|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 575 نشريه  
   
 

 
21.    Anesthesiology and Pain Medicine   انگليسي
Anesthesiology and Pain Medicine
ISSN 2228-7523
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فرناد ايماني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 38 + متن »

22.    Annals of Colorectal Research   انگليسي
Annals of Colorectal Research
ISSN 2322-5262
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمدهادي ايمانه
سردبير: دكتر كامران باقري لنكراني
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

23.    Annals of Functional Analysis    انگليسي

Annals of Functional Analysis
ISSN 2008-8752
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: گروه پژوهشي رياضي طوسي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد صال مصلحيان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 »

24.    Annals of Military and Health Sciences Research   انگليسي
Annals of Military and Health Sciences Research
ISSN 2383-1960
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر ايرج ميرزايي ديزگاه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پانزدهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 1392 به زبان فارسي و با نام مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ارتش منتشر شده است.

25.    Apadana Journal of clinical Research   انگليسي
Apadana Journal of clinical Research
ISSN 2251-810X
دوفصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر نادر ساكي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »
»» توقف انتشار

26.    applied food biotechnology   انگليسي
applied food biotechnology
ISSN 2345-5357
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر هدايت حسيني
سردبير: دكتر كيانوش خسروي داراني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

27.    Applied Research Journal   انگليسي
Applied Research Journal
ISSN 2423-4796
ماهنامه فني و مهندسي
صاحب امتياز: مهندس حسين فراهاني
سردبير: مهندس حسين فراهاني
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود .

28.    Applied Research on English Language   انگليسي
Applied Research on English Language
ISSN 2252-0198
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر منصور توكلي
سردبير: دكتر سعيد كتابي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

29.    Archives of Anesthesiology and Critical Care   انگليسي
Archives of Anesthesiology and Critical Care
ISSN 2423-5849
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر زاهد حسين خان
سردبير: دكتر اتابك نجفي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

30.    Archives of Bone and Joint Surgery    انگليسي
Archives of Bone and Joint Surgery
ISSN 2345-4644
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
سردبير: دكتر محمد حسين ابراهيم زاده
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

31.    Archives of Breast Cancer   انگليسي
Archives of Breast Cancer
ISSN 2383-0425
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمد كاوياني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

32.    Archives Of Cardiovascular Imaging   انگليسي
Archives Of Cardiovascular Imaging
ISSN 2322-5327
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن تحقيقات اكو كارديوگرافي ايران
مدير مسئول: دكتر زهرا اجاقي حقيقي
سردبير: دكتر آنيتا صادق پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

33.    Archives of Clinical Infectious Diseases   انگليسي
Archives of Clinical Infectious Diseases
ISSN 1735-5109
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات بيمايهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر داوود يادگاري نيا
سردبير: دكتر مسعود مرداني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 + متن »
»» اين مجله تا شماره يك سال هفتم با نام فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري (Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases) منتشر شده است.

34.    Archives of Hygiene Sciences    انگليسي
Archives of Hygiene Sciences
ISSN 2322-4916
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي قم
مدير مسئول: دكتر سيدشمس الدين حجازي
سردبير: دكتر احمدرضا ياري
محل انتشار: قم   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

35.    Archives of Iranian Medicine   انگليسي

Archives of Iranian Medicine
ISSN 1029-2977
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر ايرج فاضل
سردبير: دكتر رضا ملك زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يكم شماره 8 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود .

36.    Archives of Medical Laboratory Sciences   انگليسي
Archives of Medical Laboratory Sciences
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي جامعه آزمايشگاه - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمد وجگاني
سردبير: دكتر حوريه سليمان جاهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

37.    Archives of Neuroscience   انگليسي

Archives of Neuroscience
ISSN 2322-5769
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان امام خميني، مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي
مدير مسئول: سيد حسن امامي رضوي
سردبير: دكتر مجيد سميعي، دكتر زاهد حسين خان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

38.    Archives Of Occupational Health    انگليسي
Archives Of Occupational Health
ISSN 2588-3070
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدجواد زارع
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »

39.    Archives of Pediatric Infectious Diseases   انگليسي

Archives of Pediatric Infectious Diseases
ISSN 2322-1828
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
سردبير: دكتر صديقه رفيعي طباطبايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

40.    Archives of Razi Institute   انگليسي

Archives of Razi Institute
ISSN 0365-3439
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
مدير مسئول: دكتر علي اسحاقي
سردبير: دكتر رسول مدني
محل انتشار: كرج   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتاد و سوم شماره 2 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي علوم آزمايشگاهي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 503)، Aug 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است