|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 448 نشريه  
   
 

 
341.    پژوهشهاي ايران شناسي 
ISSN 2252-0643
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر ابوالحسن امين مقدسي
سردبير: ژاله آموزگار
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

342.    پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) 
ISSN 1735-6768
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر عباس عصاري آراني
سردبير: دكتر يداله دادگر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 90 با نام پژوهشهاي اقتصادي منتشر شده است.

343.    پژوهشهاي توليدات دامي   فارسي - انگليسي
ISSN 2251-8622
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مدير مسئول: دكتر منصور رضايي
سردبير: دكتر قدرت الله رحيمي ميانجي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين شماره 19 + متن »

344.    پژوهشهاي باستان شناسي و مطالعات ميان رشته اي 
دوفصلنامه
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر حميد رضا فرهمند
سردبير: دكتر حكمت اله ملاصالحي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 5 »
»» توقف انتشار

345.    پژوهشهاي جانوري (زيست شناسي ايران) 
ISSN 2383-2614
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن زيست شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر حسن ابراهيم زاده
سردبير: دكتر جمشيد درويش
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و يكم شماره 1 »
»» اين مجله از تابستان 92 از مجله زيست شناسي ايران تفكيك شده است.

346.    پژوهشهاي گياهي (زيست شناسي ايران) 
ISSN 2383-2592
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن زيست شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر حسن ابراهيم زاده
سردبير: دكتر علي اصغر معصومي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سي و يكم شماره 1 »
»» اين مجله از تابستان 92 از مجله زيست شناسي ايران تفكيك شده است.

347.    پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب) 
ISSN 2228-7124
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات خاك و آب
مدير مسئول: دكتر كامبيز بازرگان
سردبير: دكتر حميد سيادت
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و دوم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 87 با نام علوم خاك و آب منتشر شده و پس از آن به دو مجله پژوهش هاي خاك و پژوهش آب در كشاورزي تفكيك شده است.

348.    پژوهشهاي حقوق تجارت بين الملل 
ISSN 2423-351x
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر حسين قربانيان
سردبير: دكتر علي انصاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 »

349.    پژوهشهاي حقوقي 
ISSN 1682-9220
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش
مدير مسئول: دكتر وحيد اشتياق
سردبير: دكتر سيد قاسم زماني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 32 »

350.    پژوهشهاي جغرافياي انساني 
ISSN 2008-6296
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه جغرافيا - دانشگاه تهران
مدير مسئول: مجتبي قديري معصوم
سردبير: كرامت اله زياري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 103 + متن »
»» آرشيو شماره هاي قبل از 65 مربوط به مجله پژوهش هاي جغرافيايي است.

351.    پژوهشهاي روان شناختي 
ISSN 1019-9616
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا زماني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 2 + متن »

352.    پژوهشهاي روستايي 
ISSN 2008-7373
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده جغرافيا- دانشگاه تهران (قطب علمي برنامه ريزي روستايي)
مدير مسئول: دكتر سيدحسن مطيعي لنگرودي
سردبير: دكتر محمدرضا رضواني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

353.    پژوهشهاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي   فارسي
ISSN 4745 -2423
دوفصلنامه
صاحب امتياز: فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر محمد شاهدي باغ خندان
سردبير: دكتر مرتضي خوشخوي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

354.    پژوهشهاي رياضي   فارسي - انگليسي
ISSN 2588-2546
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر عبدالجواد طاهري زاده ها
سردبير: دكتر عليرضا مدقالچي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

355.    پژوهش‌هاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي انرژي 
ISSN 2538-2276
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: وزارت نيرو
مدير مسئول: دكتر حميد چيت‌ چيان
سردبير: دكتر داوود منظور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»

356.    پژوهشهاي سياسي جهان اسلام 
ISSN 2322-2980
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن مطالعات جهان اسلام
مدير مسئول: دكتر محمدرضا حاتمي
سردبير: دكتر جلال درخشه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 25 + متن »
»» اين مجله تا شماره 3 با نام پژوهش هاي سياسي منتشر شده است و از شماره زمستان 91 رتبه علمي پژوهشي دريافت كردند.

357.    پژوهشهاي زراعي ايران 
ISSN 2008-1472
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر پرويز رضواني مقدم
سردبير: دكتر حميدرضا خزاعي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 2 + متن »

358.    پژوهشهاي كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك   انگليسي
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering
ISSN 2228-7922
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول: دكتر غلامحسن پايگانه
سردبير: پروفسور آبرينا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 + متن »

359.    پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران 
ISSN 1735-4161
دوماهنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: گروه علوم و صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر هاشم پور آذرنگ
سردبير: دكتر سيد محمدعلي رضوي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 + متن »

360.    پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل   
ISSN 2322-2077
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
سردبير: تقي طبرسا
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و پنجم شماره 1 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله اكو هيدرولوژي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 503)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است