|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 561 نشريه  
   
 

 
61.    Archives of Hygiene Sciences    انگليسي
Archives of Hygiene Sciences
ISSN 2322-4916
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي قم
مدير مسئول: دكتر سيدشمس الدين حجازي
سردبير: دكتر احمدرضا ياري
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

62.    Archives of Iranian Medicine   انگليسي
Archives of Iranian Medicine
ISSN 1029-2977
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر ايرج فاضل
سردبير: دكتر رضا ملك زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يكم شماره 10 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

63.    Archives of Medical Laboratory Sciences   انگليسي
Archives of Medical Laboratory Sciences
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي جامعه آزمايشگاه
مدير مسئول: دكتر محمد وجگاني
سردبير: دكتر حوريه سليمان جاهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 3 + متن »

64.    Archives of Neuroscience   انگليسي
Archives of Neuroscience
ISSN 2322-5769
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان امام خميني، مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي
مدير مسئول: سيد حسن امامي رضوي
سردبير: دكتر مجيد سميعي، زاهد حسين خان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

65.    Archives Of Occupational Health    انگليسي
Archives Of Occupational Health
ISSN 2588-3070
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدجواد زارع
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 4 + متن »

66.    Archives of Pediatric Infectious Diseases   انگليسي
Archives of Pediatric Infectious Diseases
ISSN 2322-1828
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
سردبير: دكتر صديقه رفيعي طباطبايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

67.    Archives of Razi Institute   انگليسي
Archives of Razi Institute
ISSN 0365-3439
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
مدير مسئول: دكتر علي اسحاقي
سردبير: دكتر رسول مدني
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتاد و سهم شماره 3 + متن »

68.    Archives of Trauma Research   انگليسي
Archives of Trauma Research
ISSN 2251-953X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول: دكتر اسماعيل فخاريان
سردبير: دكتر محمدرضا فاضل
محل انتشار: كاشان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

69.    Journal of Arthropod-Borne Diseases    انگليسي
Journal of Arthropod-Borne Diseases
ISSN 2322-1984
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا يعقوبي ارشادي
سردبير: دكتر حسن وطن دوست
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 3 + متن »

70.    Journal of Artificial Intelligence and Data Mining   انگليسي
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
ISSN 2322-5211
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
سردبير: دكتر حميد حسن پور
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

71.    Arya Atherosclerosis   انگليسي
Arya Atherosclerosis
ISSN 1735-3955
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر نيزل صراف زادگان
سردبير: دكتر معصومه صادقي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 5 + متن »

72.    Asia Pacific Journal of Medical Toxicology    انگليسي
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
ISSN 2322-2611
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا افشاري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

73.    Asian journal of civil engineering   انگليسي
Asian journal of civil engineering
ISSN 1563-0854
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
مدير مسئول: پروفسور محمد شكرچي زاده
سردبير: پروفسور علي كاوه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 8 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2018 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

74.    Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic   انگليسي
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic
ISSN 2322-4924
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن نجوم ايران
مدير مسئول: دكتر يوسف ثبوتي
سردبير: دكتر سعددالله نصيري قيداري
محل انتشار: دامغان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

75.    Auditory and Vestibular Research   انگليسي
Auditory and Vestibular Research
ISSN 2423-480X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: مهين صدايي
سردبير: دكتر مسعود متصدي زرندي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هفتم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2014 با نام دو ماهنامه شنوايي شناسي منتشر شده است و همچنين اين نشريه از سال 2013 به صورت الكترونيكي منتشر مي شود.

76.    Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection    انگليسي
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection
ISSN 2383-0301
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيد امير غياثيان
سردبير: دكتر محمد يوسف عليخاني
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

77.    Avicenna Journal of Dental Research   انگليسي
Avicenna Journal of Dental Research
ISSN 2008-7695
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان -دانشكده دندانپزشكي
مدير مسئول: دكتر پرويز ترك زبان
سردبير: دكتر مينا جزايري
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

78.    Avicenna Journal of Environmental Health Engineering   انگليسي
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering
ISSN 2423-6292
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر عليرضا رحماني
سردبير: دكتر محمد تقي صمدي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

79.    Avicenna Journal of Medical Biochemistry   انگليسي
Avicenna Journal of Medical Biochemistry
ISSN 2345-4113
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر حيدر طويلاني
سردبير: دكتر محمدتقي گودرزي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

80.    Avicenna Journal of Medical Biotechnology   انگليسي
Avicenna Journal of Medical Biotechnology
ISSN 2008-2835
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده ابن سينا
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي آخوندي
سردبير: دكتر شاهين آخوندزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 39 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران
شماره 60
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است