|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 574 نشريه  
   
 

 
321.    Journal of Algebraic Systems    انگليسي
Journal of Algebraic Systems
ISSN 2345-5128
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
مدير مسئول: دكتر احمد نزاكتي رضازاده
سردبير: دكتر ابراهيم هاشمي
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

322.    Journal of Analytical Research in Clinical Medicine   انگليسي
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine
ISSN 2345-4970
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر ايوب ملك
سردبير: دكتر چنگيز قلي پور
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

323.    Journal of Applied and Computational Mechanics   انگليسي
Journal of Applied and Computational Mechanics
ISSN 2383-4536
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر كوروش حيدري شيرازي
سردبير: دكتر شاپور مرادي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

324.    Journal of Applied Biotechnology Reports   انگليسي
Journal of Applied Biotechnology Reports
ISSN 2423-5784
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي محمد لطيفي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

325.    Journal of Applied Chemical Research   انگليسي
Journal of Applied Chemical Research
ISSN 2008-3815
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدير مسئول: دكتر عباس احمدي
سردبير: دكتر علي محمودي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 3 »

326.    Journal Of Applied Fluid Mechanics   انگليسي

Journal Of Applied Fluid Mechanics
ISSN 1735-3572
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن فيزيك ايران - دانشگاه صنعتي اصفهان
مدير مسئول: پروفسور ابراهيم شيراني
سردبير: پروفسور ابراهيم شيراني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 5 + متن »

327.    Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis    انگليسي
Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis
ISSN 2383-2460
دوفصلنامه علوم انساني (زبان و ادبيات انگليسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مدير مسئول: دكتر احد مهروند
سردبير: دكتر بهرام بهين
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

328.    Journal of Applied Research on Industrial Engineering   انگليسي
Journal of Applied Research on Industrial Engineering
ISSN 2538-5100
فصلنامه
صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي آيندگان
مدير مسئول: دكتر سيد اسماعيل نجفي
سردبير: دكتر هادي شيرويه زاد
محل انتشار: تنكابن   ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

329.    Journal of Archives in Military Medicine   انگليسي
Journal of Archives in Military Medicine
ISSN 2345-5071
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر عليرضا خوشدل
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

330.    Journal of Arthropod-Borne Diseases    انگليسي

Journal of Arthropod-Borne Diseases
ISSN 2322-1984
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا يعقوبي ارشادي
سردبير: دكتر حسن وطن دوست
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 2 + متن »

331.    Journal of Artificial Intelligence and Data Mining   انگليسي
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
ISSN 2322-5211
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
سردبير: دكتر حميد حسن پور
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

332.    Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering   انگليسي
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
ISSN 2345-4652
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر
مدير مسئول: دكتر محمداسماعيل اكبري
سردبير: علي رستمي
محل انتشار: اهر  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 19 + متن »

333.    Journal of Basic & Clinical Pathophysiology   انگليسي
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology
ISSN 2322-1895
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: زهرا كياسالاري
سردبير: دكتر محسن خليلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
»» اين مجله الكترونيكي بصورت الكترونيكي منتشر مي شود .

334.    Journal of Biodiversity and Ecological Sciences   انگليسي
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences
ISSN 2008-9287
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشكاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
مدير مسئول: دكتر كيوان صائب
سردبير: دكتر سيد محسن حسيني
محل انتشار: تنكابن  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »
»» از سال 2015 تا كنون شماره جديدي از اين مجله منتشر نشده است.

335.    Journal of Biomedical Physics & Engineering   انگليسي
Journal of Biomedical Physics & Engineering
ISSN 2251-7200
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر مهدي زاده
سردبير: دكتر وصال
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

336.    Journal of Biostatistics and Epidemiology   انگليسي
Journal of Biostatistics and Epidemiology
ISSN 2383-420X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمود محمودي
سردبير: دكتر حجت زراعتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

337.    Journal of Cardio-Thoracic Medicine    انگليسي
Journal of Cardio-Thoracic Medicine
ISSN 2345-2447
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا باقري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

338.    Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research   انگليسي
Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research
ISSN 2008-5117
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر عليرضا يعقوبي
سردبير: دكتر مسعود پزشكيان، دكتر صمد غفاري
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

339.    Journal of Caring Sciences   انگليسي
Journal of Caring Sciences
ISSN 2251-9920
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
مدير مسئول: دكتر وحيد زمان زاده
سردبير: دكتر منيژه سياح ملي
محل انتشار: تبريز   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

340.    Journal of Case Reports in Practice    انگليسي
Journal of Case Reports in Practice
ISSN 2322-5041
فصلنامه
صاحب امتياز: دكتر محمدباقر اولياء باهمكاري پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني شهيدصدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدباقر اولياء
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه دستاوردهاي نوين در مطالعات علوم انساني
متن مطالب شماره 3، مرداد 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است