|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 587 نشريه  
   
 

 
241.    Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences    انگليسي
Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences
ISSN 2476-7263
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده مجازي يادگيري الكترونيكي و قطب علمي آموزشي پيشرفته الكترونيكي در علوم پزشكي
مدير مسئول: دكتر مجيدرضا فرخي
سردبير: دكتر ناهيد ظريف صنايعي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 33 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 22 با نام مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا) منتشر شده است و از شماره 23 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

242.    The Iranian Journal of International Affairs   انگليسي
The Iranian Journal of International Affairs
ISSN 1016-6130
فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
سردبير: مصطفي دولتيار
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يكم شماره 2 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 2010 متوقف شده است.

243.    International Archives of Health Sciences    انگليسي
International Archives of Health Sciences
ISSN 2383-2568
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول: دكتر مسعود مطلبي كاشاني
سردبير: دكتر روح الله دهقاني
محل انتشار: كاشان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

244.    International Biological and Biomedical Journal    انگليسي
International Biological and Biomedical Journal
ISSN 2423-4478
فصلنامه زيست شناسي, پزشكي و پيراپزشكي
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محسن آسوري
سردبير: دكتر هاله اخوان نياكي
محل انتشار: آمل  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

245.    International Economics Studies   انگليسي
International Economics Studies
ISSN 2008-9643
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر خديجه نصرالهي
سردبير: دكتر سيد كميل طيبي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 46 + متن »

246.    International Journal of Aquatic Biology    انگليسي
International Journal of Aquatic Biology
ISSN 2383-0956
دوماهنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن ماهي شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر سهيل ايگدري
سردبير: دكتر باقر مجازي اميري
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

247.    International journal of basic science in medicine   انگليسي
International journal of basic science in medicine
ISSN 2476-664X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زابل
مدير مسئول: دكتر علي اكبر نصيري
سردبير: دكتر زهرا سپهري
محل انتشار: زابل  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 3 + متن »

248.    International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials   انگليسي
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials
ISSN 2251-8533
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين پيشوا (معاونت پژوهشي)
مدير مسئول: دكتر فرهاديار
سردبير: دكتر ميرعبدالله سيدسجادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

249.    International Journal of Cardiovascular Practice   انگليسي
International Journal of Cardiovascular Practice
ISSN 2476-7174
فصلنامه
صاحب امتياز: مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن نمازي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 3 + متن »

250.    International Journal of Enteric Pathogens   انگليسي
International Journal of Enteric Pathogens
ISSN 2345-3362
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي البرز
مدير مسئول: دكتر حميد درفشي
سردبير: دكتر محمد زيبايي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

251.    International Journal of Foreign Language Teaching and Research   انگليسي
International Journal of Foreign Language Teaching and Research
ISSN 2322-3898
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مدير مسئول: دكتر اميد طباطبايي
سردبير: دكتر حسين وحيد دستجردي
محل انتشار: نجف آباد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 26 + متن »

252.    International Journal of Group Theory   انگليسي
International Journal of Group Theory
ISSN 2251-7650
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول، سردبير: دكتر عليرضا عبداللهي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

253.    International Journal of Health Studies   انگليسي
International Journal of Health Studies
ISSN 2423-6594
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
مدير مسئول: دكتر سيدعباس موسوي
سردبير: دكتر حميد كليان مقدم
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 4 + متن »

254.    International Journal of Infection   انگليسي
International Journal of Infection
ISSN 2383-1413
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان
مدير مسئول: دكتر بتول شريفي مود
سردبير: دكتر مسعود صالحي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

255.    International Journal of Information Security   انگليسي
International Journal of Information Security
ISSN 2008-2045
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن رمز ايران
مدير مسئول: محمدرضا عارف
سردبير: پروفسور رسول جليلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

256.    International Journal of Language Testing   انگليسي
International Journal of Language Testing
ISSN 2476-5880
دوفصلنامه آزمون سازي زبان, ارزشيابي و روان سنجي
صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي تابران (تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)
مدير مسئول: دكتر خليل مطلب زاده
سردبير: دكتر پوريا بقايي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

257.    International Journal of Lignocellulosic Products    انگليسي
International Journal of Lignocellulosic Products
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: دكتر علي نجفي نژاد
سردبير: دكتر حسين رسالتي
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

258.    International Journal of Management and Business Research   انگليسي
International Journal of Management and Business Research
ISSN 2228-7019
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
مدير مسئول: دكتر جاسبي
سردبير: دكتر حمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 21 + متن »

259.    International Journal of Management Perspective   انگليسي
International Journal of Management Perspective
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
سردبير: دكتر محمدرضا حميدي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 4 + متن »

260.    International Journal of Management, Accounting and Economics   انگليسي
International Journal of Management, Accounting and Economics
ISSN 2383-2126
ماهنامه مديريت, حسابداري, اقتصاد
صاحب امتياز، مدير مسئول: بهزاد حسن نژاد كاشاني
سردبير: دكتر آذر كفاش پور
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 9 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه آسانسور، پله برقي و بالابر
متن مطالب شماره 53، مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است