|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 182 نشريه  
   
 

 
141.    علوم و تكنولوژي - مهندسي عمران   انگليسي

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر طالب بيدختي، سردبير افتخاري: دكتر يعقوبي
ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

142.    علوم و تكنولوژي (شاخه مهندسي)   انگليسي

Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)
ISSN 2228-6160
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: محمدعلي مسندي شيرازي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 156 + متن »

143.    علوم و تكنولوژي پليمر 
ISSN 1016-3255
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدحسين بهشتي
سردبير: دكتر عليرضا مهدويان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 154 + متن »     اشتراک»

144.    علوم و تكنولوژي محيط زيست 
ISSN 1563-4809
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
مدير مسئول: دكتر مجيد عباسپور طهراني فرد
سردبير: دكتر پروين نصيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 1 + متن »

145.    علوم و تكنولوژي محيط زيست   انگليسي

International Journal of Environmental Science and Technology
ISSN 1735-1472
ماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات با همكاري انجمن محيط زيست ايران
سردبير: دكتر عباس پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

146.    علوم و تكنولوژي نفت   انگليسي
ISSN 2251-659X
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه صنعت نفت
مدير مسئول: جغفر توفيقي
سردبير: دكتر محمدرضا جعفري نصر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

147.    علوم و تكنولوژي بهداشت   انگليسي
Journal of Health Sciences and Technology
ISSN 2588-4212
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر محمدرضا ميري
سردبير: دكتر بهنام باريك بين
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين سال اول شماره 4 + متن »

148.    علوم و صنايع مرغداري   
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: محمد رضا عابديني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 5 »
»» توقف انتشار

149.    علوم و صنايع شيميايي گام پارت 
فصلنامه صنايع شميايي
صاحب امتياز: شركت تعاوني گام پارت رسانه
مدير مسئول: منيره الوند غياثوند
سردبير: قاسم شيراوند
محل انتشار: قدس  ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 + متن »     اشتراک»

150.    علوم و صنايع كشاورزي   
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد-دانشكده كشاورزي
مدير مسئول: دكتر رضا ولي زاده
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 3 »
»» انتشار اين مجله از سال 87 متوقف و پس از آن به چهار مجله مجزا به نام هاي آب و خاك، علوم باغباني، حفاظت گياهان و اقتصاد و توسعه كشاورزي تفكيك شده است.

151.    علوم و صنايع غذايي ايران 
ISSN 2008-8787
ماهنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر ايرج شريفي آل آقا
سردبير: دكتر محمدحسين عزيزي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 80 + متن »

152.    علوم و فنون منابع طبيعي 
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
مدير مسئول: دكتر علي شيخ الاسلامي
سردبير: دكتر نصرت الله رافت نيا
محل انتشار: چالوس  ساير مشخصات»     عناوين سال یازدهم شماره 1 + متن »     اشتراک»

153.    علوم و فنون هوايي   فارسي ، چكيده انگليسي
دوفصلنامه فني، مهندسي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
مدير مسئول: دكتر علي ستاريخواه
سردبير: دكتر فرهاد جاويدراد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »
»» توقف انتشار

154.    علوم و فنون مرزي 
ISSN 8222-5356
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم انتظامي امين - دانشكده علوم و فنون مرزي
مدير مسئول: ابراهيم قاعد رحمتي
سردبير: دكتر محمد اخباري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »

155.    علوم و فنون هسته اي 
ISSN 1735-1871
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران
مدير مسئول: دكتر بابك خدادوست
سردبير: دكتر محمد قنادي مراغه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 83 »

156.    علوم و فنون نقشه برداري 
ISSN 2322-102X
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر يحيي جمور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

157.    علوم و فنون نظامي 
ISSN 2008-191x
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر حسين ولي وند زماني
سردبير: دكتر فرهاد جاويدراد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 + متن »

158.    علوم و فنون ايمني ايران    فارسي - انگليسي
ISSN 2423-4338
فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن علوم و فنون ايمني ايران
مدير مسئول: دكتر ناصر الهي
سردبير: معاون سردبير: دكتر محسن پورصادقيان
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

159.    علوم و فنون باغباني ايران   فارسي - انگليسي
ISSN 1680-7154
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن علوم باغباني ايران
مدير مسئول: دكتر مرتضي خوشخوي
سردبير: دكتر سعيد عشقي
محل انتشار: اصفهان   ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 3 + متن »

160.    علوم و فنون بسته بندي 
ISSN 2228-6675
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مدير مسئول: مهندس كاظم معتمدي فر
سردبير: دكتر مهدي نوري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 33 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حديث
متن مطالب شماره 9 (پياپي 501)، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است