|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 448 نشريه  
   
 

 
261.    پژوهش در علوم بهداشتي   انگليسي
Journal of Research in Health Sciences
ISSN 2228-7795
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده بهداشت
مدير مسئول: پروفسور غلامحسين صدري
سردبير: پروفسور حسين محجوب
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 2 + متن »

262.    پژوهش در علوم دارويي   انگليسي
Research in Pharmaceutical Sciences
ISSN 1735-9414
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر عباس جعفريان دهكردي
سردبير: دكتر جابر امامي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 50 + متن »

263.    پژوهش در علوم پزشكي   انگليسي

Journal of Research in Medical Sciences
ISSN 1735-7136
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر مهدي نعمت بخش
سردبير: دكتر مژگان مرتضوي نجف آبادي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 165 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

264.    پژوهش در علوم كشاورزي 
ISSN 1735-8884
دوفصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مدير مسئول: دكتر ابراهيم بهداد
سردبير: دكتر پيام نجفي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 92 متوقف شده است.

265.    پژوهش حسابداري 
ISSN 2251-8495
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا (س)
مدير مسئول: دكتر علي رحماني
سردبير: دكتر شهناز مشايخ
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 28 + متن »

266.    پژوهش حقوق خصوصي 
ISSN 2345-3583
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: حسنعلي موذن زادگان
سردبير: محمدرضا پاسبان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 + متن »     اشتراک»

267.    پژوهش حقوق كيفري 
ISSN 2345-3575
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: حسنعلي موذن زادگان
سردبير: حسين غلامي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 + متن »     اشتراک»

268.    پژوهش حقوق عمومي 
ISSN 2345-6116
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر حسنعلي موذن زادگان
سردبير: منصور جباري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 55 + متن »     اشتراک»
»» نشريه پژوهش حقوق از سال 91 به دو مجله به نام هاي پژوهش حقوق عمومي و پژوهش سياست تفكيك شده است.

269.    پژوهش پرستاري ايران 
ISSN 1735-7012
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي پرستاري ايران
مدير مسئول: دكتر عليرضا نيكبخت نصر آبادي
سردبير: دكتر زهره پارسا يكتا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 54 + متن »

270.    پژوهش سلامت 
ISSN 2476-4930
فصلنامه
صاحب امتياز: بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه اله عج
مدير مسئول: دكتر عليرضا جلالي فراهاني
سردبير: دكتر مجيد رمضاني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

271.    پژوهش زبان و ادبيات فارسي 
ISSN 1735-1030
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر ايرج فيضي
سردبير: دكتر حسينعلي قبادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 48 + متن »

272.    پژوهش زبان و ادبيات فرانسه   فرانسه
ISSN 2251-7987
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: معاونت پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبير: دكتر الله شكر اسدالهي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 20 + متن »
»» اين مجله از شماره 7 از دو فصلنامه زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز تفكيك شده است.

273.    پژوهش سياست    فارسي
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
سردبير: دكتر ابراهيم بزرگر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 29 + متن »
»» توقف انتشار

274.    پژوهش سيستم هاي بس ذره اي 
ISSN 2322-231X
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده علوم
مدير مسئول: دكتر مرتضي زرگرشوشتري
سردبير: دكتر ايرج كاظمي نژاد
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 16 + متن »

275.    پژوهش علوم انساني  
ISSN 2008-1162
دوفصلنامه علوم انساني
صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بوعلي سينا ( حوزه معاونت پژوهشي)
مدير مسئول: دكتر فرزاد ناظم
سردبير: دكتر اميد طبيب زاده
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 37 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 94 متوقف شده است.

276.    پژوهش علف هاي هرز 
ISSN 2008-6563
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدير مسئول: دكتر سعيد وزان
سردبير: دكتر حسين موسوي نيا
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

277.    پژوهش فيزيك ايران   فارسي - انگليسي
ISSN 1682-6957
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن فيزيك ايران
مدير مسئول: رضا منصوري
سردبير: سيد محمد اميني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 1 + متن »     اشتراک»

278.    پژوهشها و سياستهاي اقتصادي 
ISSN 1027-9024
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت امور اقتصادي- وزارت امور اقتصادي و دارايي
مدير مسئول: حسين ميرشجاعيان حسيني
سردبير: محسن مهرآرا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 85 + متن »

279.    پژوهشنامه نهج البلاغه 
ISSN 2345-5233
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: مصىب يارمحمدي واصل
سردبير: سيدمهدي مسبوق
محل انتشار: همدان   ساير مشخصات»     عناوين شماره 21 + متن »

280.    پژوهشنامه هنرهاي ديداري 
فصلنامه هنرهاي تجسمي
صاحب امتياز: پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر حسين كلانتري خليل آباد
سردبير: دكتر عبدالمجيد حسيني راد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »
»» توقف انتشار

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه توسعه كارآفريني
متن مطالب شماره 39، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است