|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 561 نشريه  
   
 

 
461.    Iranian Journal of Plant Physiology   انگليسي
Iranian Journal of Plant Physiology
ISSN 2155-8222
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
مدير مسئول: دكتر مژگان فرزامي سپهر
سردبير: دكتر مه لقا قرباني
محل انتشار: ساوه  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

462.    Journal of Plant Physiology and Breeding   انگليسي
Journal of Plant Physiology and Breeding
ISSN 2008-5168
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر مصطفي ولي زاده
سردبير: دكتر محمد مقدم واحد
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

463.    International Journal of Plant Production    انگليسي
International Journal of Plant Production
ISSN 1735-6814
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: دكتر علي نجفي نژاد
سردبير: دكتر افشين سلطاني
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 44 »
»» نمايه متن كامل اين نشريه در سايت مگيران از سال 2018 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

464.    World Journal of Plastic Surgery    انگليسي
World Journal of Plastic Surgery
ISSN 2228-7914
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر علي منافي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

465.    Podoces   انگليسي
Podoces
ISSN 1735-6725
دوفصلنامه
مدير مسئول: دكتر ساسان فريدوني
سردبير: دكتر ابوالقاسم خالقي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »

466.    Pollution   انگليسي
Pollution
ISSN 2383-451X
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مجتبي اردستاني
سردبير: دكتر عبدالرضا كرباسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

467.    Iranian polymer journal   انگليسي
Iranian polymer journal
ISSN 1026-1265
ماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: دكتر مهدي نكومنش حقيقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يکم شماره 12 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2013 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

468.    Polyolefins Journal   انگليسي
Polyolefins Journal
ISSN 2322-2212
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: دكتر مهدي نكومنش حقيقي
سردبير: دكتر عباس رضوي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

469.    Poultry Science Journal    انگليسي
Poultry Science Journal
ISSN 2345-6604
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: دكتر علي نجفي نژاد
سردبير: دكتر سعيد زره داران
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

470.    Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal   انگليسي
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal
ISSN 2476-5694
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان
مدير مسئول: دكتر عليرضا بيگلري
سردبير: دكتر ميترا پيامي بوساري
محل انتشار: زنجان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه از سال 2017 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

471.    International Journal of Preventive Medicine   انگليسي
International Journal of Preventive Medicine
ISSN 2008-7802
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر محمدحسن امامي
سردبير: دكتر رويا كليشادي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 90 »

472.    Progress in Biological Sciences    انگليسي
Progress in Biological Sciences
ISSN 1016-1058
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر بهنام زينالي
سردبير: دكتر شاهين زارع
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

473.    Progress in Color, Colorants and Coatings   انگليسي
Progress in Color, Colorants and Coatings
ISSN 2008-2134
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ
مدير مسئول: دكتر زهرا رنجبر
سردبير: دكتر فرحناز نورمحمديان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »

474.    Iranian Journal of Psychiatry   انگليسي
Iranian Journal of Psychiatry
ISSN 1735-4587
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر شاهين آخوندزاده
سردبير: دكتر محمدرضا محمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 + متن »

475.    Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences   انگليسي
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
ISSN 1735-8639
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهران ضرغامي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين شماره 33 + متن »

476.    International Journal of Psychology   انگليسي
International Journal of Psychology
ISSN 2008-1251
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن روانشناسي ايران
مدير مسئول: دكتر رضا زماني
سردبير: دكتر حسين شكركن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

477.    Iranian Journal of Public Health   انگليسي
Iranian Journal of Public Health
ISSN 2251-6085
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر داريوش دانشور فرهود
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و هفتم شماره 11 + متن »

478.    Pure Life   فارسي - عربي - فرانسه
Pure Life
فصلنامه مطالعات اسلامي
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه - دانشگاه مجازي المصطفي (ص)
مدير مسئول: حجت الاسلام محسن قنبري آلانق
سردبير: دكتر عابدين سياحت اسفندياري
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 13 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

479.    Journal of Quality Engineering and Production Optimization   انگليسي
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
ISSN 2423-3781
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: حميدرضا نويدي
سردبير: دكتر مهدي بشيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

480.    International Journal of Radiation Research   انگليسي
International Journal of Radiation Research
ISSN 2322-3243
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: موسسه پرتو پزشكي نوين
مدير مسئول، سردبير: دكتر حسين مزداراني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 3 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه شيعه شناسي
متن مطالب شماره 59، پاييز 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است