|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 587 نشريه  
   
 

 
121.    Iranian journal of chemical engineering   انگليسي
Iranian journal of chemical engineering
ISSN 1735-5397
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي شيمي ايران
مدير مسئول: دكتر وحيد تقي خاني
سردبير: دكتر حسن پهلوان زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پانزدهم شماره 3 + متن »

122.    Journal of Chemical Health Risks   انگليسي
Journal of Chemical Health Risks
ISSN 2251 -6719
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
مدير مسئول: دكتر حميد هاشمي مقدم
سردبير: دكتر غلامحسن واعظي
محل انتشار: دامغان  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

123.    Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)   انگليسي
Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)
ISSN 1735-207x
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: علي اكبر صبوري
سردبير: پروفسور مجتبي شمسي پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 30 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

124.    Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)   انگليسي
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
ISSN 1022-7768
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي - پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران
مدير مسئول: مهندس ميرعلي اصغر زينالي دانالو
سردبير: دكتر جعفر توفيقي داريان
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 88 + متن »

125.    Iranian Journal of Child Neurology (IJCN)   انگليسي
Iranian Journal of Child Neurology (IJCN)
ISSN 2008-0700
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن اعصاب كودكان ايران
مدير مسئول: دكتر محمد غفراني
سردبير: دكتر پروانه كريم زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 48 + متن »

126.    Chronic Diseases Journal   انگليسي
Chronic Diseases Journal
ISSN 2226-2345
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مدير مسئول: دكتر طيب قديمي
سردبير: دكتر فريبا فرهادي فر
محل انتشار: سنندج  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

127.    International Journal of Civil Engineering   انگليسي
International Journal of Civil Engineering
ISSN 1735-0522
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر محمد حسن بازيار
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 12 »

128.    Civil Engineerng Infrastructures Journal   انگليسي
Civil Engineerng Infrastructures Journal
ISSN 2322-2093
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشكده فني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمود كمره اي
سردبير: دكتر مسعود تابش
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجاه و يكم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 45 با نام فصلنامه مهندسي عمران و نقشه برداري منتشر شده است و از سال 46 به زبان انگليسي منتشر مي شود.

129.    Journal of Client-Centered Nursing Care    انگليسي
Journal of Client-Centered Nursing Care
ISSN 2476-4132
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر فروغ رفيعي
سردبير: دكتر نورالدين محمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

130.    International Clinical Neuroscience Journal   انگليسي
International Clinical Neuroscience Journal
ISSN 2383-2096
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر عليرضا زالي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

131.    Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences   انگليسي
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences
ISSN 2322-1593
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر كامران سليمي
سردبير: دكتر نصررالله سهرابي
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

132.    International Journal of Coastal and Offshore Engineering   انگليسي
International Journal of Coastal and Offshore Engineering
ISSN 2538-2667
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي دريايي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر حميد شيخ بهايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 11 + متن »

133.    Journal of Communication Engineering   انگليسي
Journal of Communication Engineering
ISSN 2322-4088
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: دكتر محمد پويان
سردبير: دكتر حميدرضا حسني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

134.    Communication in Combinatorics and Optimization    انگليسي
Communication in Combinatorics and Optimization
ISSN 2538-2128
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
سردبير: Peter Dankelmann، دكتر سيد محمود شيخ الاسلامي
محل انتشار: مراغه  ساير مشخصات»     عناوين شماره 302 + متن »

135.    communications in catalysis   انگليسي
communications in catalysis
ISSN 2588-5006
دوفصلنامه علوم پايه و شيمي
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مدير مسئول: دكتر محمد قلعه اسدي
سردبير: دكتر رضواني
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 1 + متن »

136.    International Journal of Community Based Nursing and Midwifery   انگليسي
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery
ISSN 2322-2476
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر فريبا قدس بين
سردبير: دكتر فرخنده شريف
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

137.    Journal of Community Health Research   انگليسي
Journal of Community Health Research
ISSN 2322-5688
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن لطفي
محل انتشار: يزد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا شماره 2 با نام Journal of health Research منتشر شده است.

138.    Journal of Comprehensive Pediatrics   انگليسي
Journal of Comprehensive Pediatrics
ISSN 2251-8150
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن پزشكان كودكان ايران
مدير مسئول: دكتر منصور بهرامي
سردبير: دكتر محمد رضا بلورساز
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

139.    Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering   انگليسي
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering
ISSN 2228-7922
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول: دكتر غلامحسن پايگانه
سردبير: پروفسور آبرينا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »

140.    Computational Methods in Civil Engineering   انگليسي
Computational Methods in Civil Engineering
ISSN 2228-5687
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر عرباني
سردبير: دكتر فلاح
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »
»» انتشار اين مجله در سال 2013 متوقف شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي ساخت و توليد ايران
متن مطالب شماره 3 (پياپي 503)، آذر و دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است