|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 346 نشريه  
   
 

 
241.    Journal of Injury and Violence Research   انگليسي
Journal of Injury and Violence Research
ISSN 2008-2053
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر بابك ايزدي
سردبير: دكتر محمود رضا مرادي
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

242.    Journal of Insect Biodiversity and Systematics    انگليسي
Journal of Insect Biodiversity and Systematics
ISSN 2423-8112
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن حشره شناسي ايران با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر احد صحراگرد
سردبير: دكتر علي اصغر طالبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

243.    Journal of Iranian Statistical Society   انگليسي
Journal of Iranian Statistical Society
ISSN 1726-4057
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن آمار ايران
مدير مسئول: احمد پارسيان
سردبير: محمدقاسم وحيدي اصل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفدهم شماره 2 + متن »

244.    Journal of Kermansha University of Medical Sciences   انگليسي
Journal of Kermansha University of Medical Sciences
ISSN 2251-9068
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر يحيي پاسدار
سردبير: دكتر عليرضا جانبخش
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و دوم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 90 با عنوان بهبود منتشر شده است و از ابتداي سال 95 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

245.    Journal of Language and Translation   انگليسي
Journal of Language and Translation
ISSN 2008-8590
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر احمد محسني
سردبير: دكتر حميد مرعشي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

246.    Journal of Mahani Mathematical Research Center   انگليسي
Journal of Mahani Mathematical Research Center
ISSN 2251-7952
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول: دكتر نصرت اله شجره پور صلواتي
سردبير: دكتر محمدرضا مولايي، سردبير افتخاري: دكتر مهدي رجبعلي پور
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

247.    Journal of Mathematical Modeling    انگليسي
Journal of Mathematical Modeling
ISSN 2345-394X
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر فرشيد مهردوست
سردبير: دكتر داوود خجسته
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

248.    Journal of Mathematical Nanoscience   انگليسي
Journal of Mathematical Nanoscience
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول، سردبير: دكتر مجتبي قرباني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

249.    Journal of Medical Ethics and History of Medicine   انگليسي
Journal of Medical Ethics and History of Medicine
ISSN 2008-0387
سالنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر باقر لاريجاني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

250.    Journal of Medical Hypotheses and Ideas   انگليسي
Journal of Medical Hypotheses and Ideas
ISSN 2251-7294
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر باقر لاريجاني
سردبير: دكتر محمدحسين عبداللهي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »
»» توقف انتشار

251.    Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases    انگليسي
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
ISSN 2345-5349
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سياوشي
سردبير: دكتر سعيد رضا نداف
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

252.    Journal of Medicinal Plants and By-products   انگليسي
Journal of Medicinal Plants and By-products
ISSN 2322-1399
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن گياهان دارويي ايران
مدير مسئول: دكتر كامكار جايمند
سردبير: دكتر محمدباقر رضايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

253.    Journal of Midwifery & Reproductive health    انگليسي
Journal of Midwifery & Reproductive health
ISSN 2345-4792
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر طلعت خديوزاده
سردبير: دكتر رباب لطيف نژاد رودسري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

254.    Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis    انگليسي
Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis
ISSN 2383-0522
فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي، علوم آزمايشگاهي
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
سردبير: دكتر عبدالامير علامه
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 2016 متوقف شده است.

255.    Journal of Money & Economy   انگليسي
Journal of Money & Economy
ISSN 1735-1057
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي شرزه اي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »

256.    Journal of nephropathology   انگليسي
Journal of nephropathology
ISSN 2251-8363
فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن پيشگيري نفروپاتي ديابتي - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول، سردبير: پروفسور حميد نصري
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

257.    Journal of Numerical Simulation in Engineering   انگليسي
Journal of Numerical Simulation in Engineering
ISSN 1735-0751
فصلنامه فني و مهندسي
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مدير مسئول: دكتر مرتضي نقي‌پور
سردبير: دكتر علي اكبر رنجبركرماني
محل انتشار: بابل  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 2 + متن »
»» توقف انتشار

258.    Journal of Nutrition and Food Security   انگليسي
Journal of Nutrition and Food Security
ISSN 2476-7417
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر حسن مظفري خسروي
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

259.    Journal of Nutritional Sciences and Dietetics   انگليسي
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics
ISSN 2383-4218
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر فريدون سياسي
سردبير: دكتر ابوالقاسم جزايري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 »

260.    Journal of Operation and Automation in Power Engineering   انگليسي
Journal of Operation and Automation in Power Engineering
ISSN 2322-4576
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه محقق اردبيلي
مدير مسئول: پروفسور حسين شايقي
سردبير: پروفسور حيدرعلي شايانفر
محل انتشار: اردبيل  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سلامت و مراقبت
متن مطالب شماره 3 (پياپي 2003)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است