|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 574 نشريه  
   
 

 
41.    Archives of Trauma Research   انگليسي

Archives of Trauma Research
ISSN 2251-953X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول: دكتر اسماعيل فخاريان
سردبير: دكتر محمدرضا فاضل
محل انتشار: كاشان   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

42.    Arya Atherosclerosis   انگليسي
Arya Atherosclerosis
ISSN 1735-3955
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر نيزل صراف زادگان
سردبير: دكتر معصومه صادقي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 2 + متن »

43.    Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology   انگليسي
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology
ISSN 2322-5718
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
سردبير: سيد رسول زكوي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

44.    Asia Pacific Journal of Medical Toxicology    انگليسي
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
ISSN 2322-2611
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا افشاري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

45.    Asian journal of civil engineering   انگليسي
Asian journal of civil engineering
ISSN 1563-0854
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
مدير مسئول: پروفسور محمد شكرچي زاده
سردبير: پروفسور علي كاوه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 8 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2018 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

46.    Asian Journal of Sports Medicine   انگليسي
Asian Journal of Sports Medicine
ISSN 2008-000X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
سردبير: دكتر وحيد ضيائي، دكتر نيكولا مفولي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 + متن »

47.    Auditory and Vestibular Research   انگليسي
Auditory and Vestibular Research
ISSN 2423-480X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: مهين صدايي
سردبير: دكتر مسعود متصدي زرندي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هفتم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2014 با نام دو ماهنامه شنوايي شناسي منتشر شده است و همچنين اين نشريه از سال 2013 به صورت الكترونيكي منتشر مي شود.

48.    Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection    انگليسي
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection
ISSN 2383-0301
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيد امير غياثيان
سردبير: دكتر محمد يوسف عليخاني
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

49.    Avicenna Journal of Dental Research   انگليسي
Avicenna Journal of Dental Research
ISSN 2008-7695
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان -دانشكده دندانپزشكي
مدير مسئول: دكتر پرويز ترك زبان
سردبير: دكتر مينا جزايري
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

50.    Avicenna Journal of Environmental Health Engineering   انگليسي
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering
ISSN 2423-6292
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر عليرضا رحماني
سردبير: دكتر محمد تقي صمدي
محل انتشار: همدان   ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

51.    Avicenna Journal of Medical Biochemistry   انگليسي
Avicenna Journal of Medical Biochemistry
ISSN 2345-4113
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر حيدر طويلاني
سردبير: دكتر محمدتقي گودرزي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

52.    Avicenna Journal of Medical Biotechnology   انگليسي

Avicenna Journal of Medical Biotechnology
ISSN 2008-2835
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده ابن سينا
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي آخوندي
سردبير: دكتر شاهين آخوندزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 38 + متن »

53.    Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology    انگليسي
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
ISSN 2383-2436
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيامك شهيدي
سردبير: دكتر محمد احمدپناه
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

54.    Avicenna Journal of Phytomedicine   انگليسي

Avicenna Journal of Phytomedicine
ISSN 2228-7930
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد رمضاني
سردبير: دكتر محمدحسين بسكابادي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 5 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

55.    Banach Journal of Mathematical Analysis   انگليسي

Banach Journal of Mathematical Analysis
ISSN 1735-8787
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: گروه پژوهشي رياضي طوسي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد صال مصلحيان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 3 »

56.    Basic and Clinical Cancer Research   انگليسي
Basic and Clinical Cancer Research
ISSN 2228-6527
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي محققي
سردبير: دكتر اميد بيكي، دكتر كاظم زنده دل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 3 + متن »

57.    Basic and Clinical Neuroscience   انگليسي
Basic and Clinical Neuroscience
ISSN 7442-2228
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدتقي جغتايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

58.    Biolmpacts   انگليسي
Biolmpacts
ISSN 2228-5652
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رشيدي
سردبير: دكتر يداله اميدي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

59.    Biomacromolecular Journal   انگليسي
Biomacromolecular Journal
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن بيوشيمي فيزيك ايران
سردبير: دكتر سامان حسين خاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

60.    Biomedicine International Journals   انگليسي
Biomedicine International Journals
ISSN 2251-6689
دوفصلنامه علوم بيومديكال
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
سردبير: ابوالقاسم جويبان، محمد علي شجاع
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 2014 متوقف شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه مديريت در دانشگاه اسلامي
متن مطالب شماره 15، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است