|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 208 نشريه  
   
 

 
141.    بين المللي مهندسي حفاظت از حريق 
ماهنامه سيستم هاي كشف، اعلام و اطفاء حريق هوشمند
صاحب امتياز: احمد غلاميان ميراب
مدير مسئول: حسين مجدفر
سردبير: احمد غلاميان ميراب
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 + متن »     اشتراک»

142.    بين المللي مهندسي صنايع   انگليسي
Journal Of Industrial Engineering International
ISSN 1735-5702
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
سردبير: دكتر صديقه رييسي، دكتر رسول نورالسنا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

143.    بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد 
ISSN 2008-4870
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران
مدير مسئول: معاون پژوهشي دانشگاه
سردبير: دكتر محمد سعيدي مهرآباد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 4 + متن »

144.    بين المللي مهندسي صنايع و تحقيقات توليد    انگليسي
International Journal of Industrial Engineering & Production Research
ISSN 2008-4889
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر محمد سعيدي مهرآباد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و نهم شماره 2 + متن »

145.    بين المللي مهندسي سواحل و قراساحل   انگليسي
International Journal of Coastal and Offshore Engineering
ISSN 2538-2667
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي دريايي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر حميد شيخ بهايي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 9 + متن »

146.    بين المللي مهندسي سازه   انگليسي
International Journal of Advanced Structural Engineering
ISSN 2008-3556
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر مهرتاش معتمدي
سردبير: دكتر فريبرز ناطقي الهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 6 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

147.    بين المللي مهندسي عمران    انگليسي

International Journal of Civil Engineering
ISSN 1735-0522
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر محمد حسن بازيار
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 8 »

148.    بين المللي آناليز غيرخطي و كاربردهاي آن   انگليسي

International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications
ISSN 2008-6822
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
سردبير: دكتر مجيد اسحاقي گرجي
محل انتشار: سمنان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »

149.    بين المللي نانو علم و فناوري   انگليسي
International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology
ISSN 1735-7004
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن نانو فناوري ايران
سردبير: مجتبي شريعتي نياسر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 2 + متن »

150.    بين المللي محاسبات و مدل سازي رياضي   فارسي - انگليسي
International Journal of Mathematical Modelling & Computations
ISSN 2228-6225
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر محمدعلي فريبرزي عراقي
سردبير: دكتر مجيد اميرفخريان
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

151.    بين المللي مديريت مالي و حسابداري مديريت   انگليسي
International Journal of Finance and Managerial Accounting
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي مالي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريدون رهنماي رود پشتي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 8 + متن »

152.    بين المللي مديريت و سياستگذاري در سلامت   انگليسي
International Journal of Health Policy and Management
ISSN 2322-5939
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول: دكتر علي اكبر حق دوست
سردبير: دكتر اكرم خياط زاده ماهاني
محل انتشار: كرمان   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 9 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

153.    بين المللي مديريت تامين و عمليات   انگليسي
International Journal of Supply and Operations Management
ISSN 2383-1359
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدعلي سبحان اللهي
سردبير: دكتر ابوالفضل ميرزازاده
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 4 »

154.    بين المللي مديريت سرطان   انگليسي
International Journal of Cancer Management
ISSN 2008-2398
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمداسماعيل اكبري
سردبير: دكتر محمداسماعيل اكبري، معاون سردبير: ساناز طبرستاني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 44 با نام مجله ايراني كنترل سرطان منتشر شده است.

155.    بين المللي مديريت كشاورزي و توسعه   انگليسي
International Journal of Agricultural Management and Development
ISSN 2159-5852
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
مدير مسئول: دكتر محمد صادق اللهياري
سردبير: دكتر محمد چيذري
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 »

156.    بين المللي مطالعات بازرگاني و توسعه   انگليسي
International Journal of Business and Development Studies
ISSN 2008-448x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
سردبير: دكتر احمد اكبري، دكتر چارلز هاروي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

157.    بين المللي مقالات مروري پزشكي   انگليسي
International Journal of Medical Reviews
ISSN 2345-525X
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر مصطفي قانعي
سردبير: دكتر مرتضي ايزدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 16 + متن »

158.    بين المللي انجمن آهن و فولاد ايران   انگليسي
International Journal of iron and steel society of Iran
ISSN 1735-4145
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن آهن و فولاد ايران
مدير مسئول: پروفسور عباس نجفي ‌زاده
سردبير: پروفسور علي سعيدي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »     اشتراک»

159.    بين المللي انجمن باستان شناسان ايراني   انگليسي
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists
ISSN 2423-3412
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن باستان شناسي ايران
مدير مسئول: سيدمهدي موسوي
سردبير: كاميار عبدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 4 »

160.    بين المللي انرژي و مهندسي محيط زيست   انگليسي
International Journal of Energy and Environmental Engineering
ISSN 2008-9163
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر فريور فاضلپور
سردبير: دكتر مارك روسمن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه مهندسي كشاورزي
متن مطالب شماره 108، شهريور 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است