|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 527 نشريه  
   
 

 
181.    مطالعات آموزش و يادگيري 
ISSN 2228-5075
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر احمد عريان
سردبير: دكتر بهرام جوكار
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 87 با عنوان علوم اجتماعي و انساني شيراز منتشر شده است.

182.    مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي   
ISSN 2251-7995
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: معاونت پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبير: دكتر مسعود رحيم پور
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 21 + متن »
»» اين مجله از شماره 7 از دو فصلنامه زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز تفكيك شده است.

183.    مطالعات آموزشي نما 
ISSN 2322-5963
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر عليرضا خوشدل
سردبير: دكتر مژگان محمدي مهر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »

184.    مطالعات آموزشي و آموزشگاهي 
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فرهنگيان
مدير مسئول: دكتر محمود مهرمحمدي
سردبير: دكتر سيدمحمد ميركمالي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 + متن »

185.    مطالعات منابع انساني 
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري - دانشكده مديريت
مدير مسئول: دكتر حسن محجوب
سردبير: دكتر فرج الله ره نورد آهن، جانشين سردبير: مهدي خيرانديش
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

186.    مطالعات نوين كاربردي در مديريت و اقتصاد 
ISSN 2588-624X
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: جواد دلجوي شهير
سردبير: شعيب رستمي
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

187.    مطالعات ملي 
ISSN 1735-059x
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه مطالعات ملي
مدير مسئول: دكتر علي كريمي
سردبير: دكتر ابراهيم برزگر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 75 »     اشتراک»

188.    مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات 
ISSN 0503-2252
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران - پژوهشكده اسناد
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريبرز خسروي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و نهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا تابستان 90 با نام فصلنامه كتاب منتشر شده است.

189.    مطالعات هنر اسلامي 
ISSN 1735-708x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (هنر و معماري)
صاحب امتياز: موسسه مطالعات هنر اسلامي
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهناز شايسته فر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 »

190.    مطالعات منطقه اي   فارسي، انگليسي
ISSN 2258-1735
فصلنامه
صاحب امتياز: مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدحسين موسوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 65 + متن »     اشتراک»

191.    مطالعات ناتواني   فارسي - انگليسي
ISSN 2322-2840
سالنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: سيد محمد موسوي خطاط
مدير مسئول: دكتر مسعود كريملو
سردبير: دكتر محمد كمالي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 13 + متن »

192.    مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران 
ISSN 2322-5254
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر حسين ايماني جاجرمي
سردبير: محمدرضا جوادي يگانه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

193.    مطالعات و تحقيقات تاريخي   فارسي - انگليسي
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر هادي وكيلي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 16 »

194.    مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد)   فارسي، انگليسي
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مفيد قم
مدير مسئول: سيدمسعود موسوي كريمي
سردبير: دكتر اكبر كميجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 107 + متن »     اشتراک»
»» اين مجله از شماره 101 از مجله نامه مفيد تفكيك شده است.

195.    مطالعات و پژوهش هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني 
ISSN 1342-1680
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر اسحاق طغياني
سردبير: دكتر محمد علي اژه اي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 + متن »

196.    مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي 
ISSN 2008-5354
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول، سردبير: دكتر مسعود تقوايي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

197.    مطالعات آينده پژوهي 
فصلنامه
صاحب امتياز: سازمان بسيج اساتيد استان مازندران
مدير مسئول: حبيب الله حليمي جلودار
سردبير: سعيد خزائي
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 + متن »

198.    مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني 
ISSN 2008-4641
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مدير مسئول: دكتر حسين ميرزايي
سردبير: دكتر عباس منوچهري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

199.    مطالعات ميان رشته اي فرهنگ و ارتباطات 
دوفصلنامه
صاحب امتياز: مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: دكتر سيدمجيد امامي
سردبير: محمدرضا روحاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 + متن »

200.    مطالعات ميان فرهنگي 
ISSN 1735-8663
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي
مدير مسئول: دكتر ابراهيم كلانتري
سردبير: دكتر نوذر شفيعي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 33 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه برنامه ريزي و توسعه گردشگري
متن مطالب شماره 25، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است