|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 448 نشريه  
   
 

 
201.    پژوهش هاي كاربردي روانشناختي   فارسي - انگليسي
ISSN 2251-8126
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران - دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي- موسسه روانشناسي و علوم تربيتي
مدير مسئول: دكتر سعيد حسن زاده
سردبير: دكتر محمد خداياري فرد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

202.    پژوهش هاي كاربردي زراعي  
ISSN 2423-5423
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
مدير مسئول: دكتر علي اكبر مؤيدي
سردبير: دكتر عليرضا بهشتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 118 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 81 با نام پژوهش و سازندگي منتشر شده است و مجددا تغيير نام يافته است، تا شماره 111 با نام فصلنامه زراعت منتشر شده است .

203.    پژوهش هاي كيفي در برنامه درسي   فارسي - انگليسي
ISSN 2476-5783
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا نيلي احمد آبادي
سردبير: پروفسور حسن ملكي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 5 + متن »

204.    پژوهش هاي قرآن و حديث 
ISSN 2008-9430
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده الهيات و معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر مجيد معارف
سردبير: دكتر منصور پهلوان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاهم شماره 2 + متن »

205.    پژوهش هاي قرآني 
ISSN 2251-9815
فصلنامه علمي - پژوهشي (حوزوي)
صاحب امتياز: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي) - پژوهشكده اسلام تمدني
مدير مسئول: سيدعباس صالحي
سردبير: احمد آقايي زاده ترابي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 87 »     اشتراک»

206.    پژوهش هاي علم و دين  
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: مهدي معين زاده
سردبير: عبدالرزاق حسامي فر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

207.    پژوهش هاي علوم تاريخي 
ISSN 1026-2288
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر ابوالحسن امين مقدسي
سردبير: دكتر منصور صفت گل
ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

208.    پژوهش هاي علوم دامي 
ISSN 2008-5125
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر حسين جان محمدي
سردبير: دكتر اكبر تقي زاده
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 88 با نام دانش كشاورزي چاپ شده است .

209.    پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري 
ISSN 2251-7642
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر رضا هويدا
سردبير: دكتر مختار ملك‌پور
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 13 + متن »

210.    پژوهش هاي علوم سياسي 
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر محمد رضا حاتمي
سردبير: دكتر حسينعلي كريمي فيروزجايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»

211.    پژوهش هاي عمران و محيط زيست  
ISSN 2476-406X
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول: علي محمد رجبي
سردبير: اميرالدين صدرنژاد
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 5 + متن »

212.    پژوهش هاي عقلي نوين 
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (حوزوي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مدير مسئول: سيد عباس صالحي
سردبير: جهانگير مسعودي
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

213.    پژوهش هاي فلسفي 
ISSN 2251-7960
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: معاونت پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبير: دكتر محمد اصغري
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 + متن »
»» اين مجله از شماره 8 از دو فصلنامه زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز تفكيك شده است.

214.    پژوهش هاي فلسفي - كلامي 
ISSN 1735-9791
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول: دكتر محمد ذبيحي
سردبير: دكتر زهرا خزاعي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 75 + متن »

215.    پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش 
ISSN 1735-5354
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر سيدعبدالحميد احمدي
سردبير: دكتر علي اصغر رواسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

216.    پژوهش هاي فرسايش محيطي 
ISSN 2251-7812
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه هرمزگان
مدير مسئول: دكتر احسان كامراني
سردبير: دكتر اسداله خوراني
محل انتشار: بندرعباس  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 28 + متن »

217.    پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي  
ISSN 1735-7233
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
مدير مسئول: حجت الاسلام والمسلمين حسن قلي پور
سردبير: دكتر علي اكبر ايزدي فرد
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 3 + متن »     اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 24 تابستان 1390 با نام فقه و مباني حقوق اسلامي چاپ شده است.

218.    پژوهش هاي فقهي 
ISSN 2008-8388
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پرديس فارابي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيد محمود ميرخليلي
سردبير: دكتر محمد رسول آهنگران
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 1 + متن »

219.    پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي 
ISSN 2251-9424
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني ژئومورفولوژي
مدير مسئول: دكتر مجتبي يماني
سردبير: دكتر شهرام روستايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

220.    پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي   فارسي - انگليسي
ISSN 2476-5007
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
مدير مسئول: دكتر عليرضا عرب اميري
سردبير: دكتر ابوالقاسم كامكار روحاني
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 25)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است