|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 574 نشريه  
   
 

 
381.    Journal of Global Entrepreneurship Research   انگليسي
Journal of Global Entrepreneurship Research
ISSN 2228-7566
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيد مصطفي رضوي
سردبير: دكتر نظام الدين فقيه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت مجله ادواري منتشر نمي شود، براي مشاهده مقالات به سايت اختصاصي آن مراجعه كنيد.

382.    Journal of Health Policy and Sustainable Health   انگليسي
Journal of Health Policy and Sustainable Health
ISSN 2322-4533
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر علي مهرابي توانا
سردبير: دكتر قادر غني زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 2 + متن »

383.    Journal of Health Sciences and Surveillance System   انگليسي
Journal of Health Sciences and Surveillance System
ISSN 2345-2218
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر فريبا مرادي
سردبير: دكتر كوروش عزيزي، قائم مقام سردبير: دكتر جعفر مومن بالله فرد
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

384.    Journal of Health Sciences and Technology   انگليسي
Journal of Health Sciences and Technology
ISSN 2588-4212
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر محمدرضا ميري
سردبير: دكتر بهنام باريك بين
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين سال اول شماره 4 + متن »

385.    Journal of Hearing Sciences and Otolaryngology   انگليسي
Journal of Hearing Sciences and Otolaryngology
ISSN 2423-6810
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي درماني شهيد بهشتي - دانشكده توانبخشي
مدير مسئول: دكتر علي اصغر پيوندي
سردبير: دكتر بيژن نقيب زاده
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

386.    Journal of Heat and Mass Transfer Research   انگليسي
Journal of Heat and Mass Transfer Research
ISSN 2345-508X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: محمد صادق ولي پور
سردبير: سيف الله سعدالدين
محل انتشار: سمنان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

387.    Journal of Herbmed Pharmacology   انگليسي
Journal of Herbmed Pharmacology
ISSN 2345-5004
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر محمود رفيعيان كوپايي
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

388.    Journal of Holistic Nursing and Midwifery   انگليسي
Journal of Holistic Nursing and Midwifery
ISSN 2251-8460
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گيلان
مدير مسئول: سيده نوشاز ميرحق جو
سردبير: دكتر صديقه پاك سرشت
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 89 + متن »
»» اين نشريه از شماره 83 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

389.    Journal of Human, Environment and Health Promotion   انگليسي
Journal of Human, Environment and Health Promotion
ISSN 2476-5481
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
مدير مسئول: دكتر پرويز قزلباش
سردبير: دكتر محمدرضا مهراسبي
محل انتشار: زنجان  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

390.    Journal of Hydraulic Structures    انگليسي
Journal of Hydraulic Structures
ISSN 2345-413X
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر سيدمحمد اشرفي
سردبير: دكتر علي حقيقي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

391.    Journal of Hyperstructures   انگليسي
Journal of Hyperstructures
ISSN 2251-8436
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه محقق اردبيلي
مدير مسئول: دكتر مسعود گنجي
سردبير: دكتر علي تقوي جلودار
محل انتشار: اردبيل  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

392.    Journal of Industrial and Systems Engineering   انگليسي
Journal of Industrial and Systems Engineering
ISSN 1735-8272
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي صنايع ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا امين ناصري
سردبير: دكتر احمد ماكويي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 + متن »

393.    Journal of Industrial Engineering and Management Studies   انگليسي
Journal of Industrial Engineering and Management Studies
ISSN 2476-308X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز مطالعات مديريت ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر ميرمهدي سيداصفهاني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

394.    Journal Of Industrial Engineering International   انگليسي
Journal Of Industrial Engineering International
ISSN 1735-5702
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
سردبير: دكتر صديقه رييسي، دكتر رسول نورالسنا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

395.    Journal of Information Systems and Telecommunication    انگليسي
Journal of Information Systems and Telecommunication
ISSN 2322-1437
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: مهندس جبيب‌ الله اصغري
سردبير: دكتر مسعود شفيعي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 21 + متن »

396.    Journal of Injury and Violence Research   انگليسي
Journal of Injury and Violence Research
ISSN 2008-2053
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر بابك ايزدي
سردبير: دكتر محمود رضا مرادي
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

397.    Journal of Insect Biodiversity and Systematics    انگليسي
Journal of Insect Biodiversity and Systematics
ISSN 2423-8112
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن حشره شناسي ايران با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر احد صحراگرد
سردبير: دكتر علي اصغر طالبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

398.    Journal of Iranian Distance Education   انگليسي
Journal of Iranian Distance Education
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر نازيلا خطيب زنجاني
سردبير: دكتر عيسي ابراهيم زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

399.    Journal of Iranian Statistical Society   انگليسي
Journal of Iranian Statistical Society
ISSN 1726-4057
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن آمار ايران
مدير مسئول: احمد پارسيان
سردبير: محمدقاسم وحيدي اصل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفدهم شماره 2 + متن »

400.    Journal of Islamic Dental Association of IRAN   انگليسي
Journal of Islamic Dental Association of IRAN
ISSN 1024-6428
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: جامعه اسلامي دندانپزشكان
مدير مسئول: دكتر محمدصادق آخوندي
سردبير: دكتر مسعود فلاحي نژاد قاجاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي ام شماره 2 + متن »
»» اين نشريه از سال 2016 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مكانيك سيالات و آيروديناميك
متن مطالب شماره 1 (پياپي 701)، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است