|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 333 نشريه  
   
 

 
161.    Iranian Journal of Otorhinolaryngology   انگليسي
Iranian Journal of Otorhinolaryngology
ISSN 2251-7251
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر يحيي نوروزبيگي
سردبير: دكتر نعمت الله مختاري امير مجدي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 100 + متن »

162.    Iranian Journal Of Pathology   انگليسي
Iranian Journal Of Pathology
ISSN 1735-5303
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن آسيب شناسي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد رضا جلالي ندوشن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 2 + متن »

163.    Iranian Journal of Pediatric Surgery   انگليسي
Iranian Journal of Pediatric Surgery
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان كودكان ايران با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمد خالق نژادطبري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

164.    Iranian Journal of Pediatrics   انگليسي

Iranian Journal of Pediatrics
ISSN 2008-2142
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر علي رباني
سردبير: دكتر غلامرضا ولي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 4 + متن »

165.    Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology    انگليسي
Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology
ISSN 2423-5822
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر سيد علي حسيني
سردبير: دكتر پروانه محمدخاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

166.    Iranian Journal of Psychiatry   انگليسي
Iranian Journal of Psychiatry
ISSN 1735-4587
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر شاهين آخوندزاده
سردبير: دكتر محمدرضا محمدي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين شماره 52 + متن »

167.    Iranian Journal of science and Technology (A: siences)   انگليسي

Iranian Journal of science and Technology (A: siences)
ISSN 1028-6276
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مر
محل انتشار: شيراز   ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 4 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

168.    Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)   انگليسي

Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)
ISSN 2228-6160
دوماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: محمدعلي مسندي شيرازي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 156 + متن »

169.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering   انگليسي

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر طالب بيدختي، سردبير افتخاري: دكتر يعقوبي
ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

170.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering   انگليسي

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
ISSN 2228-6179
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مسندي شيرازي، سردبير افتخاري: دكتر يعقوبي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

171.    Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering    انگليسي

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering
ISSN 2228-6187
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر عريان
سردبير: دكتر يعقوبي، دكتر اقتصاد
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

172.    Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal    انگليسي
Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal
ISSN 2008-2967
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اراك، با همكاري انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران
مدير مسئول: دكتر سيد محمد جماليان
سردبير: دكتر حسن صلحي
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 5 + متن »
»» اين مجله از شماره بهار 91 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

173.    Iranian Journal of Weed Science   انگليسي
Iranian Journal of Weed Science
ISSN 1735-3548
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن علوم علف هاي هرز ايران
مدير مسئول: دكتر حميد رحيميان
سردبير: دكتر حسن عليزاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

174.    Iranian polymer journal   انگليسي

Iranian polymer journal
ISSN 1026-1265
ماهنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مدير مسئول: مهدي نكومنش حقيقي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و يکم شماره 12 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2013 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

175.    Iranian Review of Foreign Affairs   انگليسي
Iranian Review of Foreign Affairs
ISSN 2008-8221
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده تحقيقات راهبردي
مدير مسئول: دكتر علي اكبر ولايتي
سردبير: سيد محمد كاظم سجادپور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

176.    Islamic Awakening Studies   انگليسي
Islamic Awakening Studies
فصلنامه
مدير مسئول: سهراب صالحي
سردبير: ابراهيم برزگر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 1 + متن »
»» توقف انتشار

177.    Islamic Political Thoughts   انگليسي
Islamic Political Thoughts
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: دكتر جلال درخشه
سردبير: دكتر ابوذر گوهري مقدم
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 9 + متن »

178.    Issues in Language Teaching Journal   انگليسي
Issues in Language Teaching Journal
ISSN 2322-3715
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: محمد خطيب
سردبير: ضيا تاج الدين كاوردي
محل انتشار: تهران   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

179.    Jentashapir Journal of Health Research   انگليسي
Jentashapir Journal of Health Research
ISSN 2345-4067
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جندي‌ شاپور اهواز
مدير مسئول: دكتر نادر ساكي
سردبير: دكتر قاسم ساكي
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

180.    Journal of Environmental Resources Research   انگليسي
Journal of Environmental Resources Research
ISSN 2345-4318
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدير مسئول: دكتر علي نجفي نژاد
سردبير: عبدالرسول سلمان ماهيني
محل انتشار: گرگان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Nursing Practice Today
شماره 20
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است