|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 448 نشريه  
   
 

 
81.    پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني 
ISSN 1605-9212
ماهنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر جان الله كريمي مطهر
سردبير: دكتر سيدفضل الله موسوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 56 + متن »
»» اين مجله تا شماره 19 با نام نامه علوم انساني منتشر شده است.

82.    پژوهش نامه اخلاق 
ISSN 2228-7264
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دانشگاه معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر روح الله شاكري
سردبير: دكتر احد فرامرز قراملكي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 39 + متن »
»» اين مجله از شماره 12 رتبه علمي پژوهشي دريافت كرده است.

83.    پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل   فارسي - انگليسي
ISSN 2322-3472
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد و انجمن ايراني روابط بين الملل
مدير مسئول: سيدمحمد علي تقوي
سردبير: محسن خليلي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

84.    پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده 
ISSN 2322-1844
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه
مدير مسئول: دكتر محمدمهدي صفورايي پاريزي
سردبير: دكتر علي نقي فقيهي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 9 + متن »
»» اين مجله تا شماره 13 با نام نشريه طهورا منتشر شده است.

85.    پژوهش نامه تاريخ   
ISSN 1735-8221
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
مدير مسئول: دكتر جواد هروي
سردبير: دكتر امير اكبري
محل انتشار: بجنورد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 48 + متن »

86.    پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي 
ISSN 2383-1278
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول، سردبير: شهرام يوسفي فر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

87.    پژوهش نامه تاريخ اسلام   فارسي - انگليسي
ISSN 2251-9726
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ايراني تاريخ اسلام
مدير مسئول: دكتر سيد احمدرضا خضري
سردبير: دكتر سيد عليرضا واسعي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 26 + متن »

88.    پژوهش نامه تربيت تبليغي 
فصلنامه
صاحب امتياز: پژوهشكده باقر العلوم (ع)
مدير مسئول: دكتر حسين قشقايي
سردبير: اميد نيك داد
محل انتشار: قم   ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 11 + متن »

89.    پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان 
ISSN 2322-5394
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين
مدير مسئول، سردبير: دكتر اميررضا وكيلي فرد
محل انتشار: قزوين   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 13 + متن »

90.    پژوهش نامه ي علوي 
ISSN 2383-0859
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: فاطمه جان احمدي
سردبير: عليرضا ميرزامحمد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

91.    پژوهش نامه روانشناسي مثبت  
ISSN 4248-2476
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر حميد طاهر نشاط دوست
سردبير: دكتر شعله اميري
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »

92.    پژوهش نامه زنان 
ISSN 2383-0743
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: مريم صانع پور
سردبير: ناهيد مويد حكمت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 + متن »

93.    پژوهش نامه قرآن و حديث 
ISSN 2008-0417
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علوم قرآن و حديث ايران
مدير مسئول: دكتر جعفر نكونام
سردبير: دكتر عباس همامي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 + متن »

94.    پژوهش نامه علوم حديث تطبيقي 
دوفصلنامه
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه ( مجتمع آموزش عالي امام خميني ره)
مدير مسئول: محمد حسين بهرامي
سردبير: مهدي رستم نژاد
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

95.    پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان    فارسي - انگليسي
ISSN 2476-7328
دوفصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان هرمزگان
مدير مسئول: همايون اميرزاده
سردبير: دكتر اقبال زارعي
محل انتشار: بندرعباس  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 15 + متن »
»» اين مجله تا سال 89 با نام گلپنگ منتشر شده است.

96.    پژوهش نامه فقهي 
فصلنامه فقهي حقوقي
صاحب امتياز: مجتمع آموزش عالي فقه
مدير مسئول: مصطفي محامي
سردبير: سيدحسن وحدتي شبيري
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 5 + متن »
»» توقف انتشار

97.    پژوهش هاي آموزش و يادگيري 
ISSN 2345-2196
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: دكتر رسول روشن چسلي
سردبير: دكتر مهدي سبحاني نژاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 + متن »

98.    پژوهش هاي نوين در تصميم گيري   فارسي - انگليسي
ISSN 2476-6291
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي مديريت صنعتي ايران
مدير مسئول: دكتر امير افسر
سردبير: دكتر عادل آذر
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

99.    پژوهش هاي نوين در رياضي ( علوم پايه سابق) 
ISSN 2476-2954
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدير مسئول: محسن رستمي مال خليفه
سردبير: فرهاد حسين زاده لطفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 14 »

100.    پژوهش هاي نوين روانشناختي 
ISSN 2322-3340
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مدير مسئول: دكتر يوسف اديب
سردبير: دكتر امير هوشنگ مهريار
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 49 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 88 با نام روانشناسي دانشگاه تبريز منتشر شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي
متن مطالب شماره 48، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است