|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 182 نشريه  
   
 

 
121.    علوم محيطي   فارسي - انگليسي
ISSN 1735-1324
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر هومان لياقتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 36 + متن »

122.    علوم مراقبتي نظامي 
ISSN 2383-4072
فصلنامه پرستاري
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر آرمين زارعيان
سردبير: دكتر زهرا فارسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

123.    علوم مرغداري و دامپروري 
ISSN 2252-0155
دوماهنامه خبري, آموزشي و پژوهشي در زمينه كشاورزي
صاحب امتياز، مدير مسئول: صادق كريم زاده
سردبير: مرتضي مالكي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 20 »

124.    Aerospace Science and Technology   انگليسي
Journal of Aerospace Science and Technology
ISSN 1735-2134
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن هوافضاي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدهمايون صدر
سردبير: دكتر كريم مظاهري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

125.    Agricultural Science and Technology   انگليسي
Journal of Agricultural Science and Technology
ISSN 1680-7073
دوماهنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر ابراهيم پورجم
سردبير: دكتر كاظم پوستيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 6 »

126.    Environmental Health Science and Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering
ISSN 2052-336X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عليرضا مصداقي نيا
سردبير: دكتر سيمين ناصري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 31 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

127.    Environmental Science and Technology   انگليسي
International Journal of Environmental Science and Technology
ISSN 1735-1472
ماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
سردبير: دكتر عباس پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

128.    Livestock Science and Technology   انگليسي
Journal of Livestock Science and Technology
ISSN 2322-3553
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول: دكتر اميد دياني
سردبير: دكتر محمد جواد ضميري
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

129.    Oil & Gas Science and Technology   انگليسي
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology
ISSN 2345-2412
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعت نفت
مدير مسئول: دكتر عبدالنبي هاشمي
سردبير: دكتر رياض خراط
محل انتشار: آبادان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

130.    Petroleum Science and Technology   انگليسي
Journal of Petroleum Science and Technology
ISSN 2251-659X
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه صنعت نفت
مدير مسئول: جغفر توفيقي
سردبير: دكتر محمدرضا جعفري نصر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

131.    Rehabilitation Sciences and Research   انگليسي
Journal of Rehabilitation Sciences and Research
ISSN 2345-6167
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محسن رازقي
سردبير: دكتر محمد تقي كريمي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

132.    science and Technology (B: Engineering)   انگليسي
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)
ISSN 2228-6160
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: محمدعلي مسندي شيرازي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 156 + متن »

133.    Science and Technology Transactions of Civil Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر طالب بيدختي، سردبير افتخاري: يعقوبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

134.    Science and Technology Transactions of Electrical Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
ISSN 2228-6179
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مسندي شيرازي، سردبير افتخاري: يعقوبي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

135.    Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
ISSN 2228-6187
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر عريان
سردبير: دكتر يعقوبي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

136.    علوم و مهندسي آب و فاضلاب 
ISSN 2588-3941
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن آب و فاضلاب ايران
مدير مسئول: دكتر مسعود تابش
سردبير: دكتر حميد رضا صفوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 1 + متن »

137.    علوم و مهندسي آبياري   فارسي - انگليسي
ISSN 2588-5952
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: سعيد برومند نسب
سردبير: سيدمحمود كاشفي پور
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و يكم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 1387 با عنوان مجله علمي كشاورزي منتشر شده است.

138.    علوم و مهندسي آبخيزداري ايران 
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن آبخيزداري ايران
مدير مسئول: دكتر عبدالرسول تلوري
سردبير: دكتر علي سلاجقه
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 42 + متن »

139.    علوم و مهندسي محيط زيست   فارسي - انگليسي
ISSN 2008-0808
فصلنامه علوم پايه
صاحب امتياز: دانشگاه محيط زيست
مدير مسئول: دكتر احمد طالبي
سردبير: دكتر افشين دانه كار
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 10 + متن »
»» اين مجله تا شماره پاييز 92 با نام فصلنامه محيط زيست منتشر شده است.

140.    علوم و مهندسي خوردگي 
ISSN 2251-6417
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن خوردگي ايران
مدير مسئول: دكتر هادي عادل خاني
سردبير: دكتر محمدعلي گلعذار
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مديريت فرهنگ سازماني
متن مطالب شماره 48، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است