|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 528 نشريه  
   
 

 
141.    مراقبتهاي باليني   فارسي، انگليسي
فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي - پرستاري
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر امير جلالي
سردبير: دكتر كيقباد قديري
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 »

142.    Client-Centered Nursing Care   انگليسي
Journal of Client-Centered Nursing Care
ISSN 2476-4132
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر فروغ رفيعي
سردبير: دكتر نورالدين محمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

143.    Evidence Based Care   انگليسي
Evidence Based Care
ISSN 2008-2487
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر عباس حيدري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »
»» اين نشريه از سال 2016 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

144.    Jundishapur Journal of Chronic Disease Care   انگليسي
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care
ISSN 2322-4207
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دانشكده پرستاري و مامائي
مدير مسئول: دكتر پروين عابدي
سردبير: دكتر كوروش زارع
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

145.    Modern Care Journal    انگليسي
Modern Care Journal
ISSN 2228-6918
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر غلامحسين محمودي راد
سردبير: دكتر مسعود ضيايي
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين شماره 60 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال ششم با عنوان مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه بيرجند منتشر شده است و همچنين مجله از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

146.    Pharmaceutical Care   انگليسي
Journal of Pharmaceutical Care
ISSN 2322-4630
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
سردبير: دكتر خيرالله غلامي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

147.    Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal   انگليسي
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal
ISSN 2588-4441
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان
محل انتشار: زنجان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه از سال 2017 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

148.    مرتع 
ISSN 2008-0891
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن مرتعداري ايران
مدير مسئول: دكتر مهدي بصيري
سردبير: دكتر حسين آذرنيوند
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 3 + متن »

149.    مرتعداري   
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: دكتر علي نجفي نژاد
سردبير: دكتر غلامعلي حشمتي
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

150.    مرتع و آبخيزداري   فارسي و انگليسي
ISSN 2008-5044
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
سردبير: دكتر حسين ارزاني
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتاد و اول شماره 3 + متن »
»» اين نشريه تا پايان دوره 61 با نام a href=magarchive. asp? mgID=3053 منابع طبيعي ايران منتشر شده است.

151.    مرزهاي نو 
ماهنامه آموزشي پژوهشي تحليلي خبري و اطلاع رساني
صاحب امتياز، مدير مسئول: محمد كاظم
سردبير: شوراي سردبيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 40 »

152.    Tehran University Heart Center   انگليسي
The Journal of Tehran University Heart Center
ISSN 1735-8620
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر عباسعلي كريمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 51 + متن »

153.    مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد   فارسي و انگليسي
ISSN 2251-7065
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول: دكتر سيدمجتبي ياسيني اردكاني
سردبير: مسعود ميرزايي
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 3 + متن »

154.    مرمت و معماري ايران 
ISSN 2345-3850
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (هنر و معماري)
صاحب امتياز: دانشگاه هنر اصفهان
مدير مسئول: دكتر فرهنگ مظفر
سردبير: دكتر احمد صالحي كاخكي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »
»» اين مجله تا شماره 4 با نام مرمت آثار و بافتهاي تاريخي، فرهنگي منتشر شده است.

155.    مروج 
فصلنامه ويژه مروجان, مددكاران و كشاورزان پيشرو
صاحب امتياز: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
مدير مسئول: دكتر كاظم خاوازي
سردبير: مهندس مسعود پيروشعباني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 155 + متن »

156.    مرور سيستماتيك در علوم پزشكي   فارسي - انگليسي
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر مسعود فلاحي خشكناب
سردبير: دكتر فضل الله احمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 1 + متن »

157.    Pediatrics Review   انگليسي
Journal of Pediatrics Review
ISSN 2322-4398
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر حميد محمدجعفري
سردبير: دكتر جواد غفاري
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

158.    مسافران   
دوماهنامه فرهنگي, مسائل اجتماعي
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس سياوش مسيحا
سردبير: راضيه جويباري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 88 »     اشتراک»

159.    مسائل اجتماعي ايران   فارسي و انگليسي
ISSN 2476-6933
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر فاطمه جواهري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

160.    مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي   
ISSN 3151-2588
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
سردبير: دكتر معصومه صمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 5 + متن »
»» اين نشريه از شماره 3 رتبه علمي پژوهشي دريافت كرده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تبليغات بازرگاني
متن مطالب شماره 98، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است