|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 528 نشريه  
   
 

 
21.    Advanced Design and Manufacturing Technology   انگليسي
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
ISSN 2252-0406
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرمجلسي
مدير مسئول: دكتر سعيد دانشمند
سردبير: دكتر صادق رحمتي
محل انتشار: مجلسي  ساير مشخصات»     عناوين شماره 44 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 17 با عنوان مهندسي مكانيك مجلسي منتشر مي شده است.

22.    Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)   انگليسي
Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)
ISSN 2008-6067
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي اميركبير
مدير مسئول: دكتر مسعود برومند
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاهم شماره 2 »

23.    مجله جهاني رسانه - نسخه فارسي   
ISSN 2008-0468
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر غلامرضا غفاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »

24.    مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد   
ISSN 2008-2487
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر عباس حيدري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »

25.    مجله زبان و ادبيات عربي   
ISSN 2008-7217
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيدحسين سيدي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »

26.    مجله علوم آماري 
ISSN 1735-8183
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن آمار ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محسن محمدزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

27.    مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 
ISSN 1020-8576
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر نعمت الله رياضي
سردبير: دكتر محمد نمازي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 54 + متن »
»» انتشار اين مجله از سال 87 متوقف و پس از آن به چهار مجله بوستان ادب، پيشرفت هاي حسابداري، آموزش مهارت هاي زبان و آموزش و يادگيري تفكيك شده است.

28.    مجله علوم دانشگاه تهران 
ISSN 1058-1016
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: پرديس علوم دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر علي مقاري
سردبير: دكتر ابراهيم قاسمي نژاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و ششم شماره 2 + متن »
»» انتشار مجله علوم دانشگاه تهران در سال 1389متوقف شده است و به صورت يك مجله تخصصي با عنوان GEOPERSIA در شاخه زمين شناسي و PROGRESS IN BIOLOGICAL SCIENCE آغاز به انتشار نموده است.

29.    مجله علمي پزشكي جندي شاپور   
ISSN 2252-052x
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 115 + متن »

30.    مجله علمي كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز 
ISSN 0254-3648
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشكده كشاورزي
مدير مسئول: دكتر موسي مسكرباشي
سردبير: قدرت الله فتحي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 67 »
»» اين مجله از سال 87 به چهار مجله توليدات گياهي، گياه پزشكي، علوم و مهندسي آبياري، مهندسي زراعي تفكيك شده است.

31.    Medical Laboratory Journal   انگليسي
Medical Laboratory Journal
ISSN 2538-4449
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گلستان - دانشكده پيراپزشكي
مدير مسئول: دكتر عليرضا احمدي
سردبير: دكتر حميدرضا جوشقاني
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه از شماره 3 سال 4 به زبان انگليسي و به شكل الكترونيكي منتشر مي شود.

32.    science and Technology (A: siences)   انگليسي
Iranian Journal of science and Technology (A: siences)
ISSN 1028-6276
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 4 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

33.    مجله كشاورزي 
ISSN 1562-5524
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: محمد رضاييان
سردبير: دكتر ناصر امام جمعه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 + متن »
»» اين مجله از سال 88 به سه مجله تخصصي به نام هاي توليدات دامي، به زراعي كشاورزي، مديريت آب و آبياري تفكيك شده است.

34.    2A مجله معماري و هنر   انگليسي
ISSN 1735-5192
فصلنامه فني و مهندسي و معماري
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: احمد زهادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 »     اشتراک»

35.    Artificial Intelligence and Data Mining   انگليسي
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
ISSN 2322-5211
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

36.    Electrical and Computer Engineering Innovations   انگليسي
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations
ISSN 2322-3952
دوفصلنامه مهندسي برق و كامپيوتر
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول: دكتر سعيد عليايي
سردبير: دكتر شهريار شيرواني مقدم
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

37.    محاسبات نرم   فارسي و انگليسي
ISSN 2322-3707
دوفصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: سيدمرتضي بابامير
محل انتشار: كاشان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

38.    محدث   
فصلنامه اطلاع رساني و خبري
صاحب امتياز: موسسه علمي - فرهنگي دارالحديث
مدير مسئول: دكتر محمدتقي سبحاني نيا
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 79 + متن »

39.    محصول   
ماهنامه خبري- تحليلي - اطلاع رساني
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: مجيد نهاوندي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 39 »

40.    محفل 
فصلنامه
صاحب امتياز: معاونت پژوهش حوزه علميه استان تهران
مدير مسئول: حجت الاسلام جعفر سماوات
سردبير: حسين زحمتكش زنجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 94 متوقف شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه نداي قلم
متن مطالب شماره 10، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است