|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 586 نشريه  
   
 

 
401.    Journal of Medical Signals and Sensors   انگليسي
Journal of Medical Signals and Sensors
ISSN 2228-7477
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر عليرضا مهري دهنوي
سردبير: دكتر حسين رباني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

402.    Men s Health Journal   انگليسي
Men s Health Journal
سالنامه پزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدجليل حسيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

403.    Message of Thaqalayn    انگليسي
Message of Thaqalayn
ISSN 2045-1040
فصلنامه
سردبير: دكتر محمدعلي شمالي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 1 »

404.    Middle East Journal of Cancer   انگليسي
Middle East Journal of Cancer
ISSN 2008-6709
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر عبدالرسول طالعي
سردبير: دكتر فرهاد هنجني
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »

405.    Middle East Journal of Digestive Diseases   انگليسي
Middle East Journal of Digestive Diseases
ISSN 2008-5249
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران
مدير مسئول: دكتر محمدهادي ايمانيه
سردبير: رضا ملك زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

406.    Journal of Midwifery & Reproductive health    انگليسي
Journal of Midwifery & Reproductive health
ISSN 2345-4792
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر طلعت خديوزاده
سردبير: دكتر رباب لطيف نژاد رودسري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

407.    Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences   انگليسي
Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences
ISSN 2251-7022
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر عبدالرضا پازوكي، جوزه اسچياپا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

408.    International Journal of Mining & Geo-Engineering    انگليسي
International Journal of Mining & Geo-Engineering
ISSN 2345-6930
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پرديس فني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر عباس مجدي
سردبير: دكتر فرامرز دولتي اردجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاه و دوم شماره 2 + متن »

409.    Journal of Mining and Environement   انگليسي
Journal of Mining and Environement
ISSN 2251-8592
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
مدير مسئول: پروفسور فرهنگ سرشكي
سردبير: پروفسور محمد عطايي
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

410.    Modern Banking   انگليسي
Modern Banking
ISSN 2383-4293
سالنامه بانكداري الكترونيك
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر سيد محسن هاشمي
سردبير: دكتر عميد خطيبي بردسيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 »

411.    Modern Care Journal    انگليسي
Modern Care Journal
ISSN 2228-6918
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر غلامحسين محمودي راد
سردبير: دكتر مسعود ضيايي
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين شماره 60 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال ششم با عنوان مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه بيرجند منتشر شده است و همچنين مجله از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

412.    Journal of Modern Rehabilitation   انگليسي
Journal of Modern Rehabilitation
ISSN 2008-2576
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمد رضا هاديان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 45 + متن »
»» اين مجله از سال دهم بصورت انگليسي منتشر مي شود.

413.    International Journal of Molecular and Clinical Microbiology   انگليسي
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
ISSN 2008-9171
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
مدير مسئول: دكتر آيت الله نصرالهي عمران
سردبير: دكتر فرهاد مشايخي
محل انتشار: تنكابن  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

414.    Molecular Biology Research Communications    انگليسي
Molecular Biology Research Communications
ISSN 2322-181X
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر قاسم حبيب آگهي
سردبير: دكتر مصطفي سعادت
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 3 + متن »

415.    Multidisciplinary Cancer Investigation   انگليسي
Multidisciplinary Cancer Investigation
ISSN 2476-4922
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده سرطان پستان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول، سردبير: دكتر كيوان مجيدزاده اردبيلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »

416.    Multidisciplinary Cardiovascular Annals   انگليسي
Multidisciplinary Cardiovascular Annals
ISSN 2008-2290
سالنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان قلب ايران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي يوسف نيا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال 2013 با نام Iranian Journal of Cardiac Surgery منتشر شده است.

417.    International Journal of Musculoskeletal Pain prevention   انگليسي
International Journal of Musculoskeletal Pain prevention
ISSN 2476-5279
فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول، سردبير: دكتر صديقه السادات طوافيان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 »

418.    Mycologia Iranica   انگليسي
Mycologia Iranica
ISSN 2382-9664
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن قارچ شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر رسول زارع
سردبير: دكتر محمد جوان نيكخواه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

419.    International Journal of Nano Dimension    انگليسي
International Journal of Nano Dimension
ISSN 2008-8868
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
مدير مسئول: دكتر بابك صادقي
سردبير: دكتر خليل پورشمسيان
محل انتشار: تنكابن  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

420.    International Nano Letters   انگليسي
International Nano Letters
ISSN 2008-9295
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2014 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم و مهندسي سطح ايران
متن مطالب شماره 37، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است