|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 448 نشريه  
   
 

 
181.    پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي   فارسي - انگليسي
ISSN 1453-2322
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر سيد علي هاشميان فر
سردبير: دكتر علي رباني خوراسگاني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 20 + متن »

182.    پژوهش هاي راهبردي سياست 
ISSN 2345-6140
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: غلامرضا خواجه سروي
سردبير: دكتر ابراهيم بزرگر
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 + متن »
»» اين مجله تا شماره 2 با نام پژوهش هاي خاورميانه منتشر شده است.

183.    پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 
ISSN 2228-5954
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر هادي غفاري
سردبير: دكتر محمدرضا لطفعلي پور
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين شماره 31 + متن »

184.    پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران) 
ISSN 2383-2738
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن زيست شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر حسن ابراهيم زاده
سردبير: دكتر محمدرضا زماني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سي و يكم شماره 1 + متن »
»» اين مجله از تابستان 92 از مجله زيست شناسي ايران تفكيك شده است.

185.    پژوهش هاي سلولي و ملكولي   انگليسي
Journal of Cell and Molecular Research
ISSN 2008-9147
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر مرتضي بهنام رسولي
سردبير: دكتر احمدرضا بهرامي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

186.    پژوهش هاي شنوايي، گفتار و زبان  
دوفصلنامه پيرا پزشكي و شنوايي شناسي
صاحب امتياز: انجمن علمي شنوايي شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر خسرو گورابي
سردبير: دكتر زهرا جعفري
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »
»» توقف انتشار

187.    پژوهش هاي سلامت محور 
ISSN 2423-7639
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد ملكوتيان
محل انتشار: كرمان   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

188.    پژوهش هاي صنايع غذايي  
ISSN 2008-515X
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر شمس اله عبداله پور
سردبير: دكتر بابك قنبرزاده
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال 1387 با عنوان دانش كشاورزي چاپ شده است .

189.    پژوهش هاي زبان شناختي قرآن  
ISSN 2423-3889
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر محمدرضا ستوده نيا
سردبير: دكتر سيدمهدي لطفي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

190.    پژوهش هاي زبان شناسي 
ISSN 2008-6261
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد عموزاده
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 87 با نام مطالعات و پژوهش هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان منتشر شده است.

191.    پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي 
ISSN 2252-0740
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: دكتر غلامرضا شعباني بهار
سردبير: دكتر محمد راسخ مهند
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 + متن »

192.    پژوهش هاي زباني 
ISSN 1026-2288
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
سردبير: غلامحسين كريمي دوستان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

193.    پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي 
ISSN 2588-4123
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر عليرضا ولي پور
سردبير: دكتر سيدمحمد علوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

194.    پژوهش هاي سياست اسلامي   
ISSN 2345-5705
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم اسلامي امام صادق (ع)
مدير مسئول: دكتر عزت اله معتمد
سردبير: دكتر مرتضي شيرودي
محل انتشار: قم   ساير مشخصات»     عناوين شماره 12 + متن »

195.    پژوهش هاي زراعي در حاشيه كوير 
ISSN 1735-4234
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين - پيشوا (معاونت پژوهشي)
مدير مسئول: دكتر عليرضا استعلاجي
سردبير: دكتر محمد نصري
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا سال 87 با نام دانش كشاورزي ايران منتشر شده است و همچنين اين مجله تغيير نام مجدد داشته است و تا سال 90 با نام كشاورزي پويا منتشر شده است.

196.    پژوهش ­‌هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر 
ISSN 2588-5316
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر مهدي رزاقي كاشاني
سردبير: دكتر محمدرضا اميدخواه نسرين، دستيار سردبير: دكتر سيد محمد موسوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

197.    پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي   فارسي
ISSN 2345-5551
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر محمدعلي قره
سردبير: دكتر ابوالفضل فراهاني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »
»» اين مجله تا شماره 3 با نام پژوهش هاي كاربردي مديريت و علوم زيستي در ورزش منتشر شده است.

198.    پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي   فارسي - انگليسي
ISSN 2383-1855
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز
مدير مسئول: اسدالله باباي اهري
سردبير: كريم حداد ايراني نژاد
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

199.    پژوهش هاي كاربردي در گزارشگري مالي 
ISSN 2345-3125
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
مدير مسئول: دكتر موسي بزرگ اصل
سردبير: دكتر حميد حقيقت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »

200.    پژوهش هاي كاربردي در شيمي 
ISSN 1735-9937
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
مدير مسئول: دكتر حميد رضا آقابزرگ
سردبير: دكتر سعيد تقوايي گنجعلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 4 »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه سيماي دام، طيور و آبزيان
متن مطالب شماره 62، مرداد و شهريور 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است