|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 574 نشريه  
   
 

 
401.    Journal of Kerman University of Medical Sciences   انگليسي
Journal of Kerman University of Medical Sciences
ISSN 1023-9510
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني كرمان
مدير مسئول: دكتر محمد حسين داعي پاريزي
سردبير: دكتر احمد غلامحسينيان
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و پنجم شماره 2 + متن »
»» اين مجله از سال 2017 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

402.    Journal of Kermansha University of Medical Sciences   انگليسي
Journal of Kermansha University of Medical Sciences
ISSN 2251-9068
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر يحيي پاسدار
سردبير: دكتر عليرضا جانبخش
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و دوم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 90 با عنوان بهبود منتشر شده است و از ابتداي سال 95 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

403.    Journal of Language and Translation   انگليسي
Journal of Language and Translation
ISSN 2008-8590
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر احمد محسني
سردبير: دكتر حميد مرعشي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

404.    Journal of Lasers in Medical Sciences   انگليسي
Journal of Lasers in Medical Sciences
ISSN 2008-9783
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات كاربردي ليرز در علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رزاقي
سردبير: دكتر آرش محمدي توفيق
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

405.    Journal of Livestock Science and Technology   انگليسي
Journal of Livestock Science and Technology
ISSN 2322-3553
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول: دكتر اميد دياني
سردبير: دكتر محمد جواد ضميري
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

406.    Journal of Mahani Mathematical Research Center   انگليسي
Journal of Mahani Mathematical Research Center
ISSN 2251-7952
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول: دكتر نصرت اله شجره پور صلواتي
سردبير: دكتر محمدرضا مولايي، سردبير افتخاري: دكتر مهدي رجبعلي پور
محل انتشار: كرمان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

407.    Journal of Mathematical Modeling    انگليسي
Journal of Mathematical Modeling
ISSN 2345-394X
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر فرشيد مهردوست
سردبير: دكتر داوود خجسته
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

408.    Journal of Mathematical Nanoscience   انگليسي
Journal of Mathematical Nanoscience
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول، سردبير: دكتر مجتبي قرباني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

409.    Journal of Medical Bacteriology   انگليسي
Journal of Medical Bacteriology
ISSN 2251-8649
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عبدالعزيز رستگاري لاري
سردبير: دكتر محمدرضا پورشفيعي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

410.    Journal of Medical Education   انگليسي
Journal of Medical Education
ISSN 1735-3998
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حبيب الله پيروي
سردبير: دكتر شهرام يزداني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 47 + متن »

411.    Journal of Medical Ethics and History of Medicine   انگليسي
Journal of Medical Ethics and History of Medicine
ISSN 2008-0387
سالنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر باقر لاريجاني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

412.    Journal of Medical Hypotheses and Ideas   انگليسي
Journal of Medical Hypotheses and Ideas
ISSN 2251-7294
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر باقر لاريجاني
سردبير: دكتر محمدحسين عبداللهي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »
»» توقف انتشار

413.    Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases    انگليسي
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
ISSN 2345-5349
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سياوشي
سردبير: دكتر سعيد رضا نداف
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

414.    Journal of Medical Physiology   انگليسي
Journal of Medical Physiology
ISSN 2538-2322
دوفصلنامه
صاحب امتياز: مركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر فريناز نصيري نژاد
سردبير: دكتر فريناز نصيري نژاد، جانشين سردبير: دكتر محمود يوسفي فرد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

415.    Journal of Medical Signals and Sensors   انگليسي
Journal of Medical Signals and Sensors
ISSN 2228-7477
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر عليرضا مهري دهنوي
سردبير: دكتر حسين رباني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

416.    Journal of Medicinal Plants and By-products   انگليسي
Journal of Medicinal Plants and By-products
ISSN 2322-1399
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن گياهان دارويي ايران
مدير مسئول: كامكار جايمند
سردبير: محمدباقر رضايي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

417.    Journal of Midwifery & Reproductive health    انگليسي
Journal of Midwifery & Reproductive health
ISSN 2345-4792
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر طلعت خديوزاده
سردبير: دكتر رباب لطيف نژاد رودسري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

418.    Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences   انگليسي
Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences
ISSN 2251-7022
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر عبدالرضا پازوكي، دكتر جوزه اسچياپا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

419.    Journal of Mining and Environement   انگليسي
Journal of Mining and Environement
ISSN 2251-8592
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
مدير مسئول: پروفسور فرهنگ سرشكي
سردبير: پروفسور محمد عطايي
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

420.    Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production    انگليسي
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
ISSN 2345-5993
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مدير مسئول: دكتر مهران مرادي
سردبير: دكتر محسن حامدي
محل انتشار: نجف آباد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از سال 2014 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تاريخ پژوهي
متن مطالب شماره 72، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است