|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 587 نشريه  
   
 

 
301.    Journal of Algebraic Structures and Their Applications   انگليسي
Journal of Algebraic Structures and Their Applications
ISSN 2382-9761
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه يزد
مدير مسئول: دكتر سعيد عليخاني
سردبير: دكتر محمدعلي ايرانمنش
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

302.    Journal of Analytical Research in Clinical Medicine   انگليسي
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine
ISSN 2345-4970
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر ايوب ملك
سردبير: دكتر چنگيز قلي پور
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

303.    Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances   انگليسي
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances
ISSN 2383-2460
دوفصلنامه علوم انساني (زبان و ادبيات انگليسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مدير مسئول: دكتر احد مهروند
سردبير: دكتر بهرام بهين
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

304.    Journal of Applied Research in Water and Wastewater   
Journal of Applied Research in Water and Wastewater
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه رازي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر علي اكبر زينتي زاده
سردبير: دكتر حسين بنكداري
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين شماره 501 + متن »

305.    Journal of Archives in Military Medicine   انگليسي
Journal of Archives in Military Medicine
ISSN 2345-5071
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر عليرضا خوشدل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

306.    Journal of Basic & Clinical Pathophysiology   انگليسي
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology
ISSN 2322-1895
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: دكتر زهرا كياسالاري
سردبير: دكتر محسن خليلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »
»» اين مجله الكترونيكي بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

307.    Journal of Biostatistics and Epidemiology   انگليسي
Journal of Biostatistics and Epidemiology
ISSN 2383-420X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمود محمودي
سردبير: دكتر حجت زراعتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

308.    Journal of Cardio-Thoracic Medicine    انگليسي
Journal of Cardio-Thoracic Medicine
ISSN 2345-2447
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا باقري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

309.    Journal of Caring Sciences   انگليسي
Journal of Caring Sciences
ISSN 2251-9920
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
مدير مسئول: دكتر وحيد زمان زاده
سردبير: دكتر منيژه سياح ملي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

310.    Journal of Case Reports in Practice    انگليسي
Journal of Case Reports in Practice
ISSN 2322-5041
فصلنامه
صاحب امتياز: محمدباقر اولياء باهمكاري پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني شهيدصدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدباقر اوليا
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

311.    Journal of Clinical and Basic Research    انگليسي
Journal of Clinical and Basic Research
ISSN 2538-3736
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گلستان، معاونت تحقيقات و فناوري
مدير مسئول: دكتر تقي رياحي
سردبير: دكتر عبدالجلال مرجاني
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 2 + متن »

312.    Journal of Computer and Knowledge Engineering   انگليسي
Journal of Computer and Knowledge Engineering
ISSN 5238-5453
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: سيد امين حسيني سنو
سردبير: دكتر محمود نقيب زاده
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال اول شماره 2 + متن »

313.    Journal of Craniomaxillofacial Research   انگليسي
Journal of Craniomaxillofacial Research
ISSN 2345-5489
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمد بيات
سردبير: دكتر حميد محمود هاشمي، امير جلال عباسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 16 + متن »

314.    Journal Of Crop Protection   انگليسي
Journal Of Crop Protection
ISSN 2251-9041
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر علي اصغر طالبي
سردبير: دكتر سعيد محرمي پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

315.    Journal of Current Ophthalmology    انگليسي
Journal of Current Ophthalmology
ISSN 2452-2325
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن چشم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيدحسن هاشمي
سردبير: دكتر خليل قاسمي فلاورجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا شماره زمستان 93 با نام مجله چشم پزشكي ايران (Iranian Journal of Ophthalmology) منتشر شده است.

316.    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects   انگليسي
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
ISSN 2008-210x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز - دانشكده دندانپزشكي
مدير مسئول، سردبير: دكتر ناصر اصل امين آبادي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله از سال ششم بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

317.    Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery   انگليسي
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery
ISSN 2251-7847
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: پروفسور علي خاليقي سيگارودي
سردبير: پروفسور زهرا دليلي
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

318.    Journal of Diabetes and Metabolic Disorders   انگليسي
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders
ISSN 2251-6581
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدباقر لاريجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2011 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

319.    Journal of Disaster and Emergency Research   انگليسي
Journal of Disaster and Emergency Research
ISSN 2588-6150
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول: مسعود ميرزايي
سردبير: دكتر امين صالحي ابرقويي
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال يكم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

320.    Journal of Earth, Environment and Health Sciences   انگليسي
Journal of Earth, Environment and Health Sciences
ISSN 2423-7752
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مدير مسئول: دكتر پيام نجفي
سردبير: دكتر هادي رادنژاد
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 2017 متوقف شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهش هاي گردشگري و توسعه پايدار
متن مطالب شماره 2، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است