|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 181 نشريه  
   
 

 
81.    علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران   فارسي و انگليسي
ISSN 1735-7756
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
مدير مسئول: دكتر هدايت حسيني
سردبير: دكتر تيرنگ نيستاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 53 + متن »

82.    علوم جغرافيايي   
ISSN 1735-7977
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
مدير مسئول: دكتر ابوالفضل بهنيافر
سردبير: دكتر مهدي جهاني ثاني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 29 + متن »

83.    علوم حديث   
ISSN 1561-0098
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم حديث
مدير مسئول: محمد ي نيك (ري شهري)
سردبير: محمد ي نيك (ري شهري) ، جانشين سردبير: سيد كاظم طباطبايي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 88 + متن »

84.    علوم حركت انسان   
ISSN 2008-1804
فصلنامه
مدير مسئول: دكتر محمدعلي اصلان خاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »
»» اين مجله از سال دوم به دو مجله به نام هاي علوم حركتي و روانشناسي ورزش ، فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني تفكيك شده است.

85.    علوم حركتي و ورزش 
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: محمد رضا دهخدا
سردبير: دكتر عباس بهرام
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 16 + متن »

86.    Sleep Sciences   انگليسي
Journal of Sleep Sciences
ISSN 2476-2938
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مدير مسئول: خسرو صادق نيت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »

87.    علوم خلاقيت شناسي و حل مسئله ابداعيTRIZ   فارسي، انگليسي
ISSN 1464-1735
فصلنامه علمي, آموزشي, پژوهشي
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: سيد مهدي گلستان هاشمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 »

88.    علوم خبري   فارسي - فرانسه
ISSN 2382-9788
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر عباس اسدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »

89.    Applied Animal Science   انگليسي
Iranian Journal of Applied Animal Science
ISSN 2251-628X
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
مدير مسئول: دكتر عليرضا صيداوي
سردبير: دكتر سيدضياءالدين ميرحسيني
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 »

90.    Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products    انگليسي
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)
ISSN 1735-7780
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم دارويي جندي شاپور اهواز
مدير مسئول: دكتر علي اصغر همتي
سردبير: دكتر هيبت الله كلانتري
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 4 + متن »

91.    Pharmaceutical & Health Sciences   انگليسي
Journal of Pharmaceutical & Health Sciences
ISSN 2228-6780
فصلنامه
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي
مدير مسئول: دكتر سيدمهدي رضايت
سردبير: دكتر سپيده اربابي بيدگلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

92.    Pharmaceutical Sciences   انگليسي
Pharmaceutical Sciences
ISSN 1735-403x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سياهي
سردبير: دكتر عليرضا گرجاني
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 78 + متن »
»» اين مجله از شماره پاييز 91 به شكل الكترونيكي منتشر مي شود.

93.    Sciences, Islamic Republic of Iran   انگليسي
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
ISSN 1016-1104
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا نوري دلوئي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي‌ام شماره 1 + متن »

94.    علوم دامي (پژوهش و سازندگي)   
ISSN 1019-9632
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: وزارت جهاد كشاورزي
مدير مسئول: دكتر سعيد اسماعيل خانيان
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 120 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 87 با نام پژوهش و سازندگي منتشر شده است.

95.    علوم دامي ايران   
ISSN 2008-4773
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: محمد رضا فتاحي مقدم
سردبير: دكتر محمد مرادي شهر بابك
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و نهم شماره 2 + متن »

96.    علوم دانشگاه خوارزمي   فارسي - انگليسي
ISSN 1686-8222
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر عبدالجواد طاهري زاده
سردبير: دكتر محمداسماعيل عظيم عراقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا سال 90 با عنوان نشريه علوم دانشگاه تربيت معلم منتشر شده است.

97.    علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز   فارسي - انگليسي
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر حمددالله صالحي
سردبير: دكتر ناهيد پوررضا
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 + متن »

98.    علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران 
ISSN 2423-3633
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: دكتر ناصر شمس اسفند آبادي
سردبير: دكتر حمد الله مشتاقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 90 با نام بهداشت و بيماري هاي دام منتشر شده است.

99.    Mathematical Sciences and Informatics   انگليسي
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
ISSN 1735-4463
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر علي احمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 2 + متن »

100.    علوم روانشناختي   
ISSN 1735-7462
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمود منصور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 66 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه آموزش زبان، ادبيات و زبان شناسي
متن مطالب شماره 2، شهريور 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است