|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 587 نشريه  
   
 

 
561.    The Iranian Journal of Botany   انگليسي
The Iranian Journal of Botany
ISSN 1029-788x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مدير مسئول: دكتر عادل جليلي
سردبير: زيبا جم زاد
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و چهارم شماره 1 + متن »

562.    The Modares Journal of Electrical Engineering   انگليسي
The Modares Journal of Electrical Engineering
ISSN 2228-527x
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر علي يزديان ورجاني
سردبير: دكتر وحيد احمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 4 + متن »

563.    THE ONE   انگليسي
THE ONE
ماهنامه اجتماعي, علمي و هنري
صاحب امتياز، مدير مسئول: امير زجاج روشني
سردبير: حسين زجاج روشني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 10 + متن »

564.    Journal of the Persian Gulf (Marine Science)    انگليسي
Journal of the Persian Gulf (Marine Science)
ISSN 2008-7985
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن علوم و فنون دريايي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا بنازاده ماهاني
سردبير: دكتر شهربانو عريان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 23 + متن »

565.    Journal of Theoretical and Applied Physics   انگليسي
Journal of Theoretical and Applied Physics
ISSN 1735-9325
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
مدير مسئول: دكتر محمد قرآن نويس
سردبير: دكتر هادي سوالوني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

566.    Theory of Approximation and Applications   انگليسي
Theory of Approximation and Applications
ISSN 1735-8337
دوفصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر اسماعيل بابليان
سردبير: دكتر سعيد عباسبندي
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا شماره 1 سال 9 با نام مجله رياضيات Mathematics Scientific Journal منتشر شده است.

567.    Thrita   انگليسي
Thrita
ISSN 2352-0612
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: پروين پاسالار
سردبير: دكتر سيدبهنام الدين جامعي، رايكا جمالي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 21 + متن »

568.    Journal Of Tourism And Hospitality Research   انگليسي
Journal Of Tourism And Hospitality Research
ISSN 2008-9562
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
مدير مسئول: دكتر حيدر لطفي
سردبير: دكتر ناصر اقبالي
محل انتشار: گرمسار  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

569.    Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal    انگليسي
Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal
ISSN 2008-2967
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اراك
مدير مسئول: دكتر سيد محمد جماليان
سردبير: دكتر حسن صلحي
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 6 »
»» اين مجله از شماره بهار 91 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

570.    Traditional and Integrative Medicine   انگليسي
Traditional and Integrative Medicine
ISSN 2476-5104
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر حسين رضايي زاده
سردبير: دكتر روجا رحيمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 3 + متن »

571.    Transactions on Combinatorics   انگليسي
Transactions on Combinatorics
ISSN 2251-8657
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول، سردبير: دكتر عليرضا عبداللهي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

572.    International Journal of Transportation Engineering   انگليسي
International Journal of Transportation Engineering
ISSN 2322-259x
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
سردبير: دكتر محمود صفارزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

573.    Trends in Peptide and Protein Sciences   انگليسي
Trends in Peptide and Protein Sciences
ISSN 2538-2535
فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي - داروسازي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر رضا ابوفاضلي
سردبير: دكتر بهرام كاظمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

574.    Urology Journal   انگليسي
Urology Journal
ISSN 1735-546X
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي- مركز تحقيقات بيماريهاي اورولوژي و نفرولوژي
مدير مسئول: دكتر ناصر سيم فروش
سردبير: دكتر عباس بصيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 70 + متن »

575.    Vaccine Research    انگليسي
Vaccine Research
ISSN 2383-2819
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدرضا آقاصادقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 12 + متن »

576.    Iranian Journal of Veterinary Medicine   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Medicine
ISSN 2251-8894
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مهدي وجگاني
سردبير: دكتر پرويز شايان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 3 + متن »

577.    Iranian Journal of Veterinary Research   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Research
ISSN 1728-1997
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز
سردبير: عزيزاله خداكرم تفتي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 64 + متن »

578.    Veterinary Research Forum   انگليسي
Veterinary Research Forum
ISSN 2008-8140
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه
مدير مسئول: دكتر بهرام دلير نقده
سردبير: دكتر فرشيد صراف زاده رضايي
محل انتشار: اروميه  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

579.    Iranian Journal of Veterinary Science and Technology   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
ISSN 2008-465X
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر ابوالقاسم نقيبي
سردبير: دكتر احمدرضا موثقي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

580.    Iranian Journal of Veterinary Surgery    انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Surgery
ISSN 2008-3033
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحي دامپزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر احمدرضا محمدنيا
سردبير: دكتر سعيد عزيزي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله قارچ شناسي پزشكي
شماره 3 (پياپي 403)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است