|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 448 نشريه  
   
 

 
241.    پژوهش در هنر و علوم انساني 
ISSN 2538-6298
دوماهنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: ميلاد فتحي
سردبير: اميرحسين يوسفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 10 + متن »

242.    پژوهش در ورزش تربيتي   فارسي
ISSN 2345-3591
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدير مسئول: دكتر رضا قراخانلو
سردبير: دكتر رضا اندام
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 13 + متن »
»» اين مجله تا شماره 9 با نام مجله پژوهش در ورزش دانشگاهي منتشر شده است.

243.    پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي 
ISSN 2252-0716
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا دهخدا
سردبير: دكتر عباس بهرام
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 + متن »
»» مجله پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي از مجله علوم حركتي و ورزش تفكيك شده است.

244.    پژوهش در مسائل تعليم و تربيت   فارسي - انگليسي
ISSN 1735-2983
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني تعليم و تربيت
مدير مسئول: دكتر علي شريعتمداري
سردبير: دكتر علي ذكاوتي قراگوزلو
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 39 + متن »

245.    پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي 
ISSN 2251-6972
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام حسين (ع)
مدير مسئول: دكتر محمد جبارپور
سردبير: حجه الاسلام و المسلمين دكتر سعيد بهشتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 37 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله علوم انساني مي باشد.

246.    پژوهش در نشخوار كنندگان 
ISSN 2345-4253
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
مدير مسئول: علي نجفي نژاد
سردبير: نورمحمد تربتي نژاد
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

247.    پژوهش در نظام هاي آموزشي 
ISSN 2383-1324
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريبرز درتاج
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 40 »

248.    پژوهش در بهداشت محيط 
ISSN 2423-5202
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر حسين عليدادي
سردبير: دكتر علي اصغر نجف پور
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 »

249.    پژوهش در تاريخ 
فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن علمي دانشجويي گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مدير مسئول: محمدحسن بهنام فر
سردبير: شوراي سردبيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 14 + متن »
»» توقف انتشار

250.    پژوهش در تاريخ پزشكي   انگليسي
Journal of Research on History of Medicine
ISSN 2251-886X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر غلامرضا حاتم
سردبير: دكتر عليرضا مهديزاده
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

251.    پژوهش در برنامه ريزي درسي 
ISSN 2008-1197
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مدير مسئول: دكتر احمد علي فروغي ابري
سردبير: دكتر نرگس كشتي آراي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 56 + متن »

252.    پژوهش در تغذيه دام 
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: دكتر مجيد اوليا
سردبير: دكتر فريبرز خواجعلي
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

253.    پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي   
ISSN 2345-6523
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سرمدي
سردبير: دكتر حسين زارع
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 20 + متن »

254.    پژوهش در دين و سلامت   فارسي - انگليسي
ISSN 2383-4323
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا مرتضي عبدالجباري
سردبير: دكتر مصطفي رضايي طاويراني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

255.    پژوهش در سلامت روانشناختي 
ISSN 2008-0166
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر عليرضا مرادي
سردبير: دكتر محمدنقي فراهاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 45 + متن »

256.    پژوهش در طب ورزشي و فناوري 
ISSN 2252-0708
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا دهخدا
سردبير: دكتر عباس بهرام
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 + متن »
»» مجله پژوهش در طب ورزشي و فناوري از مجله علوم حركتي و ورزش تفكيك شده است.

257.    پژوهش در شيوه هاي آموزش زبان انگليسي   انگليسي
Research in English Language Pedagogy
ISSN 2538-4244
دوفصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي
سردبير: دكتر منصور كوشا
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2016 با نام Iranian Journal of Research in English Language Teaching منتشر شده است.

258.    پژوهش در پزشكي  
ISSN 5311-1735
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر معصومه جرجاني
سردبير: دكتر عبدالجليل كلانتر هرمزي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و دوم شماره 2 + متن »

259.    پژوهش در علوم ورزشي 
ISSN 1735-7314
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
سردبير: دكتر حبيب هنري
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 »
»» توقف انتشار

260.    پژوهش در علوم توانبخشي 
ISSN 1735-7519
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني اصفهان
مدير مسئول: دكتر جاويد مستمند
سردبير: دكتر عبدالكريم كريمي، جانشين سردبير: دكتر زهرا سادات رضائيان
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 4 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه گزيده دنياي سراميك
متن مطالب شماره 33، شهريور 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است