|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 181 نشريه  
   
 

 
61.    علوم باغباني   فارسي
ISSN 2008-4730
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد (دانشكده كشاورزي )
مدير مسئول: رضا ولي زاده
سردبير: علي تهراني فر
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين سال سي و دوم شماره 1 + متن »

62.    علوم باغباني ايران   
ISSN 2008-482X
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا بي همتا
سردبير: دكتر علي عبادي
محل انتشار: كرج   ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و نهم شماره 1 + متن »

63.    علوم پيراپزشكي و توانبخشي 
ISSN 2322-5238
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر عباس عظيمي خراساني
سردبير: دكتر هادي استادي مقدم
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

64.    علوم پايه 
ISSN 1607-9884
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم پايه)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا
مدير مسئول: دكتر شايسته سپهر
سردبير: دكتر يحيي فرهنگي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و سوم شماره 2 + متن »
»» ويژه نامه زيست شناسي اين مجله از پاييز و زمستان 88 با عنوان زيست شناسي كاربردي و ويژه نامه فيزيك از پاييز و زمستان 90 با عنوان فيزيك كاربردي به طور مستقل چاپ مي شود.

65.    علوم پايه پزشكي ايران   انگليسي

Iranian Journal of Basic Medical Sciences
ISSN 2008-3866
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ مشهد
مدير مسئول: دكتر بي‌بي‌ صديقه‌ فضلي‌ بزاز
سردبير: دكتر بي بي صديقه فضلي بزاز
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 129 + متن »

66.    علوم پيراپزشكي 
فصلنامه علمي پژوهشي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن مقدم ‌نيا
سردبير: دكتر سيدحسن مقدم نيا ،دكتر بهرام يغمايي ، دكتر يوسف پورخوشبخت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 »
»» به جاي اين مجله Journal of Paramedical sciences منتشر ميشود.

67.    علوم پيراپزشكي    انگليسي
Journal of Paramedical sciences
ISSN 2008-4978
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن مقدم ‌نيا
سردبير: دكتر احمد قره باغيان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

68.    علوم پيراپزشكي و بهداشت نظامي 
ISSN 2423-7507
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر عليرضا داداشي
سردبير: دكتر ولي اله صبا، دكتر محمد براتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »

69.    علوم پرستاري و مامايي   انگليسي
Journal of Nursing and Midwifery Sciences
ISSN 2345-5756
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر هدايت جعفري
سردبير: دكتر معصومه باقري نسامي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

70.    علوم پزشكي ايران   انگليسي

Iranian Journal of Medical Sciences
ISSN 0253-0716
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا پنجه شاهين
سردبير: دكتر بهروز آستانه، دكتر حميدرضا پاك شير
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و سوم شماره 4 + متن »

71.    علوم پزشكي پارس 
ISSN 2008-7993
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جهرم
مدير مسئول، سردبير: دكتر كرامت اله رحمانيان
محل انتشار: جهرم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 42 + متن »
»» اين نشريه تا شماره بهار 93 با نام مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم منتشر شده است.

72.    علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي  
ISSN 1023-5922
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي - واحد پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدحسين يحيوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 92 + متن »

73.    علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 
فصلنامه پزشكي، پيراپزشكي، علوم پزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
مدير مسئول: دكتر حسين نصيريان
سردبير: دكتر مجيد ميرصدرايي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 »

74.    علوم پزشكي رازي 
ISSN 2228-7043
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيد علي جواد موسوي
سردبير: دكتر مرتضي فلاح پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 170 + متن »

75.    علوم پزشكي صدرا   فارسي
ISSN 2322-4339
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي ايمانيه
سردبير: دكتر امير رضا دهقانيان، قائم مقام سردبير: دكتر معصومه رامبد
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود .

76.    علوم پزشكي كرمانشاه   انگليسي
Journal of Kermansha University of Medical Sciences
ISSN 2251-9068
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر يحيي پاسدار
سردبير: دكتر عليرضا جانبخش
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و دوم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 90 با عنوان بهبود منتشر شده است و از ابتداي سال 95 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

77.    علوم ترويج و آموزش كشاورزي 
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن علوم ترويج و آموزش كشاورزي - دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر علي اسدي
سردبير: دكتر داريوش حياتي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 + متن »

78.    علوم تربيتي    فارسي
ISSN 2008-8817
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران
مدير مسئول: دكتر مسعود صفايي مقدم
سردبير: دكتر يداله مهرعليزاده
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و چهارم شماره 2 + متن »

79.    علوم تربيتي از ديدگاه اسلام 
ISSN 2423-7396
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع) ـ پرديس خواهران
مدير مسئول: دكتر نيكو ديالمه
سردبير: دكتر افضل السادات حسيني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 10 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 2 با نام مطالعات معارف اسلامي و علوم تربيتي منتشر شده است.

80.    علوم تشريح ايران    انگليسي
Anatomical Sciences Journal
ISSN 1728-6158
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علوم تشريح ايران
مدير مسئول: دكتر محمدتقي جغتايي
سردبير: دكتر مجتبي رضازاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 55 + متن »
»» اين مجله از سال 2013 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله معارف منطقي
متن مطالب شماره 7، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است