|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 225 نشريه  
   
 

 
81.    تحقيقات تاريخ اجتماعي 
ISSN 2383-0484
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول، سردبير: شهرام يوسفي فر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

82.    تحقيقات بازاريابي نوين    فارسي
ISSN 2228-7744
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي صنايعي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »

83.    تحقيقات بتن ايران   فارسي، انگليسي
ISSN 2008-4242
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي صدر ممتازي
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 »

84.    تحقيقات بيماري ‌هاي گياهي 
ISSN 2322-3790
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
مدير مسئول: دكتر سيد محمدرضا موسوي
سردبير: دكتر واهه ميناسيان
محل انتشار: مرودشت  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

85.    تحقيقات تروما   انگليسي

Archives of Trauma Research
ISSN 2251-953X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول: دكتر اسماعيل فخاريان
سردبير: دكتر محمدرضا فاضل
محل انتشار: كاشان   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

86.    تحقيقات جنگل هاي زاگرس 
دوفصلنامه جنگلداري (مهندسي منابع طبيعي)
صاحب امتياز: دانشگاه ياسوج
مدير مسئول: دكتر رقيه ذوالفقاري
سردبير: دكتر حميد جليلوند
محل انتشار: ياسوج  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

87.    تحقيقات جنگل و صنوبر ايران 
ISSN 1735-0883
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مدير مسئول: دكتر عادل جليلي
سردبير: دكتر خسرو ثاقب طالبي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و ششم شماره 2 + متن »     اشتراک»

88.    تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران 
ISSN 1735-0859
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مدير مسئول: عادل جليلي
سردبير: محمد متيني زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 31 + متن »     اشتراک»

89.    تحقيقات دندانپزشكي   انگليسي
Dental Research Journal
ISSN 2008-0255
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دكتر سيد بهروز موسوي
مدير مسئول: دكتر عباسعلي خادمي
سردبير: دكتر نكيسا ترابي نيا
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 58 + متن »

90.    تحقيقات دندانپزشكي ابن سينا    انگليسي
Avicenna Journal of Dental Research
ISSN 2008-7695
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان -دانشكده دندانپزشكي
مدير مسئول: دكتر پرويز ترك زبان
سردبير: دكتر مينا جزايري
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

91.    تحقيقات دام و طيور 
ISSN 2322-1747
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه بيرجند
مدير مسئول: دكتر همايون فرهنگ فر
سردبير: دكتر عباسعلي ناصريان
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

92.    تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 
ISSN 1735-0905
دوماهنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مدير مسئول: عادل جليلي
سردبير: فاطمه سفيدكن
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سي و چهارم شماره 3 + متن »     اشتراک»

93.    تحقيقات دامپزشكي   انگليسي

Veterinary Research Forum
ISSN 2008-8140
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه
مدير مسئول: دكتر بهرام دلير نقده
سردبير: دكتر فرشيد صراف زاده رضايي
محل انتشار: اروميه  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

94.    تحقيقات دامپزشكي   انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Medicine
ISSN 2251-8894
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مهدي وجگاني
سردبير: دكتر پرويز شايان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوازدهم شماره 2 + متن »

95.    تحقيقات دامپزشكي 
ISSN 2008-2525
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مهدي وجگاني
سردبير: دكتر سيدداوود شريفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 292 + متن »

96.    تحقيقات دامپزشكي   انگليسي

Iranian Journal of Veterinary Research
ISSN 1728-1997
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: معاونت پژوهشي‌ دانشگاه شيراز
سردبير: عزيزاله خداكرم تفتي
محل انتشار: شيراز  ساير مشخصات»     عناوين شماره 63 + متن »

97.    تحقيقات دامپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك 
ISSN 2423-5407
فصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
مدير مسئول: دكتر علي اسحاقي
سردبير: دكتر رسول مدني
محل انتشار: كرج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 119 + متن »
»» اين نشريه تا آخر سال 87 با نام پژوهش و سازندگي منتشر شده است. و همچنين اين نشريه مجدد تغيير نام داشته است و تا شماره تابستان 96 با نام نشريه دامپزشكي منتشر شده است .

98.    تحقيقات در زبانشناسي كاربردي   انگليسي
Journal of Research in Applied Linguistics
ISSN 2345-3303
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: سيد رحيم موسوي نيا
سردبير: عليرضا جليلي فر
محل انتشار: اهواز  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 2011 با نام فصلنامه مطالعات كاربردي زبان منتشر شده است.

99.    تحقيقات حسابداري و حسابرسي 
ISSN 2251-8428
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن حسابداري ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي ثقفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 38 + متن »

100.    تحقيقات حشره شناسي   فارسي - انگليسي

ISSN 2008-4668
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر رضا وفايي شوشتري
سردبير: دكتر ابراهيم سليمان نژاديان
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي علوم اعصاب باليني
متن مطالب شماره 2 (پياپي 502)، Spring 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است