|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 453 نشريه  
   
 

 
221.    پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي   
ISSN 1735-7233
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
مدير مسئول: حجت الاسلام حسن قلي پور
سردبير: دكتر علي اكبر ايزدي فرد
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين سال پانزدهم شماره 1 + متن »     اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 24 تابستان 1390 با نام فقه و مباني حقوق اسلامي چاپ شده است.

222.    پژوهش هاي فقهي   
ISSN 2008-8388
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پرديس فارابي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيدمحمود ميرخليلي
سردبير: دكتر محمد رسول آهنگران
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 4 + متن »

223.    پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي   
ISSN 2251-9424
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني ژئومورفولوژي
مدير مسئول: دكتر مجتبي يماني
سردبير: دكتر شهرام روستايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

224.    پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي   فارسي و انگليسي
ISSN 2476-5007
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
مدير مسئول: دكتر عليرضا عرب اميري
سردبير: دكتر ابوالقاسم كامكار روحاني
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين شماره 8 + متن »

225.    پژوهش هاي ژنتيك گياهي   
ISSN 2383-1367
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه لرستان
مدير مسئول: دكتر احمد اسماعيلي
سردبير: دكتر فرهاد نظريان فيروزآبادي
محل انتشار: خرم آباد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

226.    پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي   
ISSN 2252-0937
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم و صنايع غذايي
مدير مسئول: دكتر رسول كدخدايي
سردبير: دكتر سيدعلي مرتضوي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

227.    پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي   
ISSN 1735-0999
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان مطالعه و تدوين (سمت)
مدير مسئول: دكتر محمد ذبيحي
سردبير: دكتر زهرا ابوالحسني چيمه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 43 + متن »
»» اين مجله تا شماره 22 با نام مجله سخن سمت و دو شماره با نام مجله عيار منتشر شده و از شماره 25 به نام فعلي تغيير نام داده است.

228.    پژوهش آب ايران   
ISSN 2008-1235
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: حسين صمدي بروجني
سردبير: سيدحسن طباطبائي
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 32 »
»» اين مجله از شماره بهار 95 به شكل الكترونيكي منتشر مي شود.

229.    پژوهش و توسعه جنگل   
ISSN 2476-3551
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه اروميه
مدير مسئول: احمد عليجانپور
سردبير: جواد اسحاقي راد
محل انتشار: اروميه  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 »

230.    پژوهش و توسعه فناوري   
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر مصطفي كاظمي
سردبير: دكتر مصطفي سليمي فر
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 6 + متن »
»» اين مجله تا شماره 4 با نام دانش و فناوري منتشر شده است.

231.    پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران   
فصلنامه علمي - ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علوم و مهندسي پليمر ايران
مدير مسئول: دكتر مهرداد كوكبي
سردبير: دكتر فاطمه گوهرپي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

232.    پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي   
ISSN 1021-5107
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
مدير مسئول: دكتر رضا منيعي
سردبير: دكتر مقصود فراستخواه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 87 + متن »     اشتراک»

233.    پژوهش و برنامه ريزي روستايي   
ISSN 2514-2322
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حميد شايان
سردبير: دكتر علي اكبر عنابستاني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

234.    پژوهش و برنامه ريزي شهري   
ISSN 2228-5229
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رضايي
سردبير: دكتر علي شكور
محل انتشار: مرودشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »

235.    پژوهش و حوزه   
فصلنامه علوم انساني
صاحب امتياز: مركز مديريت حوزه علميه قم
مدير مسئول: سيد علي عماد
سردبير: دكتر عباس ايزدپناه
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 37 + متن »

236.    پژوهش آب در كشاورزي   
ISSN 2228-7140
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات خاك و آب
مدير مسئول: دكتر هادي اسدي رحماني
سردبير: دكتر حميد سيادت
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و دوم شماره 4 + متن »

237.    پژوهش و سازندگي   
ISSN 9632-1019
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: وزارت جهاد كشاورزي
سردبير: دكتر قلعه نوعي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 81 + متن »
»» از شماره 82 انتشار اين مجله به شكل قبل متوقف شده و به جاي آن چهار مجله تخصصي منتشر ميشود.

238.    پژوهش مديريت آموزش كشاورزي   
ISSN 1735-6652
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي
مدير مسئول: دكتر سيدجلال الدين بصام
سردبير: دكتر ايرج ملك محمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 47 + متن »

239.    پژوهش نفت   
ISSN 2345-2900
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه صنعت نفت
مدير مسئول: دكتر جعفر توفيقي داريان
سردبير: علي اكبر سيف كردي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 103 + متن »

240.    پژوهش ادبيات معاصر جهان   
ISSN 1026-0188
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر عليرضا ولي پور
سردبير: دكتر الميرا دادور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و سوم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا شماره 57 با عنوان پژوهش زبان هاي خارجي منتشر شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه آبزيان زينتي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 601)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است