|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 453 نشريه  
   
 

 
121.    پژوهش هاي هستي شناختي 
ISSN 2345-3761
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول، سردبير: دكتر عين الله خادمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 13 + متن »

122.    پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي 
ISSN 2538-3000
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر انوشيروان كاظم نژاد
سردبير: دكتر سيدمحمد موذني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »

123.    پژوهش هاي مكاني فضايي 
ISSN 2538-6050
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر سيد رامين غفاري
سردبير: دكتر هوشمند عطايي
محل انتشار: شاهين شهر  ساير مشخصات»     عناوين شماره 6 + متن »

124.    پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي 
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: دكتر سيدحسن طباطبايي
سردبير: دكتر رحيم ابراهيمي
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 12 + متن »

125.    پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي 
ISSN 2345-5403
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
مدير مسئول: دكتر محمد حكيم آذر
سردبير: دكتر قهرمان شيري
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 30 + متن »

126.    پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي 
ISSN 2345-4628
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: دكتر علي يلفاني
سردبير: دكتر غلامرضا شعباني بهار
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 »
»» اين مجله تا شماره 5 با نام پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي منتشر شده است.

127.    پژوهش هاي نظري و كاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي 
ISSN 2251-6344
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيد رحمت الله فتاحي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 95 با نام پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني منتشر شده است.

128.    پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده 
ISSN 2322-4274
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مجتمع آموزشي زنان پليس، دانشگاه علوم انتظامي امين
مدير مسئول: دكتر فريبا شايگان
سردبير: دكتر سيمين حسينيان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 10 + متن »

129.    پژوهش هاي انسان شناسي ايران 
ISSN 2251-8193
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيدمهدي اعتمادي فرد
سردبير: دكتر ناصر فكوهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

130.    پژوهش هاي انقلاب اسلامي   فارسي - انگليسي
ISSN 2322-2573
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي انقلاب اسلامي ايران دانشگاه معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر ابراهيم كلانتري
سردبير: دكتر محمدرضا مجيدي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

131.    پژوهش هاي اخلاقي 
ISSN 2383-3279
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن معارف اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر رضا حاجي ابراهيم
سردبير: دكتر محمود قيوم زاده
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

132.    پژوهش هاي ادب و زبان فرانسه 
ISSN 2322-1569
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدرضا فارسيان
سردبير: دكتر ابوالقاسم پرتوي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 4 + متن »

133.    پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) 
ISSN 2008-3130
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن ترويج ادب فارسي
مدير مسئول: دكتر مهدي محقق
سردبير: دكتر سيدعلي اصغر ميرباقري فرد
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 36 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

134.    پژوهش هاي اجتماعي اسلامي 
ISSN 1029-0117
فصلنامه علمي - ترويجي (حوزوي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مدير مسئول: حجت الاسلام سيد مصباح عاملي
سردبير: حجت الاسلام دكتر رضا حق پناه
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و چهارم شماره 1 + متن »

135.    پژوهش هاي ادبي - قرآني 
ISSN 2345-2234
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اراك
مدير مسئول: دكتر ابراهيم ابراهيمي
سردبير: دكتر محسن ذوالفقاري
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

136.    پژوهش هاي ادبي و بلاغي 
ISSN 2322-3979
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: محمد جواد عرفاني بيضائي
سردبير: حسن بساك
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 »

137.    پژوهش هاي ادبيات تطبيقي 
ISSN 2345-2366
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: ميريلا احمدي
سردبير: رويا لطافتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

138.    پژوهش هاي ادياني 
ISSN 2345-3230
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: حجت الاسلام سيد ابو الحسن نواب
سردبير: حجت الاسلام سيد حسن اسلامي اردكاني
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »

139.    پژوهش هاي ايران شناختي   آلماني
دوفصلنامه فرهنگي
صاحب امتياز: مركز نشر دانشگاهي
مدير مسئول، سردبير: دكتر اميد طبيب زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 12 »

140.    پژوهش هاي ارتباطي 
ISSN 1025-3963
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر علي طلوعي
سردبير: دكتر اسماعيل سعدي پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 94 + متن »     اشتراک»

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه سبك زندگي
متن مطالب شماره 6، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است