|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 592 نشريه  
   
 

 
321.    Journal of gas Technology   انگليسي
Journal of gas Technology
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي گاز ايران
مدير مسئول: دكتر علي وطني
سردبير: دكتر محمدرضا اميدخواه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

322.    Journal of Global Entrepreneurship Research   انگليسي
Journal of Global Entrepreneurship Research
ISSN 2228-7566
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيد مصطفي رضوي
سردبير: دكتر نظام الدين فقيه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت مجله ادواري منتشر نمي شود، براي مشاهده مقالات به سايت اختصاصي آن مراجعه كنيد.

323.    Iranian Journal of Health Sciences    انگليسي
Iranian Journal of Health Sciences
ISSN 2322-553X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر احمدعلي عنايتي
سردبير: دكتر قاسم عابدي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

324.    Journal of Heat and Mass Transfer Research   انگليسي
Journal of Heat and Mass Transfer Research
ISSN 2345-508X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: محمد صادق ولي پور
سردبير: سيف الله سعدالدين
محل انتشار: سمنان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

325.    Journal of Herbmed Pharmacology   انگليسي
Journal of Herbmed Pharmacology
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر محمود رفيعيان
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

326.    Journal of Hyperstructures   انگليسي
Journal of Hyperstructures
ISSN 2251-8436
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه محقق اردبيلي
مدير مسئول: دكتر مسعود گنجي
سردبير: دكتر علي تقوي جلودار
محل انتشار: اردبيل  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

327.    Journal of Industrial Engineering and Management Studies   انگليسي
Journal of Industrial Engineering and Management Studies
ISSN 2476-308X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز مطالعات مديريت ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر ميرمهدي سيداصفهاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

328.    Journal of Insect Biodiversity and Systematics    انگليسي
Journal of Insect Biodiversity and Systematics
ISSN 2423-8112
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن حشره شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر احد صحراگرد
سردبير: دكتر علي اصغر طالبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

329.    Journal of Kermansha University of Medical Sciences   انگليسي
Journal of Kermansha University of Medical Sciences
ISSN 2251-9068
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر يحيي پاسدار
سردبير: دكتر عليرضا جانبخش
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و سوم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 90 با عنوان بهبود منتشر شده است و از ابتداي سال 95 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

330.    Journal of Language and Translation   انگليسي
Journal of Language and Translation
ISSN 2008-8590
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر احمد محسني
سردبير: دكتر حميد مرعشي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

331.    Journal of Mahani Mathematical Research Center   انگليسي
Journal of Mahani Mathematical Research Center
ISSN 2251-7952
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول: دكتر نصرت الله شجره پور صلواتي
سردبير: دكتر محمدرضا مولايي، سردبير افتخاري: مهدي رجبعلي پور
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

332.    Journal of Mathematical Nanoscience   انگليسي
Journal of Mathematical Nanoscience
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول، سردبير: دكتر مجتبي قرباني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

333.    Journal of Medical Ethics and History of Medicine   انگليسي
Journal of Medical Ethics and History of Medicine
ISSN 2008-0387
سالنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدباقر لاريجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

334.    Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases    انگليسي
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
ISSN 2345-5349
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سياوشي
سردبير: دكتر سعيدرضا نداف
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

335.    Journal of Medicinal Plants and By-products   انگليسي
Journal of Medicinal Plants and By-products
ISSN 2322-1399
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن گياهان دارويي ايران
مدير مسئول: دكتر كامكار جايمند
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

336.    Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis    انگليسي
Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis
ISSN 2383-0522
فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي, علوم آزمايشگاهي
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
سردبير: دكتر عبدالامير علامه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 2016 متوقف شده است.

337.    Journal of Money & Economy   انگليسي
Journal of Money & Economy
ISSN 1735-1057
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي شرزه اي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »

338.    Journal of nephropathology   انگليسي
Journal of nephropathology
ISSN 2251-8363
فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن پيشگيري نفروپاتي ديابتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر حميد نصري
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

339.    Journal of Nutrition and Food Security   انگليسي
Journal of Nutrition and Food Security
ISSN 2476-7417
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر حسن مظفري خسروي
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

340.    Journal of Nutritional Sciences and Dietetics   انگليسي
Journal of Nutritional Sciences and Dietetics
ISSN 2383-4218
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر فريدون سياسي
سردبير: دكتر سيدابوالقاسم جزايري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم دامي ايران
متن مطالب شماره 4 (پياپي 4904)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است