|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 574 نشريه  
   
 

 
501.    Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal   انگليسي
Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal
ISSN 2322-3219
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو سرطان خاورميانه دپارتمان چشم پزشكي
مدير مسئول: دكتر فاطمه حيدري
سردبير: دكتر رضا قره باغي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

502.    Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran   انگليسي
Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran
ISSN 1016-1430
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر محمد فرهادي
سردبير: دكتر مازيار مرادي لاكه، دكتر حميد برادران
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و دوم شماره 1 + متن »

503.    Medical Laboratory Journal   انگليسي
Medical Laboratory Journal
ISSN 2538-4449
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گلستان - دانشكده پيراپزشكي
مدير مسئول: دكتر عليرضا احمدي
سردبير: دكتر حميدرضا جوشقاني
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه از شماره 3 سال 4 به زبان انگليسي و بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

504.    Message of Thaqalayn    انگليسي
Message of Thaqalayn
ISSN 2045-1040
فصلنامه
سردبير: دكتر محمدعلي شمالي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال هفدهم شماره 3 + متن »

505.    Middle East Journal of Cancer   انگليسي
Middle East Journal of Cancer
ISSN 2008-6709
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر عبدالرسول طالعي
سردبير: دكتر فرهاد هنجني
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 + متن »

506.    Middle East Journal of Digestive Diseases   انگليسي
Middle East Journal of Digestive Diseases
ISSN 2008-5249
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران
مدير مسئول: دكتر محمد هادي ايمانيه
سردبير: دكتر رضا ملك زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 3 + متن »     اشتراک»

507.    Modern Banking   انگليسي
Modern Banking
ISSN 2383-4293
سالنامه بانكداري الكترونيك
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر سيد محسن هاشمي
سردبير: دكتر عميد خطيبي بردسيري
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 »

508.    Modern Care Journal    انگليسي
Modern Care Journal
ISSN 2228-6918
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر غلامحسين محمودي راد
سردبير: دكتر مسعود ضيايي
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين شماره 58 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال ششم با عنوان مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه بيرجند منتشر شده است و همچنين مجله از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

509.    Molecular Biology Research Communications    انگليسي
Molecular Biology Research Communications
ISSN 2322-181X
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر قاسم حبيب آگهي
سردبير: دكتر مصطفي سعادت
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

510.    Multidisciplinary Cancer Investigation   انگليسي
Multidisciplinary Cancer Investigation
ISSN 2476-4922
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده سرطان پستان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول، سردبير: دكتر كيوان مجيدزاده اردبيلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 2 + متن »

511.    Multidisciplinary Cardiovascular Annals   انگليسي
Multidisciplinary Cardiovascular Annals
ISSN 2008-2290
سالنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان قلب ايران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي يوسف نيا
سردبير: دكتر عليرضا عليزاده قويدل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال 2013 با نام Iranian Journal of Cardiac Surgery منتشر شده است.

512.    Mycologia Iranica   انگليسي
Mycologia Iranica
ISSN 2382-9664
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن قارچ شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر رسول زارع
سردبير: دكتر محمد جوان نيكخواه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

513.    Nanomedicine Journal   انگليسي
Nanomedicine Journal
ISSN 2322-3049
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمود رضا جعفري
سردبير: دكتر محمد رمضاني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

514.    Natural Environment Change   
Natural Environment Change
ISSN 2476-4159
دوفصلنامه
صاحب امتياز: موسسه جغرافيا - دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مجتبي يماني
سردبير: دكتر مهران مقصودي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

515.    Nephro-Urology Monthly   انگليسي
Nephro-Urology Monthly
ISSN 2251-7006
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول، سردبير: دكتر بهزاد عين الهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 47 + متن »

516.    Novelty in Biomedicine   انگليسي
Novelty in Biomedicine
ISSN 2345-3346
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عليرضا رمضاني
سردبير: پروفسور حسين گودرزي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

517.    Nursing and Midwifery Studies   انگليسي
Nursing and Midwifery Studies
ISSN 2322-1488
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول: دكتر محسن اديب حاج باقري
سردبير: دكتر نگين مسعودي علوي
محل انتشار: كاشان   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

518.    Nursing Practice Today   انگليسي
Nursing Practice Today
ISSN 2383-1154
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر رضا نگارنده
سردبير: دكتر رضا نگارنده، معاون سردبير:دكتر مريم اسماعيلي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 19 + متن »

519.    Nutrition and Food Sciences Research   انگليسي
Nutrition and Food Sciences Research
ISSN 2383-0441
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور
مدير مسئول: دكتر مجيد حاجي فرجي
سردبير: دكتر تيرنگ نيستاني، دكتر مجيد حاجي فرجي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

520.    Organic Chemistry Journal    انگليسي
Organic Chemistry Journal
ISSN 2228-6055
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
مدير مسئول: دكتر آرش جباري
سردبير: دكتر محمد مجيد مجتهدي
محل انتشار: ساوه  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه اقتصادي
متن مطالب شماره 68، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است