|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 587 نشريه  
   
 

 
521.    International Journal of Research in English Education   انگليسي
International Journal of Research in English Education
ISSN 2538-3027
فصلنامه آموزش زبان انگليسي
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر عباس پورحسين گيلاكجاني
محل انتشار: رودسر  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 3 + متن »

522.    Research in English Language Pedagogy   انگليسي
Research in English Language Pedagogy
ISSN 2538-4244
دوفصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي
سردبير: دكتر منصور كوشا
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2016 با نام Iranian Journal of Research in English Language Teaching منتشر شده است.

523.    Journal of Research in Health Sciences    انگليسي
Journal of Research in Health Sciences
ISSN 2228-7795
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده بهداشت
مدير مسئول: پروفسور غلامحسين صدري
سردبير: پروفسور حسين محجوب
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 3 + متن »

524.    Journal of Research in Medical Sciences   انگليسي
Journal of Research in Medical Sciences
ISSN 1735-7136
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر مهدي نعمت بخش
سردبير: دكتر مژگان مرتضوي نجف آبادي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 169 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

525.    Research in Molecular Medicine    انگليسي
Research in Molecular Medicine
ISSN 2322-1348
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
سردبير: دكتر عليرضا رفيعي
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

526.    Research in Pharmaceutical Sciences   انگليسي
Research in Pharmaceutical Sciences
ISSN 1735-9414
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر عباس جعفريان دهكردي
سردبير: دكتر جابر امامي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 51 + متن »

527.    Journal of Research on History of Medicine   انگليسي
Journal of Research on History of Medicine
ISSN 2251-886X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر غلامرضا حاتم
سردبير: دكتر عليرضا مهديزاده
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

528.    Reviews in Clinical Medicine   انگليسي
Reviews in Clinical Medicine
ISSN 2345-6256
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر جواد آخونديان
سردبير: دكتر حميدرضا كياني فر
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

529.    Rheumatology Research   انگليسي
Rheumatology Research
ISSN 2476-5856
فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن روماتولوژي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمدرضا جمشيدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 4 + متن »

530.    Safinah al-nejat   انگليسي
Safinah al-nejat
فصلنامه
صاحب امتياز: سازمان فرهنگي نبا
مدير مسئول: محمد حسين شهري
سردبير: دكتر حسن طارمي راد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

531.    Sahand Communications in Mathematical Analysis   انگليسي
Sahand Communications in Mathematical Analysis
ISSN 2322-5807
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه مراغه
مدير مسئول: دكتر بياض دارابي
سردبير: دكتر اصغر رحيمي
محل انتشار: مراغه  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

532.    International Journal of School Health   انگليسي
International Journal of School Health
ISSN 2345-5152
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت
مدير مسئول: دكتر كامران باقري لنكراني
سردبير: دكتر حسن جولايي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

533.    International Journal of Science   انگليسي
International Journal of Science
ISSN 1016-1058
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا نوري دلوئي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 12 + متن »

534.    Iranian Journal of science and Technology (A: siences)   انگليسي
Iranian Journal of science and Technology (A: siences)
ISSN 1028-6276
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مر
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 4 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

535.    Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)   انگليسي
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)
ISSN 2228-6160
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: محمدعلي مسندي شيرازي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 156 + متن »

536.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر طالب بيدختي، سردبير افتخاري: يعقوبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

537.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
ISSN 2228-6179
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مسندي شيرازي، سردبير افتخاري: يعقوبي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

538.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering    انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
ISSN 2228-6187
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر عريان
سردبير: دكتر يعقوبي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

539.    Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)   انگليسي
Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)
ISSN 2008-6067
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي اميركبير
مدير مسئول: دكتر مسعود برومند
سردبير: دكتر محمدباقر منهاج
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاهم شماره 1 + متن »

540.    Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran    انگليسي
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
ISSN 1016-1104
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدرضا نوري دلوئي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و نهم شماره 4 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه معماري سبز
متن مطالب شماره 12، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است