|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 574 نشريه  
   
 

 
461.    Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences   انگليسي
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences
ISSN 2322-1232
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر رضا خدارحيمي
سردبير: دكتر غلامرضا بهرامي
محل انتشار: كرمانشاه   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

462.    journal of research & health   انگليسي
journal of research & health
ISSN 2423-5717
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گناباد
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهدي مشكي
محل انتشار: گناباد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از سال 2016 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

463.    Journal of Research Development in Nursing and Midwifery   انگليسي
Journal of Research Development in Nursing and Midwifery
ISSN 1735-868X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
مدير مسئول: دكتر خديجه يزدي
سردبير: دكتر غلام رضا محمودي
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »

464.    Journal of Research in Applied Linguistics   انگليسي
Journal of Research in Applied Linguistics
ISSN 2345-3303
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: سيد رحيم موسوي نيا
سردبير: عليرضا جليلي فر
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 2011 با نام فصلنامه مطالعات كاربردي زبان منتشر شده است.

465.    Journal of Research in Health Sciences    انگليسي
Journal of Research in Health Sciences
ISSN 2228-7795
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده بهداشت
مدير مسئول: پروفسور غلامحسين صدري
سردبير: پروفسور حسين محجوب
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 2 + متن »

466.    Journal of Research in Medical Sciences   انگليسي

Journal of Research in Medical Sciences
ISSN 1735-7136
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر مهدي نعمت بخش
سردبير: دكتر مژگان مرتضوي نجف آبادي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 165 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

467.    Journal of Research on History of Medicine   انگليسي
Journal of Research on History of Medicine
ISSN 2251-886X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر غلامرضا حاتم
سردبير: دكتر عليرضا مهديزاده
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

468.    Journal of Ruminants Health Research   انگليسي
Journal of Ruminants Health Research
ISSN 2008-4994
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر مسعود قربانپورنجف آبادي
سردبير: دكتر محمدرحيم حاجي حاجيكلائي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

469.    Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran    انگليسي

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
ISSN 1016-1104
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدرضا نوري دلوئي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و نهم شماره 4 + متن »

470.    Journal of Seismology and Earthquake Engineering    انگليسي
Journal of Seismology and Earthquake Engineering
ISSN 1735-1669
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
مدير مسئول: دكتر محمد كاظم جعفري
سردبير: دكتر محسن غفاري آشتياني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال نوزدهم شماره 2 + متن »

471.    Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering   انگليسي
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
ISSN 2008-4927
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
مدير مسئول: دكتر حسن خادمي زاده
سردبير: دكتر داوود طغرائي
محل انتشار: خميني شهر  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه تا شماره بهار 96 با نام فصلنامه مهندسي مكانيك جامدات منتشر شده است و از شماره دوم سال دهم بصورت انگليسي منتشر مي شود .

472.    Journal of Skin and Leshmaniasis   انگليسي
Journal of Skin and Leshmaniasis
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
سردبير: دكتر محمد علي نيلفروش زاده
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 1 + متن »
»» توقف انتشار

473.    Journal of Sleep Sciences   انگليسي
Journal of Sleep Sciences
ISSN 2476-2938
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مدير مسئول، سردبير: خسرو صادق نيت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »

474.    Journal of Solid Mechanics   انگليسي
Journal of Solid Mechanics
ISSN 2008-3505
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر سيد محمدمهدي نجفي زاده
سردبير: دكتر محمد شرعيات
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

475.    Journal of Statistical Research of Iran   انگليسي
Journal of Statistical Research of Iran
ISSN 1735-1294
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: پژوهشكده‌ي آمار، مركز آمار ايران
مدير مسئول: حميدرضا نواب پور
سردبير: نادر نعمت اللهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 2 »

476.    Journal of Surgery and Trauma   انگليسي
Journal of Surgery and Trauma
ISSN 2345-4873
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر احمد آموزشي
سردبير: دكتر مهران هيرادفر
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

477.    Journal of Teaching Language Skills   انگليسي
Journal of Teaching Language Skills
ISSN 2008-8191
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سيد مجتبي زبرجد
سردبير: دكتر رحمان صحراگرد
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 88 + متن »

478.    Journal of Textiles and Polymers    انگليسي
Journal of Textiles and Polymers
ISSN 2322-5203
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علوم و فناوري مهندسي نساجي
مدير مسئول: علي اصغر اصغريان جدي
سردبير: دكتر محمد كريمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

479.    Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)   انگليسي

Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)
ISSN 1735-207x
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: پروفسور علي اكبر صبوري
سردبير: پروفسور مجتبي شمسي پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 30 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

480.    Journal of the Structural Engineering and Geotechnics    انگليسي
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
مدير مسئول: دكتر مهران رزاقي
سردبير: دكتر فريبرز ناطقي
محل انتشار: قزوين  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي مشاوره
متن مطالب شماره 66، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است