجله ايراني كنترل سرطان منتشر شده است.

150.    Civil Engineering   انگليسي
International Journal of Civil Engineering
ISSN 1735-0522
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر محمد حسن بازيار
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 12 »

151.    Clinical Neuroscience Journal   انگليسي
International Clinical Neuroscience Journal
ISSN 2383-2096
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر عليرضا زالي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

152.    Coastal and Offshore Engineering   انگليسي
International Journal of Coastal and Offshore Engineering
ISSN 2538-2667
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي دريايي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر حميد شيخ بهايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 10 + متن »

153.    Community Based Nursing and Midwifery   انگليسي
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery
ISSN 2322-2476
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر فريبا قدس بين
سردبير: دكتر فرخنده شريف
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

154.    بين المللي مهندسي حفاظت از حريق 
ماهنامه سيستم هاي كشف, اعلام و اطفاء حريق هوشمند
صاحب امتياز: احمد غلاميان ميراب
مدير مسئول: مهندس حسين مجدفر
سردبير: احمد غلاميان ميراب
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 + متن »

155.    بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد 
ISSN 2008-4870
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران
مدير مسئول: معاون پژوهشي دانشگاه
سردبير: دكتر محمد سعيدي مهرآباد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 4 + متن »

156.    بين المللي محاسبات و مدل سازي رياضي   فارسي - انگليسي
ISSN 2228-6225
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر محمدعلي فريبرزي عراقي
سردبير: دكتر مجيد اميرفخريان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

157.    بين المللي تحقيقات پيشرفته انرژي هاي تجديدپذير   انگليسي
ISSN 2251-9408
ماهنامه
سردبير: عباس رضايي
محل انتشار: شهريار  ساير مشخصات»     عناوين سال اول شماره 11 + متن »

158.    بين المللي سرمايه انساني در مديريت شهري   انگليسي
ISSN 2476-4698
فصلنامه
صاحب امتياز: معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران
مدير مسئول: دكتر ابراهيم شيخ
سردبير: دكتر آرين قلي پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

159.    بين المللي علوم بهداشت و زندگي   انگليسي
ISSN 2383-4390
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر فريد نجفي
سردبير: دكتر يحيي پاسدار
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

160.    بين المللي علوم بهداشت ورزشي   انگليسي
ISSN 2538-2233
فصلنامه
مدير مسئول: دكتر مرتضي طاهري
سردبير: دكتر خديجه ايران دوست، مرتضي طاهري
محل انتشار: قزوين  ساير مشخصات»     عناوين سال يكم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه زيست شناسي سلولي و ملكولي گياهي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 1301)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است