|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 575 نشريه  
   
 

 
281.    Iranian Journal of Pharmaceutical Research    انگليسي

Iranian Journal of Pharmaceutical Research
ISSN 1735-0328
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده داروسازي- دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حسين وحيدي
سردبير: دكتر نيما نادري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 64 + متن »

282.    Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics   انگليسي
Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics
ISSN 1735-2657
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر منيژه متوليان
سردبير: دكتر كوثر باقرزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »

283.    Iranian Journal of Plant Physiology   انگليسي
Iranian Journal of Plant Physiology
ISSN 2155-8222
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
مدير مسئول: دكتر مژگان فرزامي سپهر
سردبير: دكتر مه لقا قرباني
محل انتشار: ساوه  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

284.    Iranian Journal of Psychiatry   انگليسي
Iranian Journal of Psychiatry
ISSN 1735-4587
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر شاهين آخوندزاده
سردبير: دكتر محمدرضا محمدي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 + متن »

285.    Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences   انگليسي

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
ISSN 1735-8639
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهران ضرغامي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين شماره 32 + متن »

286.    Iranian Journal of Public Health   انگليسي

Iranian Journal of Public Health
ISSN 2251-6085
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر داريوش دانشور فرهود
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و هفتم شماره 9 + متن »

287.    Iranian Journal of Radiology   انگليسي

Iranian Journal of Radiology
ISSN 1735-1065
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران و انجمن راديولوژي
مدير مسئول: دكتر حسين قناعتي
سردبير: دكتر كريم وصال، دكتر كاوس فيروزنيا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »

288.    Iranian Journal of science and Technology (A: siences)   انگليسي

Iranian Journal of science and Technology (A: siences)
ISSN 1028-6276
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مر
محل انتشار: شيراز   ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 4 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

289.    Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)   انگليسي

Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)
ISSN 2228-6160
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: محمدعلي مسندي شيرازي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 156 + متن »

290.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering   انگليسي

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر طالب بيدختي، سردبير افتخاري: دكتر يعقوبي
ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

291.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering   انگليسي

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
ISSN 2228-6179
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مسندي شيرازي، سردبير افتخاري: دكتر يعقوبي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

292.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering    انگليسي

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
ISSN 2228-6187
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر عريان
سردبير: دكتر يعقوبي، دكتر اقتصاد
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

293.    Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal    انگليسي
Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal
ISSN 2008-2967
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اراك، با همكاري انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران
مدير مسئول: دكتر سيد محمد جماليان
سردبير: دكتر حسن صلحي
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از شماره بهار 91 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

294.    Iranian Journal of Veterinary Medicine   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Medicine
ISSN 2251-8894
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مهدي وجگاني
سردبير: دكتر پرويز شايان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 2 + متن »

295.    Iranian Journal of Veterinary Research   انگليسي

Iranian Journal of Veterinary Research
ISSN 1728-1997
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: معاونت پژوهشي‌ دانشگاه شيراز
سردبير: عزيزاله خداكرم تفتي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 63 + متن »

296.    Iranian Journal of Veterinary Science and Technology   انگليسي

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
ISSN 2008-465X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر ابوالقاسم نقيبي
سردبير: دكتر احمدرضا موثقي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

297.    Iranian Journal of Veterinary Surgery    انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Surgery
ISSN 2008-3033
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحي دامپزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر احمدرضا محمدنيا
سردبير: دكتر سعيد عزيزي
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 + متن »

298.    Iranian Journal of Virology   انگليسي
Iranian Journal of Virology
ISSN 1735-5680
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن ويروس شناسي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمود شمسي شهرآبادي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »

299.    Iranian Journal of Weed Science   انگليسي
Iranian Journal of Weed Science
ISSN 1735-3548
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن علوم علف هاي هرز ايران
مدير مسئول: دكتر حميد رحيميان
سردبير: دكتر حسن عليزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

300.    Iranian polymer journal   انگليسي

Iranian polymer journal
ISSN 1026-1265
ماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: مهدي نكومنش حقيقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يکم شماره 12 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2013 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 702)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است