|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 574 نشريه  
   
 

 
141.    International Journal of Cancer Management   انگليسي
International Journal of Cancer Management
ISSN 2008-2398
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمداسماعيل اكبري
سردبير: دكتر محمداسماعيل اكبري، معاون سردبير: ساناز طبرستاني
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 44 با نام مجله ايراني كنترل سرطان منتشر شده است.

142.    International Journal of Cardiovascular Practice   انگليسي
International Journal of Cardiovascular Practice
ISSN 2476-7174
فصلنامه
صاحب امتياز: مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن نمازي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

143.    International Journal of Civil Engineering   انگليسي

International Journal of Civil Engineering
ISSN 1735-0522
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر محمد حسن بازيار
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال شانزدهم شماره 8 »

144.    International Journal of Coastal and Offshore Engineering   انگليسي
International Journal of Coastal and Offshore Engineering
ISSN 2538-2667
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي دريايي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر حميد شيخ بهايي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 9 + متن »

145.    International Journal of Community Based Nursing and Midwifery   انگليسي
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery
ISSN 2322-2476
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر فريبا قدس بين
سردبير: دكتر فرخنده شريف
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

146.    International Journal of Economics and Management Studies   انگليسي
International Journal of Economics and Management Studies
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا منجذب
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 2 + متن »

147.    International Journal of Endocrinology and Metabolism   انگليسي
International Journal of Endocrinology and Metabolism
ISSN 1726-9148
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات علوم غدد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريدون عزيزي، دكتر آزيتا زاده وكيلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 63 + متن »

148.    International Journal of Energy and Environmental Engineering   انگليسي
International Journal of Energy and Environmental Engineering
ISSN 2008-9163
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر فريور فاضلپور
سردبير: دكتر مارك روسمن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»

149.    International Journal of Engineering   انگليسي
International Journal of Engineering
ISSN 1025-2495
ماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه مواد و انرژي
مدير مسئول: دكتر سيدمحمدمهدي هادوي
سردبير: دكتر قاسم نجف پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و يكم شماره 8 + متن »

150.    International Journal of Enteric Pathogens   انگليسي
International Journal of Enteric Pathogens
ISSN 2345-3362
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي البرز
مدير مسئول: دكتر حميد درفشي
سردبير: دكتر محمد زيبايي
محل انتشار: كرج   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

151.    International Journal Of Environmental Research   انگليسي

International Journal Of Environmental Research
ISSN 1735-6865
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر جعفري
سردبير: دكتر اردستاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 4 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2017 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

152.    International Journal of Environmental Science and Technology   انگليسي

International Journal of Environmental Science and Technology
ISSN 1735-1472
ماهنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات با همكاري انجمن محيط زيست ايران
سردبير: دكتر عباس پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

153.    International Journal of Epidemiologic Research    انگليسي
International Journal of Epidemiologic Research
ISSN 2383-4366
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
مدير مسئول: دكتر رضا ايماني
سردبير: دكتر مسعود اميري
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيك منتشر مي شود.

154.    International Journal Of Fertiliy and Sterility   انگليسي

International Journal Of Fertiliy and Sterility
ISSN 2008-076x
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر احمد وثوق تقي ديزج
سردبير: دكتر محمدحسين نصراصفهاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 3 + متن »

155.    International Journal of Finance and Managerial Accounting   انگليسي
International Journal of Finance and Managerial Accounting
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي مالي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريدون رهنماي رود پشتي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 8 + متن »

156.    International Journal of Foreign Language Teaching and Research   انگليسي
International Journal of Foreign Language Teaching and Research
ISSN 2322-3898
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مدير مسئول: دكتر اميد طباطبايي
سردبير: دكتر حسين وحيد دستجردي
محل انتشار: نجف آباد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

157.    International Journal of Group Theory   انگليسي
International Journal of Group Theory
ISSN 2251-7650
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول، سردبير: دكتر عليرضا عبداللهي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

158.    International Journal of Health and Life Sciences   انگليسي
International Journal of Health and Life Sciences
ISSN 2383-4390
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر فريد نجفي
سردبير: دكتر يحيي پاسدار
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

159.    International Journal of Health Policy and Management   انگليسي
International Journal of Health Policy and Management
ISSN 2322-5939
ماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول: دكتر علي اكبر حق دوست
سردبير: دكتر اكرم خياط زاده ماهاني
محل انتشار: كرمان   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 9 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

160.    International Journal of Health Studies   انگليسي
International Journal of Health Studies
ISSN 2423-6594
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
مدير مسئول: دكتر سيدعباس موسوي
سردبير: دكتر حميد كليان مقدم
محل انتشار: شاهرود  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده علوم پزشكي نيشابور
متن مطالب شماره 18 (پياپي 601)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است