|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 586 نشريه  
   
 

 
41.    Analytical and Bioanalytical Chemistry Research   انگليسي
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: مجتبي شمسي پور
سردبير: دكتر عباس افخمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

42.    Anatomical Sciences Journal   انگليسي
Anatomical Sciences Journal
ISSN 1728-6158
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علوم تشريح ايران
مدير مسئول: دكتر محمدتقي جغتايي
سردبير: دكتر مجتبي رضازاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 56 + متن »
»» اين مجله از سال 2013 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

43.    Anesthesiology and Pain Medicine   انگليسي
Anesthesiology and Pain Medicine
ISSN 2228-7523
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فرناد ايماني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 41 + متن »

44.    Iranian journal of animal biosystematics   انگليسي
Iranian journal of animal biosystematics
ISSN 1735-434x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر جمشيد درويش
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 2 + متن »

45.    Annals of Colorectal Research   انگليسي
Annals of Colorectal Research
ISSN 2322-5262
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمدهادي ايمانه
سردبير: دكتر كامران باقري لنكراني
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

46.    Annals of Functional Analysis    انگليسي
Annals of Functional Analysis
ISSN 2008-8752
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد صال مصلحيان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 »

47.    Annals of Military and Health Sciences Research   انگليسي
Annals of Military and Health Sciences Research
ISSN 2383-1960
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر ايرج ميرزايي ديزگاه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 1392 به زبان فارسي و با نام مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ارتش منتشر شده است.

48.    Apadana Journal of clinical Research   انگليسي
Apadana Journal of clinical Research
ISSN 2251-810X
دوفصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر نادر ساكي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

49.    Journal of Applied and Computational Mechanics   انگليسي
Journal of Applied and Computational Mechanics
ISSN 2383-4536
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر كوروش حيدري شيرازي
سردبير: دكتر شاپور مرادي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

50.    Iranian Journal of Applied Animal Science   انگليسي
Iranian Journal of Applied Animal Science
ISSN 2251-628X
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
مدير مسئول: دكتر عليرضا صيداوي
سردبير: دكتر سيدضياءالدين ميرحسيني
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 »

51.    International Journal of Applied Behavioral Sciences   انگليسي
International Journal of Applied Behavioral Sciences
ISSN 2423-5253
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عليرضا ظهيرالدين
سردبير: دكتر يوسف سمناني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

52.    Journal of Applied Biotechnology Reports   انگليسي
Journal of Applied Biotechnology Reports
ISSN 2423-5784
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي محمد لطيفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

53.    Journal of Applied Chemical Research   انگليسي
Journal of Applied Chemical Research
ISSN 2008-3815
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدير مسئول: دكتر عباس احمدي
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 3 »

54.    Journal Of Applied Fluid Mechanics   انگليسي
Journal Of Applied Fluid Mechanics
ISSN 1735-3572
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن فيزيك ايران
مدير مسئول، سردبير: پروفسور ابراهيم شيراني
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 6 + متن »

55.    applied food biotechnology   انگليسي
applied food biotechnology
ISSN 2345-5357
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
مدير مسئول: دكتر هدايت حسيني
سردبير: دكتر كيانوش خسروي داراني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

56.    Iranian Journal of Applied Language Studies   انگليسي
Iranian Journal of Applied Language Studies
ISSN 2008-5494
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدير مسئول، سردبير: پروفسور علي اصغر رستمي ابوسعيدي
محل انتشار: زاهدان  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

57.    Iranian Journal of Applied Linguistics   انگليسي
Iranian Journal of Applied Linguistics
ISSN 1735-1634
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمودرضا عطايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يكم شماره 1 + متن »

58.    Applied Research Journal   انگليسي
Applied Research Journal
ISSN 2423-4796
ماهنامه فني و مهندسي
صاحب امتياز: مهندس حسين فراهاني
سردبير: مهندس حسين فراهاني
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

59.    Applied Research on English Language   انگليسي
Applied Research on English Language
ISSN 2252-0198
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر منصور توكلي
سردبير: دكتر سعيد كتابي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

60.    Journal of Applied Research on Industrial Engineering   انگليسي
Journal of Applied Research on Industrial Engineering
ISSN 2538-5100
فصلنامه
صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي آيندگان
مدير مسئول: دكتر سيد اسماعيل نجفي
سردبير: دكتر هادي شيرويه زاد
محل انتشار: تنكابن  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پرستاري داخلي - جراحي
شماره 3 (پياپي 703)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است