|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 588 نشريه  
   
 

 
81.    Asian journal of civil engineering   انگليسي
Asian journal of civil engineering
ISSN 1563-0854
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
مدير مسئول: پروفسور محمد شكرچي زاده
سردبير: پروفسور علي كاوه
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هجدهم شماره 8 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2018 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

82.    Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic   انگليسي
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic
ISSN 2322-4924
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن نجوم ايران
مدير مسئول: دكتر يوسف ثبوتي
سردبير: دكتر سعددالله نصيري قيداري
محل انتشار: دامغان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

83.    Auditory and Vestibular Research   انگليسي
Auditory and Vestibular Research
ISSN 2423-480X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: مهين صدايي
سردبير: دكتر مسعود متصدي زرندي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هفتم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2014 با نام دو ماهنامه شنوايي شناسي منتشر شده است و همچنين اين نشريه از سال 2013 به صورت الكترونيكي منتشر مي شود.

84.    Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection    انگليسي
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection
ISSN 2383-0301
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيد امير غياثيان
سردبير: دكتر محمد يوسف عليخاني
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

85.    Avicenna Journal of Dental Research   انگليسي
Avicenna Journal of Dental Research
ISSN 2008-7695
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان -دانشكده دندانپزشكي
مدير مسئول: دكتر پرويز ترك زبان
سردبير: دكتر مينا جزايري
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

86.    Avicenna Journal of Environmental Health Engineering   انگليسي
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering
ISSN 2423-6292
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر عليرضا رحماني
سردبير: دكتر محمد تقي صمدي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

87.    Avicenna Journal of Medical Biochemistry   انگليسي
Avicenna Journal of Medical Biochemistry
ISSN 2345-4113
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر حيدر طويلاني
سردبير: دكتر محمدتقي گودرزي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

88.    Avicenna Journal of Medical Biotechnology   انگليسي
Avicenna Journal of Medical Biotechnology
ISSN 2008-2835
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده ابن سينا
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي آخوندي
سردبير: دكتر شاهين آخوندزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 39 + متن »

89.    Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology    انگليسي
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
ISSN 2383-2436
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيامك شهيدي
سردبير: دكتر محمد احمدپناه
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

90.    Avicenna Journal of Phytomedicine   انگليسي
Avicenna Journal of Phytomedicine
ISSN 2228-7930
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد رمضاني
سردبير: دكتر محمدحسين بسك آبادي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 6 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

91.    Banach Journal of Mathematical Analysis   انگليسي
Banach Journal of Mathematical Analysis
ISSN 1735-8787
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد صال مصلحيان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 4 »

92.    Basic and Clinical Cancer Research   انگليسي
Basic and Clinical Cancer Research
ISSN 2228-6527
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي محققي
سردبير: دكتر اميد بيكي، كاظم زنده دل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 10 + متن »

93.    Basic and Clinical Neuroscience   انگليسي
Basic and Clinical Neuroscience
ISSN 7442-2228
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدتقي جغتايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 5 + متن »

94.    Iranian Journal of Basic Medical Sciences   انگليسي
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
ISSN 2008-3866
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر بي صديقه فضلي بزاز
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 132 + متن »

95.    International Journal of Behavioral Sciences   انگليسي
International Journal of Behavioral Sciences
ISSN 1324-2008
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج» - مركز تحقيقات علوم رفتاري
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي فتحي آشتياني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

96.    Journal of Biodiversity and Ecological Sciences   انگليسي
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences
ISSN 2008-9287
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشكاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
مدير مسئول: دكتر كيوان صائب
سردبير: دكتر سيد محسن حسيني
محل انتشار: تنكابن  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »
»» از سال 2015 تا كنون شماره جديدي از اين مجله منتشر نشده است.

97.    Biolmpacts   انگليسي
Biolmpacts
ISSN 2228-5652
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رشيدي
سردبير: دكتر يدالله اميدي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

98.    Biomacromolecular Journal   انگليسي
Biomacromolecular Journal
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن بيوشيمي فيزيك ايران
سردبير: دكتر سامان حسين خاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 2 + متن »

99.    Iranian Biomedical Journal   انگليسي
Iranian Biomedical Journal
ISSN 1028-852x
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر وحيد خلج
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 90 + متن »

100.    Journal of Biomedical Physics & Engineering   انگليسي
Journal of Biomedical Physics & Engineering
ISSN 2251-7200
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر مهدي زاده
سردبير: دكتر وصال
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات
متن مطالب شماره 3 (پياپي 115)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است