|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 453 نشريه  
   
 

 
61.    Advanced Research in Accounting and Auditing   انگليسي
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing
ISSN 2476-7379
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمود باني
سردبير: دكتر رمضانعلي رويايي
محل انتشار: سمنان  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

62.    Annals of Military and Health Sciences Research   انگليسي
Annals of Military and Health Sciences Research
ISSN 2383-1960
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر ايرج ميرزايي ديزگاه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 1392 به زبان فارسي و با نام مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ارتش منتشر شده است.

63.    archaeological studies   انگليسي
iranian journal of archaeological studies
ISSN 2251-743X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهدي مرتضوي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 »

64.    Cell and Molecular Research   انگليسي
Journal of Cell and Molecular Research
ISSN 2008-9147
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر مرتضي بهنام رسولي
سردبير: دكتر احمدرضا بهرامي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

65.    Computational and Applied Research in Mechanical Engineering   انگليسي
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering
ISSN 2228-7922
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول: دكتر غلامحسن پايگانه
سردبير: پروفسور آبرينا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »

66.    research & health   انگليسي
journal of research & health
ISSN 2423-5717
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گناباد
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهدي مشكي
محل انتشار: گناباد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 5 + متن »
»» اين مجله از سال 2016 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

67.    Research in English Language Pedagogy   انگليسي
Research in English Language Pedagogy
ISSN 2538-4244
دوفصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي
سردبير: دكتر منصور كوشا
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2016 با نام Iranian Journal of Research in English Language Teaching منتشر شده است.

68.    Research in Health Sciences   انگليسي
Journal of Research in Health Sciences
ISSN 2228-7795
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده بهداشت
مدير مسئول: پروفسور غلامحسين صدري
سردبير: پروفسور حسين محجوب
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 3 + متن »

69.    Research in Medical Sciences   انگليسي
Journal of Research in Medical Sciences
ISSN 1735-7136
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر مهدي نعمت بخش
سردبير: دكتر مژگان مرتضوي نجف آبادي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 166 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

70.    Research in Pharmaceutical Sciences   انگليسي
Research in Pharmaceutical Sciences
ISSN 1735-9414
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر عباس جعفريان دهكردي
سردبير: دكتر جابر امامي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 50 + متن »

71.    Research on History of Medicine   انگليسي
Journal of Research on History of Medicine
ISSN 2251-886X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر غلامرضا حاتم
سردبير: دكتر عليرضا مهديزاده
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

72.    Statistical Research of Iran   انگليسي
Journal of Statistical Research of Iran
ISSN 1735-1294
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: پژوهشكده ي آمار، مركز آمار ايران
مدير مسئول: دكتر حميدرضا نواب پور
سردبير: نادر نعمت اللهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 2 »

73.    پژوهش ملل 
ماهنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: سحر كريمي
سردبير: اژدر پيري سارمانلو
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 33 + متن »

74.    پژوهش هنر 
ISSN 2345-3834
دوفصلنامه علمي - ترويجي (هنر و معماري)
صاحب امتياز: دانشگاه هنر اصفهان
مدير مسئول: دكتر فرهنگ مظفر
سردبير: دكتر مهدي حسيني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 + متن »

75.    پژوهش هنر 
ISSN 2345-5691
فصلنامه آموزشي, پژوهشي و تحليلي
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر بهنام زنگي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 + متن »

76.    پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاري   فارسي - انگليسي
ISSN 2228-7884
فصلنامه روانشناسي
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
مدير مسئول: دكتر ايرج ساعي ارسي
سردبير: دكتر قاسم قاضي
محل انتشار: ابهر  ساير مشخصات»     عناوين شماره 33 + متن »

77.    پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت 
ISSN 2251-6360
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر بختيار شعباني وركي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »

78.    پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي   
دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامي
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: حسينعلي سعدي
سردبير: دكتر غلامرضا مصباحي مقدم
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 12 + متن »

79.    پژوهش نامه مديريت تحول 
ISSN 2383-4064
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حبيب الله دعايي
سردبير: دكتر سعيد مرتضوي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 17 + متن »

80.    پژوهش نامه مطالعات مرزي 
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات و مطالعات فرماندهي مرزباني ناجا
مدير مسئول: دكتر قاسم رضايي
سردبير: دكتر عباس خورشيدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه رشد مديريت مدرسه
متن مطالب شماره 1 (پياپي 9701)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است