|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 181 نشريه  
   
 

 
141.    علوم و مهندسي جداسازي 
ISSN 2008-3963
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهبد باهنر كرمان و انجمن مهندسي شيمي ايران
مدير مسئول: دكتر محمد رنجبر
سردبير: دكتر ابراهيم نوروزيان
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 19 + متن »

142.    علوم و مهندسي زلزله 
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
مدير مسئول: دكتر محمد كاظم جعفري
سردبير: دكتر محسن كماليان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

143.    علوم و مهندسي سطح ايران   فارسي و انگليسي
ISSN 2008-6717
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران
مدير مسئول: دكتر حسين ادريس
سردبير: دكتر مهدي صالحي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 36 + متن »

144.    علوم و مهندسي كامپيوتر   
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن كامپيوتر ايران
مدير مسئول: دكتر جعفر حبيبي
سردبير: دكتر حميد سربازي آزاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

145.    علوم و تحقيقات بذر ايران   فارسي - انگليسي
ISSN 2383-225X
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر سيدمحمدرضا احتشامي
سردبير: دكتر حبيب الله سميع زاده لاهيجي
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 »

146.    علوم و تكنولوژي پليمر 
ISSN 1016-3255
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدحسين بهشتي
سردبير: دكتر عليرضا مهدويان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 156 + متن »     اشتراک»

147.    علوم و تكنولوژي محيط زيست 
ISSN 1563-4809
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
مدير مسئول: دكتر مجيد عباسپور طهراني فرد
سردبير: دكتر پروين نصيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 2 + متن »

148.    علوم و تكنولوژي نساجي   
دوفصلنامه صنعت نساجي
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر فرشاد لهراسبي
سردبير: دكتر ابوسعيد رشيدي
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

149.    علوم و صنايع مرغداري   
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: محمد رضا عابديني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 5 »

150.    علوم و صنايع شيميايي گام پارت 
فصلنامه صنايع شميايي
صاحب امتياز: شركت تعاوني گام پارت رسانه
مدير مسئول: منيره الوند غياثوند
سردبير: قاسم شيراوند
محل انتشار: قدس  ساير مشخصات»     عناوين شماره 43 + متن »     اشتراک»

151.    علوم و صنايع كشاورزي   
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد-دانشكده كشاورزي
مدير مسئول: دكتر رضا ولي زاده
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 3 »
»» انتشار اين مجله از سال 87 متوقف و پس از آن به چهار مجله مجزا به نام هاي آب و خاك، علوم باغباني، حفاظت گياهان و اقتصاد و توسعه كشاورزي تفكيك شده است.

152.    علوم و صنايع غذايي ايران 
ISSN 2008-8787
ماهنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر ايرج شريفي آل آقا
سردبير: دكتر محمدحسين عزيزي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 83 + متن »

153.    علوم و فنون منابع طبيعي 
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
مدير مسئول: دكتر علي شيخ الاسلامي
محل انتشار: چالوس  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »     اشتراک»

154.    علوم و فنون هوايي   فارسي ، چكيده انگليسي
دوفصلنامه فني, مهندسي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
مدير مسئول: دكتر علي ستاريخواه
سردبير: دكتر فرهاد جاويدراد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »

155.    علوم و فنون مديريت اطلاعات   فارسي - انگليسي
ISSN 2476-6658
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول: دكتر رضا كريمي
سردبير: دكتر مرتضي كوكبي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »

156.    علوم و فنون مرزي 
ISSN 8222-5356
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم انتظامي امين - دانشكده علوم و فنون مرزي
مدير مسئول: ابراهيم قاعد رحمتي
سردبير: دكتر محمد اخباري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »

157.    علوم و فنون هسته اي 
ISSN 1735-1871
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران
مدير مسئول: دكتر بابك خدادوست
سردبير: دكتر محمد قنادي مراغه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 83 »

158.    علوم و فنون نقشه برداري 
ISSN 2322-102X
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر يحيي جمور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

159.    علوم و فنون نظامي 
ISSN 2008-191x
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر حسين ولي وند زماني
سردبير: دكتر فرهاد جاويدراد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 43 »

160.    علوم و فنون ايمني ايران   فارسي - انگليسي
ISSN 2423-4338
فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن علوم و فنون ايمني ايران
مدير مسئول: دكتر ناصر الهي
سردبير: معاون سردبير: دكتر محسن پورصادقيان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري
متن مطالب شماره 24، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است