|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 181 نشريه  
   
 

 
61.    علوم باغباني   
ISSN 2008-4730
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر رضا ولي زاده
سردبير: علي تهراني فر
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و دوم شماره 4 + متن »

62.    علوم باغباني ايران   
ISSN 2008-482X
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا بي همتا
سردبير: دكتر علي عبادي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و نهم شماره 4 + متن »

63.    Basic Medical Sciences   انگليسي
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
ISSN 2008-3866
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر بي بي صديقه فضلي بزاز
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 136 + متن »

64.    Journal of Kermansha University of Medical Sciences   انگليسي
Journal of Kermansha University of Medical Sciences
ISSN 2251-9068
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر يحيي پاسدار
سردبير: دكتر عليرضا جانبخش
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و سوم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 90 با عنوان بهبود منتشر شده است و از ابتداي سال 95 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

65.    Medical Sciences   انگليسي
Iranian Journal of Medical Sciences
ISSN 0253-0716
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا پنجه شاهين
سردبير: دكتر حميدرضا پاك شير
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 44 + متن »

66.    Nursing and Midwifery Sciences   انگليسي
Journal of Nursing and Midwifery Sciences
ISSN 2345-5756
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر هدايت جعفري
سردبير: دكتر معصومه باقري نسامي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

67.    Paramedical sciences   انگليسي
Journal of Paramedical sciences
ISSN 2008-4978
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن مقدم نيا
سردبير: دكتر حميد علوي مجد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

68.    علوم پايه   
ISSN 1607-9884
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا
مدير مسئول: دكتر شايسته سپهر
سردبير: دكتر يحيي فرهنگي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و سوم شماره 2 + متن »
»» ويژه نامه زيست شناسي اين مجله از پاييز و زمستان 88 با عنوان زيست شناسي كاربردي و ويژه نامه فيزيك از پاييز و زمستان 90 با عنوان فيزيك كاربردي به طور مستقل چاپ مي شود.

69.    علوم پيراپزشكي 
فصلنامه علمي پژوهشي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن مقدم نيا
سردبير: دكتر سيدحسن مقدم نيا ، بهرام يغمايي ، يوسف پورخوشبخت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 »
»» به جاي اين مجله Journal of Paramedical sciences منتشر ميشود.

70.    علوم پيراپزشكي و توانبخشي   
ISSN 2322-5238
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر عباس عظيمي خراساني
سردبير: دكتر هادي استادي مقدم
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

71.    علوم پيراپزشكي و بهداشت نظامي   
ISSN 2423-7507
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر عليرضا داداشي
سردبير: دكتر محمد براتي، دكتر ولي الله صبا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 2 + متن »

72.    علوم پزشكي پارس   
ISSN 2008-7993
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جهرم
مدير مسئول، سردبير: دكتر كرامت الله رحمانيان
محل انتشار: جهرم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 44 + متن »
»» اين نشريه تا شماره بهار 93 با نام مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم منتشر شده است.

73.    علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي   
ISSN 1023-5922
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدحسين يحيوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 95 + متن »

74.    علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد   
فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي, علوم پزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
مدير مسئول: دكتر حسين نصيريان
سردبير: دكتر مجيد ميرصدرايي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 »

75.    علوم پزشكي رازي   
ISSN 7043-2228
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيدعلي جوادموسوي
سردبير: دكتر مرتضي فلاح پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 176 + متن »

76.    علوم پزشكي صدرا   
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي ايمانيه
سردبير: دكتر اميررضا دهقانيان
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

77.    Anatomical Sciences Journal   انگليسي
Anatomical Sciences Journal
ISSN 1728-6158
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علوم تشريح ايران
مدير مسئول: دكتر محمدتقي جغتايي
سردبير: دكتر مجتبي رضازاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 56 + متن »
»» اين مجله از سال 2013 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

78.    علوم ترويج و آموزش كشاورزي   
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن علوم ترويج و آموزش كشاورزي
مدير مسئول: دكتر علي اسدي
سردبير: دكتر داريوش حياتي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »

79.    علوم تربيتي   
ISSN 2008-8817
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر مسعود صفايي مقدم
سردبير: دكتر يدالله مهرعليزاده
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و پنجم شماره 1 + متن »

80.    علوم تربيتي از ديدگاه اسلام   
ISSN 2423-7396
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران
مدير مسئول: دكتر نيكو ديالمه
سردبير: دكتر افضل السادات حسيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »     اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 2 با نام مطالعات معارف اسلامي و علوم تربيتي منتشر شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پايش
متن مطالب شماره 1 (پياپي 83)، بهمن و اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است