|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 528 نشريه  
   
 

 
321.    مطالعات زبان و ترجمه 
ISSN 5202-2228
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيدمحمدرضا هاشمي
سردبير: دكتر علي خزاعي فريد
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله يكي از مجلات تخصصي تفكيك شده از مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.

322.    مطالعات زبان فرانسه   فرانسه
ISSN 2008-6571
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر ابراهيم سليمي
سردبير: دكتر محمود رضا گشمردي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 + متن »

323.    مطالعات زباني بلاغي 
ISSN 2008-9570
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر قدرت الله خياطيان
سردبير: دكتر عصمت اسماعيلي
محل انتشار: سمنان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »
»» اين مجله تا شماره 4 با نام دو فصلنامه مطالعات زباني بلاغي منتشر شده است.

324.    مطالعات سبك شناختي قرآن كريم 
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، دانشكده علوم قرآني خوي
مدير مسئول: دكتر عسگر بابازاده اقدم
سردبير: دكتر عبدالاحد غيبي
محل انتشار: خوي  ساير مشخصات»     عناوين شماره 1 + متن »

325.    مطالعات سياسي 
ISSN 2008-3122
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر
مدير مسئول: دكتر قربانعلي گنجي
سردبير: دكتر مسعود مطلبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 39 »

326.    مطالعات سياسي اجتماعي جهان 
ISSN 2251-7073
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشكده مطالعات جهان و انجمن ايراني مطالعات جهان
مدير مسئول: سيدسعيدرضا عاملي
سردبير: دكتر فريده علوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 6 + متن »
»» پس از شماره 6 شماره ديگري از اين مجله منتشر نشده است.

327.    مطالعات سياسي جهان اسلام 
ISSN 2252-0929
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
مدير مسئول: دكتر سيد عباس هاشمي
سردبير: دكتر محمد رحيم عيوضي
محل انتشار: قزوين  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 + متن »     اشتراک»

328.    مطالعات كمي در مديريت 
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
مدير مسئول: دكتر محمد جليلي
سردبير: دكتر جمشيد صالحي صدقياني
محل انتشار: ابهر  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

329.    مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش   انگليسي
ISSN 2383-2282
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مدير مسئول: دكتر كريم صالح زاده
سردبير: دكتر علي اصغر رواسي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 302 + متن »

330.    مطالعات كاربردي در علوم مديريت و توسعه 
ISSN 2538-6409
دوماهنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: منيژه ملائي
سردبير: شوراي سردبيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 12 + متن »

331.    مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش 
ISSN 2383-0189
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بيرجند
مدير مسئول: دكتر علي ثقه الاسلامي
سردبير: دكتر محمداسماعيل افضل پور
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »

332.    مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي) 
ISSN 2008-5222
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر فريده عصاره
سردبير: دكتر عبدالحسين فرج پهلو
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و چهارم شماره 3 + متن »
»» اين مجله يكي از مجلات تخصصي تفكيك شده از مجله علوم تربيتي و روانشناسي است و از سال 90 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

333.    مطالعات قدرت نرم 
ISSN 2322-5580
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان بسيج اساتيد
مدير مسئول: دكتر سهراب صلاحي
سردبير: دكتر اصغر افتخاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »

334.    مطالعات قرآن و حديث 
ISSN 2008-3211
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: دكتر حسين علي سعدي
سردبير: دكتر مهدي ايزدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »

335.    مطالعات قرآني   فارسي - انگليسي
ISSN 2538-5917
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت
مدير مسئول: دكتر مجيد خزاعي
سردبير: دكتر مهدي ممتحن
محل انتشار: جيرفت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 + متن »

336.    مطالعات قرائت قرآن 
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه (مجتمع آموزش عالي امام خميني ره)
مدير مسئول: دكتر محمدعلي رضايي اصفهاني
سردبير: دكتر محمدفاكر ميبدي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 + متن »

337.    مطالعات علوم محيط زيست   فارسي - انگليسي
فصلنامه حوزه علوم پايه و فني و مهندسي - محيط زيست
صاحب امتياز: شركت فناوريهاي پايش آلودگي هوا و آب و سامانه هاي انرژي
مدير مسئول: دكتر عليرضا نورپور
سردبير: دكتر سعيد گيتي پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 4 »

338.    مطالعات عمليات رواني 
ISSN 2008-3181
فصلنامه
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي - اجتماعي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
سردبير: دكتر حجت الله مرادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 46 + متن »

339.    مطالعات عرفاني 
ISSN 2008-6555
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: دكتر حسين حيدري
سردبير: دكتر محمود عابدي
محل انتشار: كاشان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »

340.    مطالعات فهم حديث   
ISSN 2588- 3895
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
مدير مسئول: دكتر مجيد ملايوسفي
سردبير: دكتر فتحيه فتاحي زاده
محل انتشار: قزوين  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه مبدل گرمايي
متن مطالب شماره 94، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است