|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 209 نشريه  
   
 

 
161.    Energy and Environmental Engineering   انگليسي
International Journal of Energy and Environmental Engineering
ISSN 2008-9163
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر فريور فاضلپور
سردبير: دكتر مارك روسمن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»

162.    Environmental Research   انگليسي
International Journal Of Environmental Research
ISSN 1735-6865
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر جعفري
سردبير: دكتر اردستاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 4 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2017 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

163.    Epidemiologic Research   انگليسي
International Journal of Epidemiologic Research
ISSN 2383-4366
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
مدير مسئول: دكتر رضا ايماني
سردبير: دكتر مسعود اميري
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيك منتشر مي شود.

164.    Fertiliy and Sterility   انگليسي
International Journal Of Fertiliy and Sterility
ISSN 2008-076x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر احمد وثوق تقي ديزج
سردبير: دكتر محمدحسين نصراصفهاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 4 + متن »

165.    Finance and Managerial Accounting   انگليسي
International Journal of Finance and Managerial Accounting
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي مالي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريدون رهنماي رود پشتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 9 + متن »

166.    Health and Life Sciences   انگليسي
International Journal of Health and Life Sciences
ISSN 2383-4390
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر فريد نجفي
سردبير: دكتر يحيي پاسدار
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

167.    Health Policy and Management   انگليسي
International Journal of Health Policy and Management
ISSN 2322-5939
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول: دكتر علي اكبر حق دوست
سردبير: دكتر اكرم خياط زاده ماهاني
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 12 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

168.    Horticultural Science and Technology   انگليسي
International Journal of Horticultural Science and Technology
ISSN 2322-1461
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن علوم باغباني ايران
مدير مسئول: دكتر غلام عباس اكبري
سردبير: دكتر كوروش وحدتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

169.    Hospital Research   انگليسي
International Journal of Hospital Research
ISSN 2251-8940
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيدجمال الدين طبيبي
سردبير: دكتر محمدمهدي سپهري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

170.    Human Capital in Urban Management   انگليسي
International Journal of Human Capital in Urban Management
ISSN 2476-4698
فصلنامه
صاحب امتياز: معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران
مدير مسئول: دكتر ابراهيم شيخ
سردبير: دكتر آرين قلي پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

171.    Humanities   انگليسي
The International Journal of Humanities
ISSN 2538-2640
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: سيدمهدي موسوي كوهپر
سردبير: دكتر مسعود غفاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و چهارم شماره 4 + متن »

172.    Industrial Electronics, Control and Optimization   انگليسي
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization
ISSN 2645-3517
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدمسعود بركاتي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»

173.    Industrial Engineering & Production Research   انگليسي
International Journal of Industrial Engineering & Production Research
ISSN 2008-4889
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر محمد سعيدي مهرآباد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و نهم شماره 3 + متن »

174.    Industrial Engineering International   انگليسي
Journal Of Industrial Engineering International
ISSN 1735-5702
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
سردبير: دكتر صديقه رييسي، رسول نورالسنا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

175.    Information Science And Management   انگليسي
International Journal Of Information Science And Management
ISSN 2008-8310
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري
مدير مسئول: دكتر محمد رضا قانع
سردبير: جعفر مهراد
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 2 + متن »

176.    iron and steel society of Iran   انگليسي
International Journal of iron and steel society of Iran
ISSN 1735-4145
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن آهن و فولاد ايران
مدير مسئول: پروفسور عباس نجفي زاده
سردبير: پروفسور علي سعيدي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »     اشتراک»

177.    Journal of Robotics    انگليسي
International Journal of Robotics
ISSN 2008-7144
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
مدير مسئول: دكتر فرهنگ هنرور
سردبير: دكتر علي غفاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

178.    Maritime Technology   انگليسي
International Journal of Maritime Technology
ISSN 2345-6000
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي دريايي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد سعيد سيف
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 10 + متن »

179.    Medical Laboratory   انگليسي
International Journal of Medical Laboratory
ISSN 2423-3706
فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر حسين هادي ندوشن
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

180.    Medical Reviews   انگليسي
International Journal of Medical Reviews
ISSN 2345-525X
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر مصطفي قانعي
سردبير: دكتر مرتضي ايزدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 16 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه دوست خردسالان
متن مطالب شماره 591، آبان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است