|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 576 نشريه  
   
 

 
521.    Safinah al-nejat   انگليسي
Safinah al-nejat
فصلنامه
صاحب امتياز: سازمان فرهنگي نبا
مدير مسئول: محمد حسين شهري
سردبير: دكتر حسن طارمي راد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

522.    Sahand Communications in Mathematical Analysis   انگليسي
Sahand Communications in Mathematical Analysis
ISSN 2322-5807
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه مراغه
مدير مسئول: دكتر بياض دارابي
سردبير: دكتر اصغر رحيمي
محل انتشار: مراغه  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

523.    International Journal of School Health   انگليسي
International Journal of School Health
ISSN 2345-5152
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت
مدير مسئول: دكتر كامران باقري لنكراني
سردبير: دكتر حسن جولايي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

524.    International Journal of Science   انگليسي
International Journal of Science
ISSN 1016-1058
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا نوري دلوئي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 12 + متن »

525.    Iranian Journal of science and Technology (A: siences)   انگليسي
Iranian Journal of science and Technology (A: siences)
ISSN 1028-6276
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مر
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 4 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

526.    Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)   انگليسي
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)
ISSN 2228-6160
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: محمدعلي مسندي شيرازي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 156 + متن »

527.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering   انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
ISSN 2228-6179
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مسندي شيرازي، سردبير افتخاري: يعقوبي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

528.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering    انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
ISSN 2228-6187
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر عريان
سردبير: دكتر يعقوبي، اقتصاد
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

529.    Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)   انگليسي
Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)
ISSN 2008-6067
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي اميركبير
مدير مسئول: دكتر مسعود برومند
سردبير: دكتر محمدباقر منهاج
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاهم شماره 1 »

530.    Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran    انگليسي
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
ISSN 1016-1104
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدرضا نوري دلوئي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و نهم شماره 4 + متن »

531.    Scientia Iranica   انگليسي
Scientia Iranica
ISSN 1026-3098
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شريف
مدير مسئول: دكتر علي اكبر صالحي
سردبير: دكتر ابوالحسن وفائي، سيدتقي اخوان نياكي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 124 + متن »

532.    Journal of Seismology and Earthquake Engineering    انگليسي
Journal of Seismology and Earthquake Engineering
ISSN 1735-1669
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
مدير مسئول: دكتر محمد كاظم جعفري
سردبير: دكتر محسن غفاري آشتياني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نوزدهم شماره 2 + متن »

533.    Shafa Orthopedic Journal    انگليسي
Shafa Orthopedic Journal
ISSN 2345-296X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران - گروه ارتوپدي
مدير مسئول: دكتر داوود جعفري
سردبير: دكتر نويد نبي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

534.    Shiraz Emedical Journal   انگليسي
Shiraz Emedical Journal
ISSN 1735-1391
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول، سردبير: دكتر كامران باقري لنكراني
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 100 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

535.    Journal of Sleep Sciences   انگليسي
Journal of Sleep Sciences
ISSN 2476-2938
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مدير مسئول، سردبير: خسرو صادق نيت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 3 + متن »

536.    Social Behavior Research & Health   انگليسي
Social Behavior Research & Health
ISSN 2538-4813
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر سعيد مظلومي محمود آباد
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

537.    Social Determinants of Health   انگليسي
Social Determinants of Health
ISSN 2423-7337
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمدرضا فرسار
سردبير: دكتر محمدرضا سهرابي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

538.    Journal of Solid Mechanics   انگليسي
Journal of Solid Mechanics
ISSN 2008-3505
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر سيد محمدمهدي نجفي زاده
سردبير: دكتر محمد شرعيات
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

539.    Asian Journal of Sports Medicine   انگليسي
Asian Journal of Sports Medicine
ISSN 2008-000X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
سردبير: دكتر وحيد ضيائي، نيكولا مفولي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 35 + متن »

540.    Journal of Statistical Research of Iran   انگليسي
Journal of Statistical Research of Iran
ISSN 1735-1294
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: پژوهشكده ي آمار، مركز آمار ايران
مدير مسئول: دكتر حميدرضا نواب پور
سردبير: نادر نعمت اللهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 2 »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه بهداشت ايران
شماره 10 (پياپي 4709)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است