|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 448 نشريه  
   
 

 
61.    پژوهش هاي نوين فيزيك   انگليسي - ‏فارسي
ISSN 2588-493X
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمد حسين مجلس آرا جهرمي
سردبير: دكتر محمد اسمعيل عظيم عراقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

62.    پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران   فارسي - انگليسي
ISSN 2345-5292
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - دانشكده عمران
مدير مسئول: دكتر سعيد غفارپور جهرمي
سردبير: دكتر محمود قضاوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

63.    پژوهش هاي زعفران 
ISSN 2345-3869
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه بيرجند - گروه پژوهشي زعفران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدعلي بهداني
محل انتشار: بيرجند   ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

64.    پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي 
ISSN 2252-0937
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم و صنايع غذايي
مدير مسئول: دكتر رسول كدخدايي
سردبير: دكتر سيدعلي مرتضوي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

65.    پژوهش و توسعه جنگل   
ISSN 2476-3551
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه اروميه
مدير مسئول: احمد عليجانپور
سردبير: جواد اسحاقي راد
محل انتشار: اروميه  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 »

66.    پژوهش و برنامه ريزي روستايي 
ISSN 2514-2322
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حميد شايان
سردبير: دكتر علي‌ اكبر عنابستاني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 + متن »

67.    پژوهش در توانبخشي ورزشي 
ISSN 2383-1464
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: دكتر مهرداد عنبريان
سردبير: دكتر علي يلفاني
محل انتشار: همدان   ساير مشخصات»     عناوين شماره 10 + متن »

68.    پژوهش در حسابداري و علوم اقتصادي 
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهرداد فتحي
سردبير: شوراي سردبيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

69.    پژوهش سياست نظري   فارسي- انگليسي
ISSN 2008-5796
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر ايرج فيضي
سردبير: دكتر عباس منوچهري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 + متن »
»» ابن نشريه تا شماره 4 با عنوان پژوهش علوم سياسي منتشر شده است.

70.    پژوهش علوم سلامت و نظامي   انگليسي
Annals of Military and Health Sciences Research
ISSN 2383-1960
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر ايرج ميرزايي ديزگاه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پانزدهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 1392 به زبان فارسي و با نام مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ارتش منتشر شده است.

71.    پژوهش ملل 
ماهنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: سحر كريمي
سردبير: اژدر پيري سارمانلو
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 32 + متن »

72.    پژوهش هنر 
ISSN 2345-5691
فصلنامه آموزشي، پژوهشي و تحليلي
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر بهنام زنگي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 + متن »     اشتراک»

73.    پژوهش هنر 
ISSN 2345-3834
دوفصلنامه علمي - ترويجي (هنر و معماري)
صاحب امتياز: دانشگاه هنر اصفهان
مدير مسئول: فرهنگ مظفر
سردبير: مهدي حسيني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 + متن »

74.    پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاري   فارسي - انگليسي
ISSN 2228-7884
فصلنامه روانشناسي
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
مدير مسئول: دكتر ايرج ساعي ارسي
سردبير: دكتر قاسم قاضي
محل انتشار: ابهر  ساير مشخصات»     عناوين شماره 33 + متن »

75.    پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت 
ISSN 2251-6360
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر بختيار شعباني وركي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 + متن »

76.    پژوهش نامه مديريت تحول 
ISSN 2383-4064
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حبيب اله دعايي
سردبير: دكتر سعيد مرتضوي
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين شماره 16 + متن »

77.    پژوهش نامه مطالعات مرزي 
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات و مطالعات فرماندهي مرزباني ناجا
مدير مسئول: دكتر قاسم رضايي
سردبير: دكتر عباس خورشيدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 18 »

78.    پژوهش نامه مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي 
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: دكتر سيد ابوالحسن نواب
سردبير: دكتر رضا اسفندياري (اسلامي)
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

79.    پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي 
ISSN 2228-7078
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا
مدير مسئول: سرهنگ دكتر محمدعلي عامري
سردبير: دكتر علي دلاور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 + متن »

80.    پژوهش نامه معارف حسيني   فارسي
ISSN 2538-6417
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمد حسين مرداني نوكنده
سردبير: دكتر سيد محمد كاظم طباطبايي
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 10 + متن »     اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 3 با نام فصلنامه آيت بوستان منتشر شده است .

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنعت و كارآفريني
متن مطالب شماره 94، تير، مرداد و شهريور 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است