|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 184 نشريه  
   
 

 
121.    Neurology   انگليسي
Iranian Journal of Neurology
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن متخصصين مغز و اعصاب ايران
مدير مسئول: دكتر حسين پاكدامن
سردبير: دكتر شهريار نفيسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 62 + متن »

122.    علوم مديريت ايران   
ISSN 1680-7073
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علوم مديريت ايران
مدير مسئول: دكتر حسن عابدي جعفري
سردبير: دكتر ابوالحسن فقيهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 51 + متن »

123.    علوم محيطي   فارسي و انگليسي
ISSN 1735-1324
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر هومان لياقتي
سردبير: دكتر مسعود شيدايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 62 + متن »

124.    علوم مراقبتي نظامي   
ISSN 4072-2383
فصلنامه پرستاري
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر آرمين زارعيان
سردبير: دكتر زهرا فارسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

125.    علوم مرغداري و دامپروري   
ISSN 2252-0155
دوماهنامه خبري, آموزشي و پژوهشي در زمينه كشاورزي
صاحب امتياز، مدير مسئول: صادق كريم زاده
سردبير: مرتضي مالكي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 20 »

126.    Aerospace Science and Technology   انگليسي
Journal of Aerospace Science and Technology
ISSN 1735-2134
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن هوافضاي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدهمايون صدر
سردبير: دكتر كريم مظاهري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »

127.    Agricultural Science and Technology   انگليسي
Journal of Agricultural Science and Technology
ISSN 1680-7073
دوماهنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر ابراهيم پورجم
سردبير: دكتر كاظم پوستيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يكم شماره 3 + متن »

128.    Environmental Health Science and Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering
ISSN 2052-336X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عليرضا مصداقي نيا
سردبير: دكتر سيمين ناصري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 31 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

129.    Environmental Science and Technology   انگليسي
International Journal of Environmental Science and Technology
ISSN 1735-1472
ماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
سردبير: دكتر عباس پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

130.    Health Sciences and Technology   انگليسي
Journal of Health Sciences and Technology
ISSN 2588-4212
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر محمدرضا ميري
سردبير: دكتر بهنام باريك بين
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين سال اول شماره 4 + متن »

131.    Livestock Science and Technology   انگليسي
Journal of Livestock Science and Technology
ISSN 2322-3553
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول: دكتر اميد دياني
سردبير: دكتر محمدجواد ضميري
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

132.    Oil & Gas Science and Technology   انگليسي
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology
ISSN 2345-2412
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعت نفت
مدير مسئول: دكتر كريم سلحشور
سردبير: دكتر سيدرضا شادي زاده
محل انتشار: آبادان  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

133.    Petroleum Science and Technology   انگليسي
Journal of Petroleum Science and Technology
ISSN 2251-659X
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه صنعت نفت
مدير مسئول: دكتر جعفر توفيقي داريان
سردبير: دكتر محمدرضا جعفري نصر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

134.    Rehabilitation Sciences and Research   انگليسي
Journal of Rehabilitation Sciences and Research
ISSN 2345-6167
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محسن رازقي
سردبير: دكتر محمدتقي كريمي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

135.    science and Technology (B: Engineering)   انگليسي
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)
ISSN 2228-6160
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر محمدعلي مسندي شيرازي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 156 + متن »

136.    Science and Technology Transactions of Civil Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر يعقوبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

137.    Science and Technology Transactions of Electrical Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
ISSN 2228-6179
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

138.    Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
ISSN 2228-6187
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر عريان
سردبير: دكتر يعقوبي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

139.    علوم و مهندسي آب و فاضلاب   
ISSN 2588-3941
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن آب و فاضلاب ايران
مدير مسئول: دكتر مسعود تابش
سردبير: دكتر حميدرضا صفوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

140.    علوم و مهندسي آبياري   فارسي و انگليسي
ISSN 2588-5952
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر سعيد برومندنسب
سردبير: دكتر سيدمحمود كاشفي پور
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و دوم شماره 1 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دراسات حديثه في نهج البلاغه
متن مطالب شماره 3، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است